Gå till innehåll

Vi är i topp inom hållbarhetsarbete – för nionde året i rad

Vi hamnar i topp när Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet inom fondförsäkringar 2023. Bland 13 granskade bolag är Skandia en av fyra aktörer som får grönt ljus – och det för nionde året i rad!

Mamma och barn planterar växter

Söderberg & Partners har sedan 2015 släppt rapporten ”Hållbara fondförsäkringar”, som analyserar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 13 svenska aktörer med syftet att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet. 

– Att välja ett hållbart fondförsäkringsbolag och kanske framförallt hållbara fonder, är ett sätt att använda sitt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, skriver Söderberg & Partners i sin analys. 

Läs hela rapporten här

Grönt ljus till Skandia

Fondförsäkringsbolagen får betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell.

Grönt betyg, som vi får för nionde året i rad, ges fondförsäkringarna som bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet. 

– De påverkar även fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande och bedriver ett trovärdigt och omfattande påverkansarbete samt ingår aktivt i branschsamarbeten för att främja en hållbar finansbransch, förklarar Söderberg och Partners i rapporten.

Fondurval och transparens

Att vi ställer vissa minimikrav på fonder i vårt utbud, och premierar fonder som minst är artikel 8, uppmärksammas av Söderberg och Partners i rapporten.

– Skandia premierar fonder med högt betyg och målet för alla nya fonder som väljs in är att de ska ha högre hållbarhetsbetyg än genomsnittet för fondkategorin, skriver Söderberg & Partners. 

Även vår transparens och kommunikation får ett gott omdöme i rapporten:

Skandias fondlista har hög transparens och en hel del information. På deras hemsida finns det mycket bra information om hur Skandia arbetar med hållbarhet och hur de påverkar branschen till
att bli mer hållbar, skriver Söderberg & Partners. 

Hur hållbart vill du spara?

Hos oss på Skandia kan du enkelt göra ditt val! Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi 29 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Dessa hittar du i vår fondlista genom att klicka i boxen ”hållbarhetsfokus”.

Hitta rätt fonder för ditt sparande

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter