Gå till innehåll

Varför är det stökigt på marknaden – och hur ska jag tänka nu?

Senaste tiden har bjudit på turbulens. ”Man ska dock komma ihåg att även om dessa marknader är påfrestande så kan de även ge upphov till stora möjligheter framöver”, säger Maria Qundos, vår förvaltare och allokeringschef. Här ger hon sin syn på läget. Dessutom får du våra råd kring hur du kan tänka kring sparande, bolån och pension.

Läs också: ”Skandia Liv ger skydd i oroliga tider”

Här svarar Maria Qundos, vår förvaltare och allokeringschef, på tre frågor om läget:

Vad är det som händer, varför är det så stökigt på marknaden? 

”De senaste veckornas kraftiga börsfall och stora ränterörelser beror på att det senaste årets kraftigt stigande räntor nu blottar tydliga svagheter i den globala finanssektorn. I USA har två banker gått omkull, trots snabba stödåtgärder från myndigheterna, och i Europa har helgens nyhetsrapportering handlat om hur den schweiziska banken Credit Suisse ska räddas. I skrivande stund har beskedet att UBS köper Credit Suisse kommit och de stora centralbankerna har också meddelat att de går ihop och vidtar åtgärder för att stärka tillgången på likviditet och dollar i banksystemet.

Att mindre välskötta banker får problem är tydliga effekter av att de har svårt att anpassa sig till det högre ränteläget som nu råder efter centralbankernas kraftiga åtstramningar det senaste året. Tyvärr har 15 år av nollränta skapat beteenden och vanor som nu snabbt behöver ändras när pengar inte längre är gratis.”

 

Vad kan vi säga om vad som väntar framöver?

”Egentligen skapar högre räntor bättre förutsättningar för ett sundare klimat på kapitalmarknaderna men vägen dit kan vara smärtsam. Huvudmålet för centralbankernas agerande det senaste året har givetvis varit att få bukt med inflationen och kanske är det rimligt att FED, ECB och Riksbanken slår av på höjningstakten för att få en bättre överblick av de höjningarnas effekter i banksystemet och i ekonomin.

Tyvärr visar dock de senaste inflationssiffrorna att kampen mot inflationen är långt ifrån över och hittills har det varit tydligt att inflationsbekämpningen har högst prioritet. Balansgången är dock svår och svängningarna på räntemarknaden vittnar om att placerare har svårt att bedöma centralbankernas nästa steg.

Den senaste veckans problem och myndigheternas och centralbankernas snabba stödåtgärder visar dock att de är fast beslutna om att finanskrisen från 2008 inte får upprepas. Men, den skyhöga volatiliteten på räntemarknaden och frossan som drabbade bankaktier gör att nervositeten stiger och den höga osäkerheten drar med sig resten av börsen brant nedåt.”

 

Hur har vi agerat i våra aktivt förvaltade blandfonder?

”Vi följer utvecklingen noga och kan konstatera att läget är svårbedömt. I våra aktiva blandfonder har vi långsiktiga kärninnehav som vi trots turbulensen inte rör, även om vissa delar av vår aktieportfölj har tappat en del den senaste tiden.

När det gäller den totala aktie- och ränteexponeringen har vi positionerat oss hyfsat nära våra långsiktiga neutrala vikter men vi har försökt att utnyttja den senaste tidens svängningar genom att marginellt köpa och sälja både aktie- och ränterisk i de stora rörelserna.

Hittills har dessa små justeringar gynnat fonderna i relativa tal. Men även om det är vår uppgift att utnyttja volatilitet och kortsiktiga överreaktioner så är det inte under nuvarande omständigheter som vi tar stora positioner och markant höjer den aktiva risken. Man ska dock komma ihåg att även om dessa marknader är påfrestande så kan de även ge upphov till stora möjligheter framöver.”

Läs också intervju med vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall: ”Skandia Liv ger skydd i oroliga tider”

Sparandet, bolånet, pensionen - så här kan du tänka:

Hur kan man tänka kring sitt sparande? 

För långsiktigt sparande, kanske ända till pensionen, gäller för många samma generella råd som alltid – att sitta still i båten. Du bör ha en långsiktig plan. Se över din riskprofil, tänk långsiktigt och försök att inte hoppa in och ut på marknaden. Risken är stor att du rycks med i rådande stämning och gör ogenomtänkta förändringar i portföljen.

Ju längre tid du planerar att ha dina pengar placerade, desto större svängningar tål portföljen. Månadsspara regelbundet i både upp- och nedgång. Samtidigt är det klokt att se över risknivån. Om du just nu upplever en väldig stress och oro, eller har tänkt att använda pengarna i närtid, så bör du fundera på att sänka din risk.

– Det här är ännu en påminnelse om att investeringar i aktier är riskfyllda. Har man inte en investeringshorisont på minst 10 år så är det antagligen bättre att välja en mindre aktietung portfölj. Det här är också en påminnelse om att det är nödvändigt att sprida riskerna. För koncentrerad risk kan göra den mest luttrade placerare nervös och leda till tajmingmässigt dåliga beslut. Prata med din rådgivare om du tycker att risken är för hög i din portfölj eller om du vill utnyttja turbulensen för att öka ditt sparande, säger Maria Qundos.

Läs också: ”Skandia Liv ger skydd i oroliga tider”

Hur kan man tänka kring bolånet?

Bolåneräntorna har gått upp den senaste tiden på grund av stigande marknadsräntor och därmed höjda upplåningskostnader för bankerna. Bedömning är nu att räntan ska fortsätta att höjas under våren. Som bolånetagare får man ha med sig att högre räntor hör till det nya ekonomiska landskapet.

När du beviljas bolån kan du känna dig trygg med att banken alltid räknar med att låntagaren ska klara ett tuffare ränteläge. Samtidigt kan det vara en bra idé att börja rusta sig med en sparbuffert. Hitta rätt sparande för dig här.

Då de bundna bolåneräntorna började stiga redan i början av förra året anser många att det inte längre är en bra idé att binda sitt bolån. Det finns dock inget rätt eller fel, du bör alltid utgå från din egen situation. Om du har små marginaler i din privatekonomi för ökade ränteutgifter kan det vara skönt att veta exakt vad du kommer betala varje månad för ditt bolån.

Läs också: Viktigt att tänka på när räntorna höjs

Byt till ett förhandlingsfritt bolån

Har du fått nog av att förhandla med din storbank? Vi tycker inte att du ska behöva bråka eller vara besvärlig för att få en schysst bolåneränta. Därför garanterar vi att du får samma rabatt som din granne om era förutsättningar är desamma.

Så flyttar du bolånet

Hur kan man tänka kring pensionen?

Pensionssparande handlar om långsiktighet. Generellt sett gäller det att fokusera på det du själv kan påverka genom egna val, såsom risknivå och enskilda fondval. Det gäller oavsett om du är mitt i livet eller pensionär.

– Det vi vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är mitt uppe i ett maratonlopp, med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt. Även för dig som redan gått i pension så finns många år kvar som kapitalet ska förvaltas, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Vårt pensionssparande påverkas på olika sätt av kriser. Den allmänna pensionen handlar till stor del om den ekonomiska utvecklingen i Sverige, meden mindre del premiepension där egna fondval kan göras. För tjänstepensionerna så finns både lösningar som innebär en given utbetalning som inte påverkas av börsutvecklingen och andra som styrs mer av utvecklingen på kapitalmarknaden, så kallade premiebestämda tjänstepensioner.

Många har sin premiebestämda tjänstepension placerad i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Generellt gäller rådet för den som valt fondförsäkring att sprida risken mellan olika marknader och typer av fonder, alternativt genom att välja en fond med global inriktning.

En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där risken normalt är lite lägre och placeringarna görs i fler olika tillgångsslag än bara noterade aktier och räntor. Skandia Liv fortsätter i den delen att stå tryggt med en placeringsportfölj där riskerna spridits på många olika tillgångsslag och marknader. Med traditionell förvaltning är du dessutom garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – det kan bli mer men aldrig mindre än du blivit lovad.

Läs också: ”Skandia Liv ger skydd i oroliga tider”

 

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter