Gå till innehåll

”Skandia Liv ger skydd i oroliga tider”

Det senaste året har vi sett stigande inflation, centralbanker som kraftigt höjer räntorna och nu senast oroligheter i banksektorn. Det finns också en risk att vi är på väg in i en global lågkonjunktur. Det är inte konstigt att finansmarknaderna har varit stökiga, men Skandia Livs ”allvädersportfölj” är skapad för att ge skydd i oroliga tider, säger vår tidigare kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall, med mer än 30 års erfarenhet från branschen.

Lyssna en kvart på aktuellt samtal med Lars-Göran Orrevall i vår podd En påse pengar ovan.

Den stigande inflationen har överraskat nästan alla bedömare. Att det fanns en risk för högre inflation var däremot inte oväntat. En portfölj med god riskspridning måste också ha ett visst skydd även mot mindre sannolika scenarier, konstaterar Lars-Göran Orrevall.

– Vår portfölj i Skandia Liv ger en god riskspridning och skydd mot oväntade händelser – en sparform framtagen för både ett pensionssparande och annat långsiktigt sparande. Skandia Liv har fortsatt en mycket stark finansiell ställning och kan stå emot kraftig turbulens på marknaden. Vår portfölj är självklart inte osårbar, men vi har byggt in många krockkuddar, säger han.

Allvädersportfölj

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Det är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer.

I vår portfölj sprider vi riskerna på många olika tillgångsslag för att kombinera en hög avkastning med balanserade risker. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer. 

– Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser. Skandia Liv är finansiellt mycket stark och ett långsiktigt perspektiv ger många fördelar, säger Lars-Göran Orrevall.

Finansiell styrka

I normalläget är runt 25 procent av pengarna i Skandia Liv placerade i publika aktier – resten utspritt på fastigheter, räntepapper, onoterade aktier, infrastruktur och andra längre investeringar. De alternativa tillgångarna i Skandia Liv ger en bra riskspridning. Det är också ett unikt sätt för dig som privatperson att kunna investera indirekt i onoterade bolag.

Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning. Det betyder att du utöver garantin har goda möjligheter till hög avkastning på ditt sparande.

Jämnar ut svängningar

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2008–2022) uppgår till 6,2 procent före avdrag för skatt och avgifter.

– Vi förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. Tack vare riskspridningen har vår portfölj klarat sig väl, relativt sett, trots turbulens på marknaden, förändringar i omvärlden, höjda räntor och stigande inflation, säger Lars-Göran Orrevall.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Skandia Liv - så här fungerar det:

Vi sköter placeringarna

Du behöver inte ha koll på marknaderna för att bestämma hur pengarna placeras – vi sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt i stället för att se en nedgång som ett hot.

Läs mer om traditionell förvaltning i Skandia Liv

Garanterat belopp vid utbetalningen

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Garantin ger din sparande trygghet, eftersom du aldrig kan få mindre än vad vi lovat. Däremot kan du få mer. Garantin är en egenskap som skiljer sparformen från andra alternativ på marknaden.

Ett tryggt sparande med god historisk avkastning - börja spara i Skandia Liv nu

Jämn utveckling över tid

Avkastningen på kapitalet fördelas genom en återbäringsränta Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbäringsräntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genomsnittliga återbäringsräntan sett på de senaste 15 åren är 6,2 % (2008-2022). Vårt mål att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk.

Spara med garanti - läs mer här

Hur funkar återbäringsräntan?

Svängningarna på de finansiella marknaderna kan göra att avkastningen kan variera en hel del. I en traditionell förvaltning fördelas avkastningen i stället ut i form av en återbäringsränta som jämnar ut svängningarna och gör dem mindre kännbara för dig som sparare.

Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna och återbäringsräntan har varit hög de senaste åren.

Vem passar sparandet?

Skandia Liv passar dig som inte själv vill eller har tid att bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara och sedan sköter vi resten.

Sparandet passar bäst för dig som sparar långsiktigt. Du bör ha en sparhorisont på minst 15 år eftersom vår investeringsstrategi utgår från långsiktiga investeringar för att ge bästa möjliga avkastning. Du kan alltid ta ut pengarna tidigare mot en avgift om behovet skulle uppstå.

Skandia Liv - Som gjord för ett sparande till pensionen eller de drömmar du har

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Andra läser om

Se fler nyheter