Gå till innehåll

Så undviker du att gå in i väggen

Svara direkt på mejl och meddelanden som trillar in, pressa oss lite till, säga ja fast vi menar nej, hoppa över pauser, prioritera bort träningen… Vi vet att stress inte är optimalt för vår hälsa, ändå hamnar vi där – varför är det så svårt? Vilka är varningssignalerna som du ska ta på allvar? Vad kan du göra för att minska stressen?

Långa perioder av tydlig överbelastning utan återhämtning kan göra att vi drabbas av utmattningssyndrom. Det gäller därför att hitta en balans mellan belastning och återhämtning, utifrån vad som är viktigt för en själv.

Att tänka intensivt är ansträngande på motsvarande sätt som att bära tungt. Man orkar fokusera en kort stund och efter det behöver man återhämta sig. Därför är regelbundna dagliga tankepauser hjälpsamt, då vi inte planerar eller problemlöser, utan bara låter tankarna vandra utan att vi agerar på dem.

Med andan i halsen

Men att göra tid för återhämtning kan kräva att man säger ”nej” till saker. Varför är det så svårt?

Vårt beteende styrs många gånger av kortsiktiga konsekvenser. Om det känns bra på kort sikt att beta av en överfull inkorg, hjälpa en kollega eller leverera i tid, så gör vi det. Även om det innebär att SATS-passet avbokas eller att vi får springa till förskolan med andan i halsen.

Man kanske tänker: ”Så skönt att bli klar!” eller ”Jag ska ta hand om mig sen”. Problemet är om detta beteende pågår under för lång tid.

Rädsla och normer

Även normer på arbetsplatsen kan förstärka beteenden som att säga ja och ta på sig mycket ansvar.

Vi kan vara rädda för att missa en chans att visa våra prestationer eller ha en rädsla för att andra ska bli besvikna.

En del handlar också om förväntningar på oss själva, och vårt liv. Det kan vara lätt att helt enkelt försöka klämma in mer än vad som är möjligt sett till tiden vi har.

Ibland behöver vi acceptera att vi inte kan göra allt som vi vill, givet de förutsättningar vi har.

Planera och ta stöd

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete behövs på alla arbetsplatser. Det är viktigt att du som medarbetare antingen vet vilka uppgifter som ska prioriteras om tiden blir knapp, eller vem du ska fråga kring prioritering eller stöd. Det är också viktigt att du kan ta flera pauser under dagen samt att det finns en variation i arbetsuppgifterna.

Det är även bra att avsätta en tid i veckan för planering av de kommande två veckorna på jobbet. Se till att göra tid för möten, verkställning, planering och pauser. Gör samma sak privat, och se över träning, tid för att slappa och sociala aktiviteter eller hobbies.

Har du vård- eller hälsoförsäkring hos oss via ditt jobb kan du kontakta Hälsoslussen om du behöver hjälp. Dit kan du höra av dig oavsett om problemen beror på jobbet eller är privata och få råd och stöd av vår samarbetspartner, Sophiahemmet Rehab Center. Din arbetsgivare får bara reda på att du sökt hjälp om du själv godkänt det.

Man kan inte söka för tidigt. Det krävs energi för att skapa förändring. Vi ser ibland det motsatta att man väntar alldeles för länge vilket endast gör rehabiliteringen mer utdragen.

Tio tecken på stress

Här listar vi tio tecken som kan vara symtom på att du stressar för mycket

1. ”Bråttombeteenden”. Du gör allt i vardagen mycket fort, du hoppar över luncher och pauser, avbokar träningspass, du har svårt att lyssna på när andra pratar, du avbokar att träffa vänner för att hinna jobba mer…

2. Spänningar och värk. Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän. Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

3. Sömnproblem. En av de tidiga varningssignalerna. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi enligt sömnforskaren Christan Benedict inte att fungera.

4. Glömmer och tappar ord. Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.

5. Irritation och nedstämdhet. Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

6. Oro och ångest. Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

7. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

9. Magproblem. Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken. 

10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Hjärta

Hälsoslussen

Få hjälp och råd för att må bättre. Du kan till exempel få hjälp med samtalsterapi, sjukgymnastik, ergonomi och yrkeslivsplanering. ​​

Du kan kontakta Hälsoslussen alla dagar.

 
Till Hälsoslussen

Kontakta Hälsoslussen

Du kan kontakta Hälsoslussen direkt om du inte mår bra, vid t.ex. nedstämdhet, stress och sömn­svårigheter. Det spelar ingen roll om det rör jobbet eller privat­livet. Till Hälsoslussen

Hälso- och rehab­vägledare

En hälso- och rehab­vägledare bokar in ett möte med dig för att göra en bedömning av vilket stöd som behövs, t.ex. samtalsterapi, sjukgymnastik eller ergonomi. Vad ingår i hälsoförsäkringen?

Råd & stöd hela vägen

Hälso- och rehabvägledaren följer dig från start till dess att behandlingarna är avslutade och gör regelbundna avstämningar.

Andra läser också om

Fler nyheter