Gå till innehåll

55-65 år: Så påverkas din pension av turbulensen just nu - 3 tips till dig

Svajiga aktiemarknader, ökad inflation, energikris - hur påverkar allt detta pensionen för dig som är 55-65 år? Här reder vi ut, ger råd för hur du kan tänka framåt och tre snabba tips att ta tag i. "Pensionen är ett maratonlopp", säger vår pensionsekonom.

Händer bygger pyramid med klossar

Det har inte varit någon brist på utmaningar för ekonomin under 2022. Det finns även en risk att det blir sämre innan det blir bättre. Hur påverkar detta pensionssparandet?

Många känner oro. Det är förståeligt. Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader. Det vi däremot vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är mitt uppe i ett maratonlopp, där påverkan  inte behöver bli så stor, säger vår pensionsekonom Mattias Munter och tillägger:

– Förr eller senare vänder börsen upp och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt.

Möjligheter för långsiktigt sparande

Det mesta pekar på att inflationen toppar under vintern och gradvis sjunker tillbaka under nästa år. På kort sikt kan det bli stundtals oroligt på aktiemarknaderna under hösten och vintern. Det rapporterar vi i våra senaste Placeringsutsikter

– Det här skapar även möjligheter för den långsiktige. Där gäller det att utnyttja nedgången. Om vårt huvudscenario infrias så innebär det att det är nu som man ska hålla i sitt regelbundna sparande – och ännu hellre öka på det, om utrymme finns, säger vår ekonom Johan Lundqvist och tillägger:

– Om börsen sjunker ytterligare 10-20 procent innebär det att vi kan köpa aktier till 10-20 procents lägre pris än idag. Det kommer vara värdefullt när väl kurserna vänder upp efter hand. På två till tre års sikt är det både möjligt och troligt att börsen står högre än idag.

55-65 år: Så kan du tänka kring pensionen, del för del

Allmänna pensionen 

Den allmänna pensionen består som bekant av inkomstpension och premiepension, PPM.

Den största delen, inkomstpensionen, är i princip inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. En sämre inkomstutveckling i Sverige kan dock leda till lägre allmän pension redan nästa år.

Premiepensionen, PPM, har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Du som tidigare gjort aktiva val för din premiepension, och kanske har byggt upp en specialinriktad portfölj, har större anledning att se över dina val och balansen i portföljen mellan de olika fonderna nu när det svänger kraftigt på börsen. Om du inte gjort något aktivt val så får du också vara beredd på att sparandet svänger lite extra då förvalsfonden AP7 Såfa har en hävstång som förstärker både upp- och nedgångar för ett globalt börsindex 

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension styrs till större del än den allmänna pensionen av utvecklingen på kapitalmarknaden. Men för många som närmar sig pension är tjänstepensionen till största del förmånsbestämd. Det betyder att du är utlovad en viss andel av lönen i pension. En börsnedgång får därmed mycket liten påverkan på den typen av tjänstepension. 

Det kan också vara så att du har en tjänstepension där du själv får välja hur pengarna ska förvaltas. Inbetalningarnas storlek är då kopplade till din månadslön och det du kan påverka är risknivån

Många har då sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder. 

En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Positivt är att du för din tjänstepension fortfarande har många inbetalningar framför dig. Så länge du arbetar med tjänstepension så kommer ditt pensionskapital att stärkas av nya inbetalningar.    

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Du som börjar närma dig pensionsåldern kanske ska fundera på att minska risken något i ditt sparande. Men inte för mycket. Många stirrar sig blinda på pensionsåldern som målet med sparandet. Men om du parkerar alla pengarna med lägsta möjliga risk när du går i pension, kommer utbetalningarna aldrig att kunna höjas. 

Det kan vara klokt om utbetalningen bara ska vara i fem år men de stora pensionspengarna ska förvaltas och räcka resten av livet – vilket kan handla om 20-25 år eller ännu längre. Därför kan det vara vettigt att våga ta en viss risk så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren. Majoriteten av Skandias kunder har faktiskt omkring 50-60 procent av sitt pensionskapital i olika typer av risktillgångar (aktier, fastigheter, onoterade bolag, m.m.) även under utbetalningsperioden. 

Mattias 3 snabba till dig som 60-talist:

  1. Skaffa helhetsbild över din pension, enklast via minPension.se.  

  2. Se över risknivån i de delar som är kopplade till börsen. 

  3. Spara och planera för ett långt och aktivt liv som pensionär.  

Planerar du att gå i pension om 5–10 år? Perfekt! Vi har listat 5 områden som påverkar din pension och hjälper dig att skapa de bästa förutsättningarna för din framtid.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter