Gå till innehåll

40-55 år: Så påverkas din pension av turbulensen just nu - 3 tips till dig

Svajiga aktiemarknader, ökad inflation, energikris - hur påverkar allt detta pensionen för dig som är 40-55 år? Här reder vi ut, ger råd för hur du kan tänka framåt och tre snabba tips att ta tag i. "Pensionen är ett maratonlopp", säger vår pensionsekonom.

Händer bygger pyramid med klossar

Det har inte varit någon brist på utmaningar för ekonomin under 2022. Det finns även en risk att det blir sämre innan det blir bättre. Hur påverkar detta pensionssparandet?

– Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader och ingen vet ännu hur bestående de totala ekonomiska effekterna kan bli. Det vi däremot vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är mitt uppe i ett maratonlopp, där påverkan  inte behöver bli så stor, säger vår pensionsekonom Mattias Munter och tillägger:

– Du har fortfarande fullt fokus på jobb och karriär och kommer sannolikt att få se fler recessioner och börsnedgångar drabba ditt pensionssparande. På lång sikt är det fortfarande mest sannolikt att börsen kommer att ge bra avkastning och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt

Möjligheter för långsiktigt sparande

Det mesta pekar på att inflationen toppar under vintern och gradvis sjunker tillbaka under nästa år. På kort sikt kan det bli stundtals oroligt på aktiemarknaderna under hösten och vintern. Det rapporterar vi i våra senaste Placeringsutsikter

– Det här skapar även möjligheter för den långsiktige. Där gäller det att utnyttja nedgången. Om vårt huvudscenario infrias så innebär det att det är nu som man ska hålla i sitt regelbundna sparande – och ännu hellre öka på det, om utrymme finns, säger vår ekonom Johan Lundqvist och tillägger:

– Om börsen sjunker ytterligare 10-20 procent innebär det att vi kan köpa aktier till 10-20 procents lägre pris än idag. Det kommer vara värdefullt när väl kurserna vänder upp efter hand. På två till tre års sikt är det både möjligt och troligt att börsen står högre än idag.

40-55 år: Så kan du tänka kring pensionen, del för del

Allmänna pensionen 

Den allmänna pensionen består som bekant av inkomstpension och premiepension, PPM.

Den största delen, inkomstpensionen, är inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. PPM har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Du som tidigare gjort aktiva val, och kanske har byggt upp en specialinriktad portfölj, har möjligen större anledning att se över dina val nu när det svänger kraftigt på börsen. Om du inte gjort något aktivt val så får du vara beredd på att sparandet svänger lite extra då förvalsfonden, AP7 Såfa, har en hävstång som förstärker både upp- och nedgångar för ett globalt börsindex.  

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension kan tills största del vara förmånsbestämd vilket i så fall innebär att du har rätt till en viss procent av din lön i pension baserat på hur många år du jobbat. I så fall behöver du inte alls oroa dig för börsturbulensen.  

Det kan också vara så att du har en tjänstepension där du själv får välja hur pengarna ska förvaltas. Inbetalningarnas storlek är då kopplade till din månadslön och det du kan påverka är risknivån.

Många har sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder.

En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Det är lätt att drabbas av oro och börja sälja när det skakar på börsen. Att försöka tajma marknaden är en strategi som oftast resulterar i att man som en hund jagar sin egen svans. Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en väl anpassad risknivå är bäst för de flesta. 

Säkerställ att du har en risknivå på ditt pensionssparande som du känner dig bekväm med. Se till att din placeringsrisk är anpassad till när du ska ha pengarna och till hur viktiga pengarna är för hur du vill leva ditt liv – antingen nu eller som pensionär. Har du gjort den läxan kan du sova lugnare om natten.

Mattias 3 snabba till dig som 70-talist:

  1. Skaffa överblick. 

    Se över tjänstepensionen och gör aktiva val för hur pengarna ska förvaltas och vilket försäkringsskydd du behöver för familjen. 
  2. Fortsätt medmånadssparandet.

    Även i turbulenta tider.  Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en väl anpassad risknivå är bäst för de flesta. Kom igång med ett månadssparande här - och se vad det kan ge!
  3. Om du har hög lön, löneväxla.

    Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att sätta av en viss del av din lön innan skatt till pension. Det kan vara ett bra sätt att öka din pension om du tjänar lite mer. Läs mer om hur löneväxling fungerar - och se om du tjänar på det här! 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter