Gå till innehåll

20-30 år: Så påverkar turbulensen din pension - 3 tips till dig

Svajiga aktiemarknader, ökad inflation, energikris - hur påverkar allt detta pensionen för dig som är 20-30 år? Här reder vi ut, ger råd för hur du kan tänka framåt och tre snabba tips att ta tag i. "Pensionen är ett maratonlopp", säger vår pensionsekonom.

Händer bygger pyramid med klossar

Det har inte varit någon brist på utmaningar för ekonomin under 2022. Det finns även en risk att det blir sämre innan det blir bättre. Men det här behöver du inte ligga sömnlös över när det kommer till din pension.

– Du som är 20-30 år är i början av din karriär, och ditt pensionssparande är i början av ett maratonlopp. Du kommer sannolikt att få se flera recessioner och börsnedgångar drabba ditt sparande. Förr eller senare vänder börsen upp och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Möjligheter för långsiktigt sparande

Det mesta pekar på att inflationen toppar under vintern och gradvis sjunker tillbaka under nästa år. På kort sikt kan det bli stundtals oroligt på aktiemarknaderna under hösten och vintern. Det rapporterar vi i våra senaste Placeringsutsikter

– Det här skapar även möjligheter för den långsiktige. Där gäller det att utnyttja nedgången. Om vårt huvudscenario infrias så innebär det att det är nu som man ska hålla i sitt regelbundna sparande – och ännu hellre öka på det, om utrymme finns, säger vår ekonom Johan Lundqvist och tillägger:

– Om börsen sjunker ytterligare 10-20 procent innebär det att vi kan köpa aktier till 10-20 procents lägre pris än idag. Det kommer vara värdefullt när väl kurserna vänder upp efter hand. På två till tre års sikt är det både möjligt och troligt att börsen står högre än idag.

20-30 år: Så kan du tänka kring pensionen, del för del

Allmänna pensionen 

Du är kanske i full färd med att avsluta dina studier eller precis har kommit igång med karriären. Det viktigaste pensionsbeslutet du kan ta i den här åldern är när du på allvar börjar arbeta och bygga den framtida pensionen.

Dagens börsoro behöver du alltså inte oroa dig särskilt mycket över men skulle den här turbulensen följas av en djup lågkonjunktur kan det bli tuffare att etablera sig på arbetsmarknaden. När varje år av arbete räknas till pensionen så är det den största effekten på just din pension som detta kan leda till.   

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, PPM. Den största delen, inkomstpensionen, är inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. PPM har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension styrs till större del än den allmänna pensionen av utvecklingen på kapitalmarknaden. Inbetalningarnas storlek är kopplade till din lön men det du själv kan påverka är risknivån.

Många har sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder.

En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om den som en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Positivt är att du för din tjänstepension har de allra flesta inbetalningarna framför dig. Så länge du arbetar med tjänstepension så kommer ditt pensionskapital att stärkas av nya inbetalningar. 

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Det är lätt att drabbas av oro och börja sälja när det skakar på börsen. Att försöka tajma marknaden är en strategi som oftast resulterar i att man som en hund jagar sin egen svans. Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en anpassad risknivå är bäst för de flesta. 

Mattias 3 snabba till dig som 90-talist 

1. Kom igång med karriären

Det viktigaste pensionsbeslutet du kan ta i den här åldern är när du börjar arbeta och bygga den framtida pensionen - varje år av arbete räknas till pensionen.

2. Se till att ha tjänstepension

Så länge du arbetar med tjänstepension så kommer ditt pensionskapital att stärkas av nya inbetalningar. Se över ditt tjänstepensionssparande - börja här!

3. Starta ett eget sparande

Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en väl anpassad risknivå är bäst för de flesta. Kom igång med ett månadssparande här - och se vad det kan ge!

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter