Gå till innehåll

Vi sänker avgiften kraftigt för en kvarts miljon tjänstepensionskunder

Omkring 250 000 kunder får kraftigt sänkta avgifter på sitt sparande. Sänkningen gäller inbetalningar till tjänstepensionsförsäkringar med traditionell förvaltning gjorda fram till juni 2009.

Procenttecken

Den årliga kapitalavgiften på försäkringskapital sänks från i genomsnitt 0,6 till 0,35 procent. Avgiftssänkningen kommer att genomföras den 1 december.

– Vi är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att vinster som uppstår i verksamheten ska fördelas tillbaka till kunderna. Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnaderna

vi har för att administrera försäkringarna. Bland annat tack vare stark avkastning har vi nu glädjande nog utrymme att sänka kapitalavgiften för en stor grupp kunder som haft sin försäkring hos oss under lång tid, säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef på Skandia.

Kapitalavgiften för en kund med 200 000 kronor i försäkringskapital som omfattas av sänkningen blir cirka 500 kronor lägre per år. 2011 gjordes en motsvarande sänkning för i huvudsak privata försäkringar, totalt värda över 100 miljarder kronor. Denna gång är det tjänstepensionssparande värt 94 miljarder kronor som berörs. Den totala avgiftssänkningen uppgår till 237 miljoner kronor årligen.

– Traditionell förvaltning i Skandia har levererat god avkastning under lång tid och i kombination med sänkta avgifter innebär det ännu mer pension för pengarna för våra kunder, säger Frans Lindelöw.

Frågor och svar

 1. Hur stor är avgiftssänkningen?
  Den årliga kapitalavgiften sänks från i genomsnitt 0,6 till 0,35 procent. Ett försäkringskapital på ca 94 miljarder kronor berörs av avgiftssänkningen.
 1. När införs sänkningen?
  Avgiftssänkningen kommer att gälla för alla berörda försäkringar från och med den 1 december 2021.

 2. Vilka berörs?
  Avgiftssänkningen berör dig som har kapital bildat av premier inbetalda till vårt Tjänstepensionsprogram (TPS) till och med 2009-06-05. Avgiftssänkningen avser kapital i traditionell förvaltning. Att försäkringen ligger i fribrev eller under utbetalning har ingen betydelse, utan kapitalet som finns kvar och uppfyller kriterierna kommer framöver att få den lägre avgiften. Kapital i fond- eller depåförvaltning omfattas inte av sänkningen.

 3. Gäller sänkningen bara äldre försäkringskapital?
  Ja. Vårt livbolag är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten ska fördelas tillbaka till kunderna. Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnader vi har för att administrera kundernas försäkringar. När utrymme finns så ska en avgiftssänkning göras. Det här handlar om kunder som haft sin försäkring hos oss under lång tid.

 4. Behöver jag göra något?
  Nej. Du som kund behöver inte göra någonting för att få del av sänkningen.
 1. Hur ser jag vilka avgifter som tas ut?
  I ditt årsbesked ser du vilka avgifter, redovisade i kronor, som tas ut från din försäkring. Sänkningen av kapitalavgift från och med 1 december 2021 kommer för berörda kunder därmed att synas i årsbeskedet för 2022 (som finns tillgängligt 2023).

 2. Kan det komma fler sänkningar av avgiften?
  Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnader vi har för kundernas försäkringar. Den här typen av översyn är en naturlig del av verksamheten över tid.
 1. Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?
  Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.

  Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.