Gå till innehåll

Nyfikenhet och sparande – chefens skydd mot ålderism

Åldersdiskrimineringen i arbetslivet ökar och har blivit ett samhällsproblem. Chefer behöver arbeta mot ålderism, men också undvika att själva drabbas. – Fortsätt vara nyfiken – och skaffa en krockkudde, råder Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Åldersdiskriminering, eller ålderism, är en utbredd diskrimineringsform i arbetslivet som ökar. Också chefer drabbas. Nästan varannan chef har blivit missgynnad på grund av ålder i arbetslivet, visar en undersökning av Chef.

Där framgår också att ålderism gör att chefer bromsar sig själva och sin karriär när de tycker att de har ”fel” ålder. 3 av 10 chefer har avstått från att söka ett jobb på grund av sin ålder.

Ålderismen kommer med en stor prislapp

Vår rapport visar också att det finns gott om fördomsfulla attityder mot yrkesarbetande äldre. Ålderismen är utbredd och kommer med en stor prislapp för den som drabbas.

– Forskning tyder på att produktiviteten bevaras långt upp i åldrarna, och till och med ökar hos akademiker i takt med åldern. Trots det finns tyvärr en utbredd bild av äldre som förändringsobenägna teknikskeptiker som har svårt att lära nytt. När ålderismen leder till att de som vill och kan jobba längre inte får göra det blir detta ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem som dessutom sänker pensionerna ytterligare, säger Mattias Munter.

– Vi kan givetvis hoppas på och arbeta för en attitydförändring, men i väntan på en sådan bör var och en medvetet hålla sig à jour med utvecklingen i sitt yrke och på arbetsmarknaden. Genom att ha ett eget pensionssparade utöver tjänstepensionen kan man dessutom ge sig själv en krockkudde för framtiden, fortsätter han.

 

”Om vi inte tar tillvara drivkrafter och erfarenheter från alla som vill och kan bidra, så blir det ett samhällsproblem"

 

I webbinariet Chef Agenda lyfter Mattias Munter det ohållbara i situationen, eftersom Sveriges ekonomiska utveckling och kompetensförsörjning bygger på att fler har längre arbetsliv än tidigare. WHO har också i en rapport kallat ålderismen för en global utmaning.

Se hela webbinariet "Hur gammal är en bra chef - så kan framtidens arbetsmarknad se bortom ålderismen"

Ett långt yrkesliv är också en förutsättning för en bra pension. Den ekvationen går inte ihop när medarbetare och chefer diskrimineras på arbetsmarknaden och vi börjar anses passé redan vid 45. Samtidigt som forskning visar att det är efter 40 som vi är som allra mest produktiva på jobbet.

– Karriären och arbetslivet ska bygga upp resurserna för att kunna gå i pension. Allt fokus på att jobba längre har sin grund i att hitta en balans mellan antalet år i arbete och antalet år som pensionär. Ålderismen blir en motkraft mot den ambitionen och kostar både samhället och individen pengar, säger Mattias.

– Om vi inte tar tillvara drivkrafter och erfarenheter från alla som vill och kan bidra, så blir det ett samhällsproblem. Vi kommer att tappa mark i förhållande till andra länder, säger Mattias. 

Läs också: Kompetens har ingen åldersgräns!

Det handlar om tusenlappar varje månad

Om ålderism leder till att fler väljer att gå i pension tidigare än man egentligen vill blir det en förlustaffär på flera nivåer. Vi har räknat på vad åldersdiskrimineringen på jobbet kostar individen.

– För varje år som du tidigarelägger din pension så handlar det om 6-10 procents lägre månadsinkomst. Det blir snabbt stora belopp och handlar om tusenlappar varje månad i utebliven pension, säger Mattias. 

– Om vi aggregerar det till samhällsnivå så får vi en större samhällsutmaning och kanske ett ännu större tryck på att pensionerna ska kosta mer för alla skattebetalare i stället, att vi behöver ta notan där, fortsätter han.

Det gör att ålderism i förlängningen blir en minusaffär för alla.

Läs också: Krönika: Upp till kamp mot ålderismen

Så undviker du att drabbas av ålderism

Två tips från Mattias Munter:

1. Spara till en pensionsbuffert.
På så sätt tar du höjd för oförutsedda karriärsstopp och kan minska kostnaden för en tidig pension.

2. Behåll nyfikenheten
Genom att ständigt utvecklas så ger du dig själv de bästa förutsättningarna för en lång karriär och därmed också en bra pension.

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.