Gå till innehåll

Utbredd ålderism i ny undersökning

Vår nya rapport visar att det finns gott om fördomsfulla attityder mot yrkesarbetande äldre. Ålderismen är utbredd och att den kommer med en stor prislapp för den som drabbas.

Fyra timglas i olika storlekar

Vi har låtit opinionsundersökningsföretaget Novus fråga drygt 1000 personer hur de ser på äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Över en fjärdedel av de tillfrågade tycker inte att personer över 65 ska ges samma möjlighet till karriär som yngre, och över hälften ser utmaningar med att människor är kvar på arbetsmarknaden efter sin pensionsålder. Framför allt tycker man att äldre minskar karriärmöjligheterna för unga samt att äldre bedöms vara mindre anpassningsbara än yngre.

–Vi har ett pensionssystem som premierar den som jobbar länge och krymper pensionerna för den som pensionerar sig tidigt. Attityderna mot äldre kan göra det svårt att stanna på arbetsmarknaden och därmed utgör ålderismen en stor ekonomisk risk för alla som närmar sig pensionsåldern, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Tre av fyra som tillfrågats instämmer i påståendet att chanserna till jobb i samband med rekrytering minskar efter man har fyllt 55 år. Upplevelsen om möjligheten för äldre att få jobb ligger väl i linje med hur de tillfrågade svarar på andra frågor. Ungefär en tredjedel av respondenterna i undersökningen tycker inte att 55-64-åringar får samma möjlighet till utveckling på sina arbetsplatser åldersgruppen som yngre arbetskamrater.

–Sammantaget målar vår undersökning en bild av en arbetsmarknad med tydlig yngrepreferens och som ibland till och med ser äldre som en ren belastning. Om samhället har ambitionen att fler äldre ska jobba måste man kanske inse att individens drivkrafter till att jobba vidare samtidigt möter en motkraft som uppmanar en att ge upp och pensionera sig, säger Mattias Munter.

Att lämna arbetslivet i förtid, frivilligt eller ofrivilligt, kan bli dyrt. Även ett tillsynes attraktivt avtal där man får avgångsvederlag om man säger upp sig kan svida i pensionskuvertet. En exempelperson som arbetar som säljare skulle få en pension motsvarande 75 procent av slutlönen om han arbetar fram till 68 års ålder. Om han däremot får ett sockrat avtal, lämnar arbetsmarknaden vid 64 år och går i pension två år senare, sänks pensionen till att motsvara 67 procent av slutlönen.

–Vi har räknat på flera olika scenarier där en person lämnar arbetslivet före riktåldern. Den ekonomiska smällen blir stor hur vi än räknar. Varje extra år som pensionär gör att pensionen sänks med cirka sex procent. För den som lämnar arbetsmarknaden vid 63 år istället för vid 65 kan det alltså innebära omkring 12 procent lägre pension resten av livet, säger Mattias Munter.

Vill man försäkra sig mot ofrivillig pensionering finns det bara en sak att göra – att spara själv.

– Genom att ha ett eget pensionssparade kan man ge sig själv en krockkudde och kompensera för lägre eller helt uteblivna pensionsinbetalningar i slutet av arbetslivet. Några hundralappar i månaden under arbetslivet kan räcka för att kompensera för motsvarande ett års pensionsavsättningar i slutet av karriären. Större avvikelser och sent sparande driver dock snabbt upp sparbeloppen som behövs, säger Mattias Munter.