Gå till innehåll

”Vi vill ha ett Europa för alla åldrar” – debatt inför EU-valet i Skandias lokaler

28 procent av alla väljare i Sverige är 65-plussare. På årets Äldreriksdag avhandlades frågor om ålderism, bedrägerier, läkemedelsbrist samt pensionärernas ekonomiska förutsättningar – allt med det stundande EU-valet som utgångspunkt. – Det behövs krafttag mot ålderismen – vi vill ha ett Europa för alla åldrar, uppmanade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson politikerna på plats i Skandias lokaler.

Se hela samtalet från Äldreriksdagen 2024 här.

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet och från och med 22 maj går det att poströsta. Ett viktigt val för alla – inte minst de 2,2 miljoner röstberättigade svenskar över 65. 

– Som ett ömsesidigt ägt pensionsbolag är äldrefrågor något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, sa vår Koncernchef och VD Frans Lindelöw när han öppnade årets Äldreriksdag, med Skandia som värd. 

”Behövs en attitydförändring” 

Diskriminering på grund av ålder är ett allt mer uppmärksammat problem. I en Demoskopundersökning som Pluskommissionen låtit göra anser 85% av svenska folket att det går en tydlig åldersgräns redan vid 50 år för när man inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden. Detta ska ställas mot att en majoritet uppger att de vill jobba så länge de kan, även efter uppnådd pensionsålder. 

Malin Björk, riksdagsledamot som kandiderar till EU-parlamentet för Centerpartiet, konstaterade under Äldreriksdagen att det behövs en attitydförändring. 

– Man ser på pensionärer som en enhetlig grupp. Det stör mig oerhört. Det är individer med olika förutsättningar det är inte födelseåret som avgör hur du ska bli bemött och behandlad, sa hon och konstaterade att man i andra EU-länder har en annan respekt för äldre och också tar bättre tillvara den kompetens som seniorer har. 

”Inte så tokigt mer erfarenhet” 

Tomas Tobé (M), som sitter i EU-parlamentet och kandiderar för en period till, fick applåder när han jämförde den förhållandevis unga svenska riksdagen med snittåldern på Europaparlamentets ledamöter. 

– Jag vågar hävda att det inte är så tokigt med erfarenhet ibland, sa han. 

Liberalernas Anna Maria Corazza-Bildt, som också hon kandiderar till EU-parlamentet, betonade att hon med sina 61 år var äldst av politikerna i panelen på Äldreriksdagen. 

– Det behövs veteraner som jag. Jag känner mig full av energi, glöd, entusiasm och vilja att gå fram. Alla har en total rättighet att leva hela livet fullt ut, oavsett om man väljer att jobba eller njuta av pensionen. Det är en kulturfråga, sa hon och tillade att vi inom EU måste förstärka och förbättra åldersdiskrimineringsdirektivet till gagn för seniorerna i hela Europa. 

Deltog i årets debatt gjorde också Lena Hallengren (S), Dick Erixon (SD), Hanna Gedin (V), Michaela Hollis (KD) och Lennart Tonell (MP). 

– Det är viktigt att vi genomför Äldreriksdagen eftersom det lyfter frågor som är viktiga för äldre högre upp på den politiska agendan. I dagsläget är det dålig representation av äldre i Sveriges riksdag, det här är ett sätt att motverka det, kommenterade moderatorn Artur Ringart.  

Äldreriksdagen är ett initiativ från de tre pensionsföreningarna PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna, i samarbete med nyhetssajten News55. 

Andra läser om

Fler nyheter