Gå till innehåll

Nu höjer vi återbäringsräntan till 6 procent

Från och med den 1 juni höjer vi den ordinarie återbäringsräntan på försäkringskapital i Skandia Liv (traditionell förvaltning) från 5 till 6 procent. – Aktiemarknaderna har varit starka under årets första kvartal, vilket har resulterat i god avkastning bland annat för våra innehav i publika aktier, säger vår Koncernchef och VD Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw

Avkastningen i Skandia Liv påverkar inte värdet på försäkringen direkt utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

– Som ett ömsesidigt pensionsbolag är vi mycket glada över att för andra gången i år ha möjlighet att höja återbäringsräntan för våra kunder och ägare. Sammantaget skapar vår långa placeringshorisont för livportföljen i kombination med god riskspridning en sparprodukt som passar särskilt väl för pensionssparande, säger Frans Lindelöw.

Vad är traditionell förvaltning?  

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Skandia Liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer.  

Hur placeras kapitalet i Skandia Liv?  

Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer.   

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?  

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 6 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter