Gå till innehåll

Vi sänker avgifterna för nära 600 000 kunder

Omkring 600 000 av våra kunder kommer den 1 juni att få sänkta kapitalavgifter för sin pension. – Vi är ett kundägt bolag vilket innebär att all vinst och överskott ska fördelas tillbaka till kunderna, säger vår koncernchef och VD Frans Lindelöw.

Nu sänker vi avgifterna kraftigt på sparande. Sänkningen gäller i huvudsak inbetalningar till pensions- och kapitalförsäkringar i Skandia Liv (traditionell förvaltning) som gjorts fram till 2015. Avgiftssänkningen avser den årliga kapitalavgiften och det är totalt 270 miljarder kronor i försäkringskapital som berörs. ​

– Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnaderna vi har för att administrera försäkringarna. Bland annat tack vare stark avkastning har vi nu glädjande nog utrymme att sänka kapitalavgiften för kunder som haft sin försäkring hos oss under lång tid. Det säger Frans Lindelöw, VD och koncernchef på Skandia. 

Mer pension för pengarna

Vi har tidigare gjort motsvarande sänkningar. 2021 för tjänstepensionssparare, 2017 för digitalt tecknade försäkringar och dessförinnan 2011 för privatsparare. Nu genomför vi återigen en sänkning till förmån för våra kunder. Det är nära 600 000 kunder som kommer att få sänkta kapitalavgifter med upp till 0,5 procentenheter på sitt försäkringskapital i Skandia Liv (traditionell förvaltning).​

– Skandia har levererat god avkastning under lång tid och i kombination med sänkta avgifter innebär det ännu mer pension och ekonomisk trygghet för våra kunder, säger Frans Lindelöw. 

Avgiftssänkningen kommer att genomföras den 1 juni för alla berörda försäkringar.​ Många kunder som berörs av sänkningen kommer att få information i sitt ordinarie årsbesked.

Frågor och svar

1. Hur stor är avgiftssänkningen?
Nära 600 000 kunder i Skandia kommer att få sänkta kapitalavgifter från 0,05 upp till 0,5 procentenheter på sitt försäkringskapital i Skandia Liv (traditionell förvaltning), gäller dock inte Garantipension plus, Nivån på sänkningen varierar beroende på din ursprungliga kapitalavgift och hur länge du haft din försäkring. Det är totalt 270 miljarder kronor i försäkringskapital som berörs och den totala avgiftssänkningen uppgår till ca 285 miljoner kronor årligen. 

2. När införs sänkningen?
Avgiftssänkningen kommer att gälla för alla berörda försäkringar från och med den 1 juni 2024. 

3. Vilka kunder omfattas?
Nära 600 000 kunder omfattas av avgiftssänkningen i Skandia. För dig som har kapital bildat av premier inbetalda till Skandia Liv (traditionell förvaltning) till och med 2015-06-05 och inom: 

  • Skandias Tjänstepensionsprogram (TPS)
  • Offentlig affär

Avgiftssänkningen omfattar även dig som har kapital bildat av premier inbetalda till Skandia Liv (traditionell förvaltning) till och med 2012-03-09 inom privat- och företagsägd försäkring: 

  • Skandia Framtid
  • Allt i Ett
  • Förmånstagarförsäkring
  • Allemanspension

Samt dig med avtalspension och slutligen även pensions- och kapitalförsäkringar som i huvudsak tecknats under 70-, 80- och 90-talet.

Att försäkringen ligger i fribrev eller är under utbetalning har ingen betydelse, utan kapitalet som finns kvar och uppfyller kriterierna kommer framöver att få den lägre avgiften.

4. Varför genomförs sänkningen och gäller det främst äldre försäkringskapital?
Vårt livbolag är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten ska fördelas tillbaka till kunderna. Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnader vi har för att administrera kundernas försäkringar. När utrymme finns så ska en avgiftssänkning göras. Det här handlar främst om kunder som haft sin försäkring hos oss under lång tid. 

5. Behöver jag göra något?
Nej, du som kund behöver inte göra någonting för att få del av sänkningen. 

6. Hur ser jag vilka avgifter som tas ut?
I årsbeskedet 2024 som finns tillgängligt 2025 ser du vilka avgifter, redovisade i kronor, som tas ut från din försäkring. För förmånsbestämda försäkringar med överskott till arbetsgivaren redovisas inte kapitalavgifterna för individen eftersom dessa inte påverkar förmånens storlek. 

7. Kan det komma fler sänkningar av avgiften?
Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnader vi har för kundernas försäkringar. Den här typen av översyn är en naturlig del av verksamheten över tid. Vi har tidigare gjort motsvarande sänkningar 2011, 2017 och 2021.

8. Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?
Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring. Skandia Livär en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter