Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete

När Söderberg & Partners betygsätter pensionsbolagens hållbarhetsarbete hamnar vi i topp. Bland 12 granskade bolag är vi ett av fem som får grönt ljus.

Växter och vattenkanna

Söderberg & Partners har för sjunde året i rad släppt rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet.

Läs rapporten här

Vi är i topp

Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet utifrån ett trafikljussystem, där vi behåller vår topplacering och gröna ljus från fjolårets granskning.

”De har ett bra ESG-team som stöttar kapitalförvaltningen”, skriver Söderberg & Partners om Skandia.

”Hållbarhetsresurser finns i alla relevanta organisationsenheter vilket möjliggör integrering av hållbarhet i alla verksamheter som berör den traditionella portföljen. Förvaltarna får tydliga mål och incitament att integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Under året har bolaget antagit en ny klimatfärdplan som innebär att de valt bort investeringar i bolag som de bedömer är dåligt linjerade med Parisavtalet”, står det vidare om oss i rapporten.

Vi minskar fossila investeringar med 75 procent

Så bidrar dina pensionspengar till en mer hållbar värld

Så fick vi grönt ljus

Grönt ljus får enligt Söderberg & Partners pensionsbolag som har ”en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet och en modell eller metod som möjliggör positivt urval. De har även en stor del investerat i gröna och sociala obligationer relativt till räntetillgångar i den traditionella portföljen. Grönt betyg tilldelas även de bolag som har en regelbunden uppföljning med förvaltarna kopplat till specificerade hållbarhetsmål.”

(Källa: Söderberg & Partners, Hållbara pensionsbolag 2020)

Andra läser om

Fler nyheter