Gå till innehåll

55-65 år: Så påverkar krisen din pension

Hur påverkas ditt pensionssparande av coronakrisen? Mattias Munter går igenom de olika delarna för dig som är 55-65 år.

Pensionspyramiden

Först och främst är coronaviruset något som orsakar – och kommer att orsaka – stort mänskligt lidande. Men många frågor till mig som pensionsekonom handlar just nu om krisens påverkan på ekonomin och pensionssparandet.  

Många känner oro. Det är förståeligt. Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader och även om det skett en stark återhämtning de senaste veckorna så vet ingen ännu hur bestående de totala ekonomiska effekterna kan bli av kampen mot pandemin. Det vi däremot vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är mitt uppe i ett maratonlopp, där påverkan av coronaviruset inte behöver bli så stor.  

Förr eller senare vänder börsen upp mot nya höjder och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du fortfarande goda förutsättningar för en bra pension 

Allmänna pensionen 

Den allmänna pensionen består som bekant av inkomstpension och premiepension, PPM. Den största delen, inkomstpensionen, är i princip inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. En sämre inkomstutveckling i Sverige i spåren av krisen kan dock leda till lägre allmän pension redan nästa år. Premiepensionen, PPM, har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Du som tidigare gjort aktiva val för din premiepension, och kanske har byggt upp en specialinriktad portfölj, har större anledning att se över dina val och balansen i portföljen mellan de olika fonderna nu när det svänger kraftigt på börsen. Om du inte gjort något aktivt val så får du också vara beredd på att sparandet svänger lite extra då förvalsfonden AP7 Såfa har en hävstång som förstärker både upp- och nedgångar för ett globalt börsindex 

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension styrs till större del än den allmänna pensionen av utvecklingen på kapitalmarknaden. Men för många som närmar sig pension är tjänstepensionen till största del förmånsbestämd. Det betyder att du är utlovad en viss andel av lönen i pension. En börsnedgång får därmed mycket liten påverkan på den typen av tjänstepension. 

Det kan också vara så att du har en tjänstepension där du själv får välja hur pengarna ska förvaltas. Inbetalningarnas storlek är då kopplade till din månadslön och det du kan påverka är risknivånMånga har då sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder. En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Positivt är att du för din tjänstepension fortfarande har många inbetalningar framför dig. Så länge du arbetar med tjänstepension så kommer ditt pensionskapital att stärkas av nya inbetalningar.    

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Du som börjar närma dig pensionsåldern kanske ska fundera på att minska risken något i ditt sparande. Men inte för mycket. Många stirrar sig blinda på pensionsåldern som målet med sparandet. Men om du parkerar alla pengarna med lägsta möjliga risk när du går i pension, kommer utbetalningarna aldrig att kunna höjas. 

Det kan vara klokt om utbetalningen bara ska vara i fem år men de stora pensionspengarna ska förvaltas och räcka resten av livet – vilket kan handla om 20-25 år eller ännu längre. Därför kan det vara vettigt att våga ta en viss risk så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren. Majoriteten av Skandias kunder har faktiskt omkring 50-60 procent av sitt pensionskapital i olika typer av risktillgångar (aktier, fastigheter, onoterade bolag, m.m.) även under utbetalningsperioden. 

Även om det svänger kraftigt på börsen har vi en lång börsuppgång bakom oss med rekordnivåer på de flesta aktiemarknaderna. Det är viktigt att komma ihåg i dessa tider av tvära kast.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter