Gå till innehåll

40-55 år: Så påverkar krisen din pension

Hur påverkas ditt pensionssparande av coronakrisen? Mattias Munter går igenom de olika delarna för dig som är 40-55 år.

Kulor i en skål

Först och främst är coronaviruset något som orsakar – och kommer att orsaka – stort mänskligt lidande. Men många frågor till mig som pensionsekonom handlar just nu om krisens påverkan på ekonomin och pensionssparandet 

Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader den senaste tiden och även om det skett en stark återhämtning de senaste veckorna så vet ingen ännu hur bestående de totala ekonomiska effekterna kan bli av kampen mot pandemin. Det vi däremot vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är mitt uppe i ett maratonlopp, där påverkan av coronaviruset inte behöver bli så stor.

Du har fortfarande fullt fokus på jobb och karriär och kommer sannolikt att få se fler recessioner och börsnedgångar drabba ditt pensionssparande. På lång sikt är det fortfarande mest sannolikt att börsen kommer att ge bra avkastning och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt 

Allmänna pensionen 

Den allmänna pensionen består som bekant av inkomstpension och premiepension, PPM. Den största delen, inkomstpensionen, är inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. PPM har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Du som tidigare gjort aktiva val, och kanske har byggt upp en specialinriktad portfölj, har möjligen större anledning att se över dina val nu när det svänger kraftigt på börsen. Om du inte gjort något aktivt val så får du vara beredd på att sparandet svänger lite extra då förvalsfonden, AP7 Såfa, har en hävstång som förstärker både upp- och nedgångar för ett globalt börsindex.  

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension kan tills största del vara förmånsbestämd vilket i så fall innebär att du har rätt till en viss procent av din lön i pension baserat på hur många år du jobbat. I så fall behöver du inte alls oroa dig för börsturbulensen.  

Det kan också vara så att du har en tjänstepension där du själv får välja hur pengarna ska förvaltas. Inbetalningarnas storlek är då kopplade till din månadslön och det du kan påverka är risknivån. Många har sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder. En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Det är lätt att drabbas av oro och börja sälja när det skakar på börsen. Att försöka tajma marknaden är en strategi som oftast resulterar i att man som en hund jagar sin egen svans. Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en väl anpassad risknivå är bäst för de flesta. 

Säkerställ att du har en risknivå på ditt pensionssparande som du känner dig bekväm med. Se till att din placeringsrisk är anpassad till när du ska ha pengarna och till hur viktiga pengarna är för hur du vill leva ditt liv – antingen nu eller som pensionär. Har du gjort den läxan kan du sova lugnare om natten 

Även om det kan fortsätta svänga kraftigt på börsen den närmaste tiden har vi en lång börsuppgång bakom oss med rekordnivåer på de största aktiemarknaderna. Det är viktigt att komma ihåg i dessa tider.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter