Gå till innehåll

20-30 år: Så påverkar krisen din pension

Hur påverkas ditt pensionssparande av coronakrisen? Mattias Munter går igenom de olika delarna för dig som är 20-30 år.

Ojämn kurva i linjediagram

Först och främst är coronaviruset något som orsakar – och kommer att orsaka – stort mänskligt lidande. Men många frågor till mig som pensionsekonom handlar just nu om krisens påverkan på ekonomin och våra pensioner.  

Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader den senaste tiden och även om det skett en stark återhämtning de senaste veckorna så vet ingen ännu hur bestående de totala ekonomiska effekterna kan bli av kampen mot pandemin. Det vi däremot vet med säkerhet är att just ditt pensionssparande är i början av ett maratonlopp, där påverkan av coronaviruset inte behöver bli så stor.

Du är i början av karriären och kommer sannolikt att få se flera recessioner och börsnedgångar drabba ditt sparande. Förr eller senare vänder börsen upp och med tjänstepension, regelbundet månadssparande och ränta-på-ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett bra pensionskapital på sikt 

Allmänna pensionen 

Du är kanske i full färd med att avsluta dina studier eller precis har kommit igång med karriären. Det viktigaste pensionsbeslutet du kan ta i den här åldern är när du på allvar börjar arbeta och bygga den framtida pensionen. Dagens börsoro behöver du alltså inte oroa dig särskilt mycket över men skulle den här turbulensen följas av en djup lågkonjunktur kan det bli tuffare att etablera sig på arbetsmarknaden. När varje år av arbete räknas till pensionen så är det den största effekten på just din pension som detta kan leda till.   

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, PPM. Den största delen, inkomstpensionen, är inte börsexponerad och drabbas därför inte direkt av nedgångar. PPM har tvärt om stor exponering mot börsen för de allra flesta. Värt att notera är att det endast är en mindre del av dina pensionsavgifter som går till premiepensionen.  

Tjänstepensionen 

Din tjänstepension styrs till större del än den allmänna pensionen av utvecklingen på kapitalmarknaden. Inbetalningarnas storlek är kopplade till din lön men det du själv kan påverka är risknivån. Många har sin tjänstepension i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall. Här gäller det att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder. En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där aktieandelen och därmed risken normalt är lägre. Om vi tar Skandia Liv som exempel brukar vi prata om en ”allvädersportfölj” med investeringar i många olika tillgångsslag, där börsens svängningar över tid dessutom jämnas ut med hjälp av en så kallad återbäringsränta 

Positivt är att du för din tjänstepension har de allra flesta inbetalningarna framför dig. Så länge du arbetar med tjänstepension så kommer ditt pensionskapital att stärkas av nya inbetalningar. 

Egna pensionssparandet 

Det egna sparandet kan vara det som skapar dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension i framtiden.  Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån. Som med allt sparande handlar det om din riskvilja och sparhorisont. 

Det är lätt att drabbas av oro och börja sälja när det skakar på börsen. Att försöka tajma marknaden är en strategi som oftast resulterar i att man som en hund jagar sin egen svans. Regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång med en anpassad risknivå är bäst för de flesta. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter