Gå till innehåll

Vi får toppbetyg i hållbart sparande

Vi får grönt ljus i Söderberg & Partners stora granskning av Sveriges pensionsbolag. Av 12 synade aktörer är Skandia en av endast fyra som får toppbetyg.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners (S&P) analyserar årligen pensionsbolagens hållbarhetsarbete, enligt sitt särskilda Trafikljussystem. Vi är ett av två pensionsbolag som nu höjer betyget. Två andra aktörer får sänkt betyg medan resten av betygen är oförändrade.

Årets tema fokuserar på hur pensionsbolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i alternativa investeringar. Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för alla tillgångsklasser som ligger utanför de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor.

Läs mer om vår alternativa investeringar

De viktigaste och tydligaste skillnaderna i hållbarhetsarbetet bland de undersökta pensionsbolagen, är enligt S&P påverkansarbete, ambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara investeringar. Slutbetyget är en sammanvägning av betygen inom respektive perspektiv.

Betygsättningen är relativ, vilket innebär att pensionsbolagens hållbarhetsarbete jämförs med varandra i syfte att identifiera de bolag som har bäst strategier och förutsättningar att faktiskt använda kapitalet för att göra världen lite bättre.

– Skandias arbete för att integrera hållbarhet i våra investeringsprocesser, vår aktiva bolagspåverkan och samarbeten för hållbart värdeskapande ger fint resultat när vi får ett höjt betyg, från gult till grönt. Särskilt roligt är det att rapporten uppmärksammar vårt arbete med valberedningar, bolagstämmor och andra viktiga dialoger för att påverka bolagen vi äger i hållbar riktning, säger Per Lindgren, chef förvaltarval.

Läs Söderberg & Partners rapport

Vi är bästa pensionsbolaget – för fjärde året i rad

Mer om alternativa investeringar

Exempel på alternativa tillgångar är hedgefonder, fastigheter och Private equity (direktinvesteringar i onoterade bolag). Genom att lägga till alternativa tillgångsslag i sin portfölj kan investeraren sprida risk och öka diversifieringen. Detta beror på att alternativa tillgångar är mer eller mindre oberoende av hur aktie- och räntemarknaderna utvecklas.

(Källa: Söderberg & Partners ”Hållbara pensionsbolag 2019)

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter