Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete

När Söderberg & Partners rankar pensionsbolagens hållbarhetsarbete hamnar vi i topp. Bland 14 synade bolag är Skandia ett av endast fyra som får grönt ljus i betyg.

Läs Söderberg & Partners rapport

Söderberg & Partners betygsätter varje år fondförsäkringsbolagen enligt sitt särskilda Trafikljussystem. Analysen visar vad dessa olika gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågan.

De totalt 14 granskade bolagen får antingen grönt, gult eller rött ljus, beroende på hur bra de anses vara i sitt hållbarhetsarbete. Vi är ett av fyra bolag som får grönt ljus. Sex bolag får gult ljus i trafikljussystemet medan fyra får rött.

– Gemensamt för fondförsäkringar med grönt betyg är att de alla har implementerat en utvärderingsmodell eller process där man gör en bedömning av ett flertal viktiga aspekter i fondernas hållbarhetsarbete. De ställer höga minimikrav på de fonder som väljs in i utbudet och hållbarhet premieras i fondselekteringsprocessen. Utöver det gör de även regelbunden uppföljning för att säkerställa att befintliga fonder fortsatt lever upp till ställda krav, skriver Söderberg & Partners i rapporten.

Aktiv påverkan

På frågan varför man ska välja hållbara fonder, svarar Söderberg & Partners att ”det är ett sätt att använda ditt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor”.

Vi utvärderar och utvecklar hela tiden vårt arbetssätt. I vårt fondutbud finns både egna och externt förvaltade fonder. Som en del av vår fondanalys bedriver vi påverkan mot förvaltarna med syfte att uppmuntra till ett proaktivt förhållningssätt och att integrera hållbarhetsaspekter i arbetet.

Hållbarhetsaspekterna är en naturlig del av det ordinarie fondanalysarbetet, där fonderna i vårt fondutbud screenas ur hållbarbetssynpunkt.

Här är vårt fondutbud 

Hållbar trend

En undersökning från Miljömärkning Sverige visar att åtta av tio sparare vill placera delar av sitt innehav i en hållbar fond. Ett sätt som gör det lättare att agera och spara hållbart är den oberoende Svanenmärkningen. Den syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Vi har tre stycken Svanenmärkta fonder: Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden (WWF) och Skandia Sverige Hållbar.

Läs mer om våra Svanenmärkta fonder

– Svanenmärkningen är en bra vägledning för spararna, säger Stephanie Gabrielsson, ansvarig förvaltare av Skandia Sverige Hållbar.

– Men ansvarsfulla investeringar är inget nytt för oss utan är något vi jobbat med under lång tid i alla våra fonder. Svanenmärkningen innebär att vi lägger ännu större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen samt ökar fokus på våra två tematiska områden miljö och hälsa. Vi väljer inte bara bort företag som inte agerar hållbart, utan tar också steget längre genom att också välja in bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa – två branscher vi kommer att premiera framöver, säger hon.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.