Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete

När Söderberg & Partners rankar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete hamnar vi i topp. Bland 14 bolag är vi ett av fyra som får grönt ljus i betyg – och det enda med grönt på alla parametrar.

Läs Söderberg & Partners rapport

Söderberg & Partners betygsätter varje år fondförsäkringsbolagens fonderbjudande enligt sitt särskilda Trafikljussystem. Analyserna granskar då avkastning, utbudsbredd och kostnader men även hur bolagen tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i fonderbjudandet.

De totalt 14 granskade bolagen får antingen grönt, gult eller rött ljus, beroende på hur bra de anses vara i sitt hållbarhetsarbete. Vi är ett av fyra bolag som får grönt ljus och det enda med grönt på alla fyra parametrar – urvalsprocessen, påverkan, kommunikation och utbud. Sex bolag får gult ljus i trafikljussystemet medan fyra får rött.

– Fondförsäkringarna med grönt betyg bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet. De påverkar fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande och bedriver ett trovärdigt påverkansarbete – samt ingår aktivt i branschsamarbeten för att främja en hållbar finansbransch, skriver Söderberg & Partners i rapporten.

Aktiv påverkan

På frågan varför man ska välja hållbara fonder, svarar Söderberg & Partners att ”det är ett sätt att använda ditt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor”.

På Skandia utvärderar och utvecklar vi hela tiden vårt arbetssätt. I vårt fondutbud finns både egna och externt förvaltade fonder. Som en del av vår fondanalys bedriver vi påverkan mot förvaltarna med syfte att uppmuntra till ett proaktivt förhållningssätt och att integrera hållbarhetsaspekter i arbetet.

Hållbarhetsaspekterna är en naturlig del av det ordinarie fondanalysarbetet, där fonderna i vårt fondutbud screenas ur hållbarhetssynpunkt.

– Vi har löpande utvecklat hur vi integrerar hållbarhet i våra fond- och förvaltarutvärderingar. Under de senaste åren har vi även stärkt vårt påverkansarbete gentemot fondbolagen, samt vår kommunikation om fondernas hållbarhet. Det är ett långsiktigt lagarbete som resulterat i att vi nu som enda aktör har blivit gröna på alla fyra parametrarna, säger Per Lindgren, chef Förvaltarval på Skandia.

Här är vårt fondutbud 

 

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.