Gå till innehåll

Krissäkra din pension – hög tid se över risken i sparandet

Är ditt sparande rustat för sämre tider? En kraftig lågkonjunktur kan minska det egna pensionskapitalet med över en miljon kronor, visar vår nya studie. För att kompensera för en lågkonjunktur behövs enligt rapporten ett ökat sparande på flera tusen kronor i månaden. Det är nu hög tid att se över risknivån i sparandet.

Läs hela rapporten här

Börsen är åter på topp efter höstens branta nedgångar. Det är bra för pensionskapitalet!

Samtidigt är fjolårets skrämselhicka en påminnelse om varför det nu är viktigt att se över risken i sitt sparande. Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur – efter en historisk börsuppgång efter finanskrisen.

– Morgondagens pensionärer kommer att påverkas mer än tidigare av utvecklingen på börserna. I takt med att tjänstepensionerna och det egna sparandet blir viktigare blir också kommande ekonomiska kriser en större faktor för svenskarnas pensionssparande, säger Mattias Munter, pensionsekonom.

Stor påverkan

Rapporten visar på olika scenarier och hur dessa slår mot framtida pensioner. En mildare ekonomisk kris kan minska det egna framtida pensionskapital med mellan 410 000 och 650 000 kronor. En djupare finanskris – liknande den på 90-talet – kan påverka ditt framtida pensionskapital negativt med mellan 760 000 och 1,2 miljoner kronor, beroende på ditt yrke. 

– Det är så klart svårt att säga exakt när en ekonomisk nedgång kommer slå till eller hur djup den kommer att bli. Det vi säkert vet är att det historiskt sätt inträffar en eller flera ekonomiska kriser under en persons arbetsliv, säger Mattias.

Vad kan man göra för att ”krissäkra” sin pension?

– Att starta ett eget pensionssparande redan tidigt i livet kan ge kraftfull positiv effekt för den framtida pensionen. Vår rapport visar att ett eget sparande på mellan 1 735 kr och 2 835 kronor i månaden kan kompensera för om en djupare lågkonjunktur skulle inträffa nästa år, säger Mattias Munter.

– Ett annat sätt att krissäkra sin pension är att se över risken för framförallt sin tjänstepension. Att där välja en robust ”allvädersportfölj” kan vara ett smart sätt att förbereda sig för sämre tider, säger Mattias Munter.

Vad menar du med allvädersportfölj?

– Det är mycket svårt att tajma upp- och nedgångar på börsen. Ett sparande med garanti, som traditionell förvaltning, jämnar över tid ut svängningar på finansmarknaden och är ofta en väldigt bra bas i ett långsiktigt pensionssparande. Det fungerar så att vi som pensionsbolag hjälper dig att placera pengarna och garanterar samtidigt en viss lägsta nivå på den framtida utbetalningen. 

Exempel: Mjukvaru- och systemutvecklareScenario 1: Ingen kris fram tills pension

Scenario 2: Ekonomisk kris slår till 2020

Scenario 3: Djupare ekonomisk kris slår till år 2020.

Scenario 4: Djupare ekonomisk kris slår till år 2030.

Slutlön

55 831 kr

54 516 kr

53 870 kr

53 870 kr

Andel av slutlön

74,1 %

69,6 %

65,1 %

64,8 %

Förväntad pension

41 348 kr

37 958 kr

35 060 kr

34 890 kr

Varav allmän pension

27 312 kr

25 177 kr

23 391 kr

23 260 kr

Varav tjänstepension

14 036 kr

12 781 kr

11 669 kr

11 630 kr

Skillnad i totalt pensionskapital jämfört med scenario 1.

-

650 000 kr

1,20 miljoner kr

1,24 miljoner kr

Månatligt sparande som behövs sedan 2019 för att få samma pension som scenario 1, dvs. att ingen ekonomisk nedgång inträffar.

0 kr

1 360 kr

2 815 kr

2 895 kr

 

Fler exempel finns i rapporten här

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.