Gå till innehåll

Krissäkra din pension – fem frågor och svar om den ekonomiska oron

En kraftig lågkonjunktur kan minska det egna pensionskapitalet med över en miljon kronor. Är ditt sparande rustat för sämre tider? Vår pensionsekonom Mattias Munter svarar på fem aktuella frågor. Kom ihåg att du alltid kan få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

1. Är vi på väg mot en lågkonjunktur?
– Efter svaga ekonomiska siffror från många håll i världen varnas det nu åter för en annalkande lågkonjunktur och oron är just nu tydlig på börsen. Det är såklart svårt att säga exakt när en ekonomisk nedgång kommer slå till eller hur djup den kommer att bli. Men en svagare tillväxt och fortsatt låg inflation räknar de flesta med framöver. Det vi säkert vet är att det historiskt sett inträffar flera ekonomiska kriser under en persons arbetsliv och att det påverkar våra pensioner i allt större utsträckning.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

2. Hur påverkas min pension av en lågkonjunktur?
– Den allmänna pensionen påverkas till största del av den ekonomiska utvecklingen i Sverige medan tjänstepensionerna till större del påverkas av utvecklingen på kapitalmarknaden. Därmed innebär svagare tillväxt, börsturbulens och låga räntor också lägre pensioner. Vi har i en rapport räknat på olika scenarier och hur dessa slår mot framtida pensioner. En mildare ekonomisk kris kan för dagens 40-åring minska det egna framtida pensionskapitalet med mellan 410 000 och 650 000 kronor. En djupare finanskris – liknande den på det tidiga 90-talet – kan påverka det framtida pensionskapitalet negativt med mellan 760 000 och 1,2 miljoner kronor, beroende på yrke.

Läs vår rapport och se hur mycket du kan behöva spara

3. Vad kan man göra för att ”krissäkra” sin pension?
– Det ena är förstås att spara mer på egen hand. Att starta ett eget pensionssparande redan tidigt i livet kan ge kraftfull positiv effekt för den framtida pensionen. Ett annat sätt att krissäkra sin pension är att se över risken för framförallt sin tjänstepension. Att välja traditionell förvaltning kan vara ett smart sätt att förbereda sig för sämre tider, särskilt om man inte själv vill bevaka och hantera framtida turbulens på kapitalmarknaden.

4. Hur fungerar traditionell förvaltning?
– Det fungerar så att vi som pensionsbolag placerar kundernas pengar i en gemensam portfölj och garanterar samtidigt en viss lägsta nivå på den framtida utbetalningen för var och en. Pengarna placeras inte bara i aktier och räntor utan en stor del investeras i fastigheter, onoterade bolag och infrastruktur vilket skapar en robust allvädersportfölj. Ett sparande med garanti, som traditionell förvaltning i Skandia, jämnar ut kortsiktiga svängningar på kapitalmarknaden och är en väldigt bra bas i ett långsiktigt pensionssparande. 

5. Något mer jag bör tänka på kring riskspridning?
– Det är mycket svårt att tajma upp- och nedgångar på börsen. Det gäller att säkra en god riskspridning mellan olika regioner och mellan aktier och räntefonder. Många sänker dock risken för mycket, för tidigt. Även för den som närmar sig pension finns många år kvar av kapitalförvaltning. Pengarna ska i många fall räcka 20-25 år från första utbetalning. Majoriteten av våra kunder har faktiskt omkring 60 procent av sitt pensionskapital i olika typer av risktillgångar (aktier, fastigheter, onoterade bolag, m.m) även under utbetalningsperioden.

Spara enkelt till pensionen

Tipsen i korthet

  • Se regelbundet över den totala risken i ditt pensionssparande, gärna tillsammans med en rådgivare.
  • Välj en sparform som passar hur aktiv och intresserad du är av ditt pensionssparande. Med traditionell förvaltning som bas för det långsiktiga pensionssparandet kan man ägna mer tid åt annat än att hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden.
  • Om du valt fondförsäkring: säkra en god riskspridning över både regioner och mellan aktier och räntefonder.
  • Sänk inte risken för mycket, för tidigt. Även för den som närmar sig pension finns många år kvar av kapitalförvaltning.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.