Gå till innehåll

Dags att stresstesta din ekonomi

Det har sällan varit billigare att låna pengar till sin bostad än nu. Men de historiskt låga räntorna kommer inte att vara för evigt. Här är några tips på hur du kan stresstesta din ekonomi.

I december höjde Riksbanken styrräntan från -0,5 till -0,25 procent – den första höjningen på sju år.

Trots Riksbankens höjning har vi på Skandia valt att tills vidare behålla vår lägsta bolåneränta 1,09 % (effektiv ränta 1,10%) med 3-månaders bindningstid.

Men den historiskt låga räntan i Sverige varar sannolikt inte för evigt.

Samtidigt är bostadsköpet för många livets största och mest långsiktiga affär. När vi köper bostad gör vi det ofta för att bo i 10, 20, 30 år ja, kanske till och med längre än så. 

Så gott som alla experter räknar med att reporäntan och därmed bolåneräntorna kommer att höjas framöver, även om ingen kan säga när nästa justering sker. Högt belånade bostadsägare, som ofta bor i landets större städer, bör därför redan nu ta höjd för stigande räntor framöver.

Räkna på räntan

Vi på Skandia har som krav att du ska klara 7,5 procents ränta i din privatekonomiska kalkyl. Ett bolån på 3 miljoner kronor skulle med den räntenivån kosta 18750 kronor i månaden före ränteavdrag, jämfört med 2725 kronor om boräntan är 1,09 procent.

Detta tar inte hänsyn till ränteavdraget, som innebär att du får tillbaka 30 procent av den räntekostnad du haft under året i nästa års deklaration. Ränteavdragets vara eller icke vara på sikt är dock uppe för debatt. Ett tips kan dock därför vara att inte räkna med avdraget när du gör dina kalkyler.

Fast eller rörlig ränta?

Boendekostnaden är oftast hushållets största utgift. En fråga som du säkert ställt dig är om du ska ha rörlig eller bunden boränta. Sett i backspegeln har det nästan alltid varit fördelaktigt att inte binda sina bolåneräntor. Men om du vill sova lite lugnare om natten kan du absolut titta på att binda räntan redan nu om du får ett bra erbjudande. Då vet du med säkerhet hur stor din räntekostnad blir de närmaste åren. Det kan ge en känsla av ökad trygghet i ekonomin. Att binda räntan kan på så sätt skapa trygghet för den totala ekonomin. Det som är viktigt att ha i åtanke är att du kan få betala ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet innan bindningstidens slut. Fundera därför innan du binder räntan på hur länge du ser att du kommer bo kvar i din bostad.

Se över sparandet

Rekordlåga räntor ger också ett gyllene tillfälle att se över nivån på ditt sparande. Inte bara till sommarhuset, barnen eller nästa års semesterresa, utan även till pensionen. Det viktiga med det långsiktiga sparandet är att komma igång – ju förr desto bättre!

Att månadsspara i fonder kan vara ett smart sätt att sprida riskerna, oavsett nivån på ditt sparande. Eftersom det är svårt att tajma börsen sprider du dina risker genom att köpa i både upp- och nedgång. Ränta på ränta-effekten på pengar som sätts undan varje månad i många år kan göra att det ofta blir en hel del i slutändan. Ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring är flexibla lösningar för månadssparande som passar de flesta.

Lagom buffert

Många har för mycket buffert på ett sparkonto med låg ränta. Men vi brukar säga att 2–3 månadslöner utgör en lagom nivå  och resterande kan fördelas på andra sparformer.

Din buffert kan med fördel ligga på ett sparkonto för att kunna tas ut om utgifter dyker upp under året. Men för ett långsiktigt sparande, kanske ända till pensionen, kan det vara bra  att låta pengarna jobba åt dig och ge dem chansen att växa. Då måste du också ta någon form av risk.

* Effektiv ränta 1,29 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Vår bästa ränta 1,28 % motsvarar en effektiv ränta på 1,29 %. 

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 151 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 545 963 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet