Gå till innehåll

"Tillsammans kan vi bidra till mer kunskap och forskning"

Varje år drabbas 60 000 person av cancer i Sverige. Men tack vare forskningens framsteg kan idag två av tre botas. I 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med över 145 miljoner kronor till svensk cancerforskning. – Du kan verkligen göra skillnad genom att spara i fonden. Tillsammans kan vi bidra till mer kunskap och forskning, säger vår förvaltare Stephanie Gabrielsson.

Trenden är tydlig för svenska sparare. Våra pengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för andra.

– Intresset kring hållbart sparande växer hela tiden, säger Stephanie Gabrielsson, som konstaterar att allt fler yngre väljer att spara i Skandia Cancerfonden.

– Fonden har gått upp med 72 procent de senaste fem åren*. Samtidigt går två procent av fondens värde varje år till svenska cancerforskning. Det innebär att man som sparare både kan göra gott och tjäna gott.

Spara i Skandia Cancerfonden

Svanenmärkt fond

Skandia Cancerfonden är en svensk aktiefond med hållbar inriktning. Att fonden är Svanenmärkt innebär att alla bolagen i fonden har genomgått en ESG-analys. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierade grödor. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

– Vi väljer inte bara bort företag som inte agerar hållbart, utan tar steget längre genom att också välja in bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa – två branscher vi premierar i Skandia Cancerfonden. I de fall där bolagen inte kommit lika långt i sitt hållbarhetsarbete kan vi som ägare också påverka dessa företag i en mer hållbar riktning, säger Stephanie Gabrielsson.

Ansvarsfulla investeringar är något Skandia jobbat med i under lång tid i alla våra fonder.

– Det som är nytt nu, förutom själva Svanenmärket, är att vi lägger större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och att vi har ökat fokus på våra två tematiska områden miljö och hälsa. Vi väljer inte bara bort företag som inte agerar hållbart, utan tar också steget längre genom att också välja in bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa – två branscher vi kommer att premiera framöver, säger Stephanie Gabrielsson.

Vi är stolta huvudpartners till Cancerfonden

Livsviktiga bidrag

Utvecklingen inom cancerforskning går starkt framåt. Man brukar säga att varannan svensk är drabbad av cancer. Antingen själv eller indirekt via en anhörig. Men samtidigt som över 60 000 personer i Sverige får ett cancerbesked varje år, har dödligheten minskat dramatiskt de senaste decennierna.

I dag botas två av tre med cancer. Och allt detta är ett resultat av forskning.

Forskarna vet idag i allt högre utsträckning varför cancer uppkommer och även mycket om varför den sprider sig. Cancerfondens vision är att besegra cancern och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela.

Cancerforskare idag skulle inte kunna verka utan bidrag. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer.

–  Tillsammans med Cancerfonden kan vi bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor för att förebygga ohälsa och för att fler människor ska bli friska, säger Stephanie Gabrielsson.

*per den 2018-09-28

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser också om

Fler nyheter