Gå till innehåll

Undvik de vanliga misstagen när du ska ta ut din pension

70 är det nya 50 men många underskattar hur länge man ska leva som pensionär. Vår pensionsspecialist Trifa Chireh berättar om två vanliga misstag många gör när de planerar sina pensionsuttag.

Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. En 70-åring i dag har enligt forskare samma hälsa som en 50-åring hade på 1970-talet.

Så dramatisk har hälsoutvecklingen varit.

– Det innebär samtidigt att behovet av en jämnare pension under en längre tid har ökat, säger Trifa Chireh. Genom att optimera uttagen kan de totala inkomsterna under pensionstiden öka.

Vanliga misstag

Det finns några vanliga misstag många gör när de närmar sig pensionsåldern och ska planera pensionsuttagen.

För det första sänker många placeringsrisken för tidigt. Pensionen ska räcka resten av livet och behöver lite avkastning för att kunna stiga i takt med inflationen.

För det andra glömmer många att planera för ett långt och aktivt liv. De tittar kanske på hur längde släktingar från tidigare generationer levt och planerar utifrån det.

– Många underskattar hur många år man ska leva som pensionär och tar ut pensionen på väldigt kort tid, säger Trifa Chireh.

– Sedan går åren och kvar finns endast den allmänna pensionen som är bara en del av vår totala pension. För de flesta kommer den motsvara mindre än hälften av lönen man hade när man slutade jobba vilket är inte mycket att leva på.

Skaffa överblick

Det gäller att få koll på hela pusslet: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Efter ett yrkesliv kan man ha tjänstepension hos flera olika förvaltare. Om du har din pension samlad på ett ställe blir det enklare att få en överblick både på placeringarna och utbetalningar.

Din pension påverkas av bland annat pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd. I vår guide kan du, som är anställd, egenföretagare eller redan pensionär, få ett hum om hur stora delar det handlar om – och få hjälp till nästa steg. 

Planera för din pensionsutbetalning – testa vår guide

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.