Gå till innehåll

Nu minskar vi fondutbudet och höjer kvaliteten

Skandia minskar antalet fonder från 800 till cirka 250 stycken. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2018 och syftet är att erbjuda kunderna enkelhet, kvalitet, prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning. – Vi vill göra det enklare för våra kunder att välja fonder och sätta ihop fondportföljer, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw

Frans Lindelöw, koncernchef
Frans Lindelöw, koncernchef

Skandia har påbörjat arbetet med ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. Depåutbudet ska efter granskningen bestå av omkring 250 fonder, som därefter kvalitetsgranskas löpande.

– Vi satsar på genomgående högre kvalitet i fondutbudet för att kunderna enkelt ska kunna välja rätt fonder, säger Frans Lindelöw.

För de närmare 400.000 kunder som använder Skandias fondförsäkring blir skillnaden inte så stor. De har redan idag tillgång till ett utvalt och analyserat utbud, som i nuläget uppgår till 90 fonder. Kunder med depåförsäkring, investeringssparkonto eller en värdepappersdepå i banken har idag tillgång till ett omfattande fondtorg och kan utöver det investera i aktier eller andra andra instrument.

Det som nu händer är att även dessa kunder får ett mer attraktivt fonderbjudande med ännu högre kvalitet i utbudet. 

– Vi kommer framöver att erbjuda fonder som vi bedömer har gynnsamma förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. För att granska prisvärdheten analyserar vi fondernas avgiftsstruktur, hur aktiv och bra förvaltningen är, säger Frans Lindelöw.  

– Vi har sett att efterfrågan inte finns för 800 fonder och att även den mest aktive kundens behov kan mötas med ett mer begränsat utbud. Kvalitetsgranskningen hjälper till att skapa ett mer hanterbart antal fonder per fondkategori för kunderna att välja bland.

Under första kvartalet 2018 kommer Skandia att ha granskat samtliga fonder och landat i ett utvalt utbud.  

Skandias fondutbud kommer framöver att omfatta:

  • Fonder som är kvalitetsgranskade och utvalda
  • Fonder som passar olika behov och intressen
  • Fonder som är prisvärda
  • Fonder som möter efterfrågan
  • Fonder som beaktar hållbarhet
  • Fonder som har potential att avkasta över genomsnittet av jämförbara fonder
  • Fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.