Gå till innehåll

Spara med omtanke och bidra till cancerforskning

Varje år drabbas 60 000 personer av cancer i Sverige. Men tack vare forskningens framsteg kan idag två av tre botas. I mer än 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med över 185 miljoner kronor till svensk cancerforskning. – Du kan verkligen göra skillnad genom att spara i fonden. Tillsammans kan vi bidra till mer kunskap och forskning, säger vår förvaltare Stephanie Göthman.

Tre personer håller i en blombukett

Trenden är tydlig för svenska sparare. Våra pengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för andra.

– Intresset kring hållbart sparande växer hela tiden, säger Stephanie Göthman.

Spara i Skandia Cancerfonden

Hållbar fond

Skandia Cancerfonden är en svensk aktiefond med hållbar inriktning.

– Vi väljer inte bara bort företag som inte agerar hållbart, utan tar steget längre genom att också välja in bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa – två branscher vi premierar i Skandia Cancerfonden. I de fall där bolagen inte kommit lika långt i sitt hållbarhetsarbete kan vi som ägare också påverka dessa företag i en mer hållbar riktning, säger Stephanie Göthman.

Ansvarsfulla investeringar är något vi jobbat med under lång tid i alla våra fonder.

Det som utmärker fonden är att vi lägger större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Vi bedriver även ett påverkansarbete inom vår förvaltning. Där arbetar vi aktivt med att välja in, påverka och välja bort bolag.

Livsviktiga bidrag

Utvecklingen inom cancerforskning går starkt framåt. Man brukar säga att varannan svensk är drabbad av cancer. Antingen själv eller indirekt via en anhörig. Men samtidigt som över 60 000 personer i Sverige får ett cancerbesked varje år, har dödligheten minskat dramatiskt de senaste decennierna.

I dag botas två av tre med cancer. Och allt detta är ett resultat av forskning.

Forskarna vet idag i allt högre utsträckning varför cancer uppkommer och även mycket om varför den sprider sig. Cancerfondens vision är att besegra cancern och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela.

Cancerforskare idag skulle inte kunna verka utan bidrag. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer.

– Tillsammans med Cancerfonden kan vi bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor för att förebygga ohälsa och för att fler människor ska bli friska, säger Stephanie Göthman.

Spara i Skandia Cancerfonden

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter