Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete – i år igen

Söderberg & Partners har för tionde året i rad släppt rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som betygsätter pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Ännu en gång hamnar Skandia i topp.

Växter och vattenkanna

Analysen omfattar 14 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet.

"De svenska pensionsbolagen är stora kapitalägare och är därför viktiga spelare för att omställningen ska vara möjlig", skriver Söderberg & Partners i sin rapport.

Läs rapporten här

Vi är i topp

Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet utifrån ett trafikljussystem, där vi på Skandia alltså behåller vår topplacering och gröna ljus från fjolårets granskning.

– Vi har höga ambitioner för hur vi tar hållbarhetshänsyn i Skandia Liv, och utvecklar löpande våra arbetsmetoder. Därför är det glädjande att Söderberg & Partners rapport uppmärksammar hur vår klimatfärdplan främjar en klimatomställning i linje med Paris-avtalet, och även våra omfattande påverkansdialoger med bolag vi investerar i, säger Per Lindgren, Chef Förvaltarval på Skandia.

I rapporten betonas att "Skandia har en uttalad ambition om att öka andelen gröna och sociala obligationer, samt andra typer av lösningsinvesteringar i portföljen".

"Skandia har som huvudstrategi att vara kvar som ägare och försöka påverka företag i en mer
hållbar riktning”, skriver Söderberg & Partners och tillägger:

"Skandia är tydliga och transparenta i sin kommunikation till pensionsspararna, de publicerar till exempel en lista med företag de exkluderar och en komplett dialoglista för att nämna några saker."

Så jobbar dina pengar för en mer hållbar värld

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social and Governance – vilket är ett internationellt samlingsbegrepp för så kallade icke-finansiella frågor som är väsentliga för ett företags verksamhet – miljö, samhälle, arbetsrätt och bolagsstyrning – och hur dessa risker och möjligheter integreras i hållbarhetsarbetet samt finansiell analys.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter