Gå till innehåll

Hans Larsson: Därför är det viktigt att du som kund och ägare röstar

Mellan den 15 januari och till och med den 15 februari kan du rösta på kandidater till fullmäktige, som är Skandias högsta beslutande organ. Möt vår styrelseordförande Hans Larsson, som ger sin syn på att verka i ett kundägt bolag och varför fullmäktigevalet är så viktigt.

Hans Larsson, styrelseordförande

Nu har du varit ordförande i kundägda Skandia i snart två år, vilka är dina viktigaste intryck?

Ett starkt intryck är vår starka företagskultur. Professionellt och vänligt, hand i hand. Att vara ordförande i ett kundägt bolag innebär verkligen ett stort förtroende. I denna roll blir verksamhetens syfte tydligt, där kunder och ägare är desamma, vilket skapar en harmoni mellan kundnöjdhet och kommersiell framgång. I Skandia representeras ägandet av fullmäktige, vilket särskiljer oss från exempelvis ett börsnoterat bolag.

Nu pågår årets fullmäktigeval, varför är det viktigt att kunderna röstar?

För det första är fullmäktigevalet tillfället för alla kunder som också är ägare att påverka Skandias riktning genom att rösta. Det är viktigt att notera varför en modell med kundägande kräver engagemang från kunderna. Fullmäktige tar en aktiv ägarroll baserad på ägarinstruktionen, som blir en sorts ledstjärna för verksamheten. På så sätt är balansen mellan ägarroll, traditionellt styrelseansvar och ledningsarbete tydligt definierad. Det är glädjande att kunder först nominerar och sedan i tiotusental röstar fram sina representanter i fullmäktige. Det är något som bidrar till att stärka trovärdigheten för ägarmodellen. Fullmäktige agerar sedan för kundernas räkning vid Skandias årliga bolagsstämma och har även ansvar för valberedning, resultatfastställande och godkännande av årsredovisning.

Varför ska man välja att vara kund och ägare i Skandia?

Det kundägda innebär att allt överskott i verksamheten går tillbaka till kunderna. Det borgar för god och stabil avkastning samtidigt som avgifter och försäkringspremier blir prissatta på ett förmånligt sätt över tid. Vi agerar utifrån ägarinstruktionen från fullmäktige, vilket medför ett naturligt fokus på att skapa långsiktig trygghet för kunderna i deras vardagsekonomi, pension och för deras hälsa. Med det långsiktiga perspektivet där kunder och ägare är desamma minskas också intressekonflikter jämfört med andra ägarformer på ett sätt som bara kan gynna kunderna.

Vad ser du att Skandia bör spela för roll i samhället och samhällsdebatten?

Våra kunder och ägare förväntar sig att vi tar en mycket aktiv roll, vilket också framgår av ägarinstruktionen. Som det ledande pensionsbolaget lyfter vi i debatten ofta risken för otillräckligt sparande för ett långt och aktivt liv, ökande kostnader för ohälsa samt behovet av långsiktiga och hållbara investeringar i samhället. Som en stor förvaltare vill vi också investera ännu mer i Sverige inom områden som långsiktigt skapar tillväxt och trygghet. På alla dessa områden har vi en viktig roll att fylla för Sverige, inte minst i en alltmer turbulent omvärld.

Om du ännu inte röstat i fullmäktigevalet är det hög tid nu!

Läs mer om kandidaterna och rösta fram dina företrädare här.
Här kan du läsa mer om fullmäktiges arbete. 

Andra läser om

Fler nyheter