Gå till innehåll

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Dan Brännström, ordförande

Dan Brännström, ordförande

Födelseår: 1958 
Invald: 2021 (omvald 2024)
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg.  
Andra uppdrag: Oberoende rådgivare i eget bolag. Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt valberedning till styrelse- och revisorsval. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet.
Bakgrund: Auktoriserad revisor och delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Cecilia Sandberg, vice ordförande

Födelseår: 1968
Invald: 2022
Utbildning: Filosofie magisterexamen med sociologi som huvudämne, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Tidigare haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Rose Marie Westman, vice ordförande

Födelseår: 1960
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Vice ordförande i statliga myndigheten Kärnavfallsfonden.
Bakgrund: Chefsekonom på Burenstam & Partners, senior finansanalytiker och portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Tidigare styrelseuppdrag som styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden.

Anki Ahrnell, ledamot 

Födelseår: 1953
Invald: 2022
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Smarta Samtal.
Bakgrund: Chief Digital Officer på Bonnier AB, chef för digital utveckling på Swedbank och ledande befattningar inom Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM lokalt och globalt. Utsågs till årets intraprenör i Sverige 2013, till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i tekniksektorn i Norden 2016 och erhöll Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2020. Tidigare styrelseuppdrag i Bonnier Publications, Bookbeat AB, Lexly AB, Bonnier Magazines & Brands, Avanza AB, If Svenska AB och Dataföreningen i Stockholm.

Anna-Carin Alderin, ledamot 

Födelseår: 1980
Invald: 2024
Utbildning: Civilekonom med en masterexamen i management från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Arbetar med affärsutveckling på PaceLab som stödjer verksamheter i sin utveckling av socialt hållbara affärsmodeller. Nationell partner till den ideella organisationen 4 Day Week Global och initiativtagare till den svenska forskningsstudien i ämnet.
Bakgrund: Verksam i olika ledarroller på IKEA under 2005-2022 som bland annat varuhuschef, global sälj- och marknadschef, global kommunikationschef för IKEA People & Culture samt VD för IKEAs första sociala företag.

Martin-Bendixen-FM.jpg

Martin Bendixen, ledamot
Födelseår: 1968
Invald: 2023
Utbildning: Masterexamen i ekonomisk historia och kandidatexamen i nationalekonomi vid London School of Economics
Andra uppdrag: Head of Treasury, Tax and Risk Management på Electrolux och ordförande i Electrolux Försäkrings AB 
Bakgrund: Verksam inom Electrolux de senaste tjugo åren med ansvar för Treasury (koncernens internbank), skatt, kapitalförvaltning, försäkringar och riskfunktion. Har suttit med i ett antal investeringskommittéer i olika länder. Tidigare styrelseledamot i Industrins Finansförening och har även verkat inom penningmarknaden, på bank och fondkommissionär.

Christina Munk Hemberg, ledamot

Födelseår: 1962
Invald: 2024
Utbildning: Filosofie kandidatexamen med huvudämne företagsekonomi från Högskolan Väst.
Andra uppdrag: Senior expert inom pension och försäkring på Volvo Cars, ledamot i Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse och VFF Pension samt sitter i fullmäktige för PRI.
Bakgrund: Verksam inom Volvo Cars sedan 1982, främst genom flera ledande HR-roller där hon hanterat löner, förmåner och arbetsrättsliga frågor. Tidigare nämndeman inom Förvaltningsrätten och satt i Bliwa Livförsäkrings fullmäktige fram till 2019.

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor, Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse. Regeringens utredare av den svenska skolans betygssystem.
Bakgrund: Professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Kristina Hirschfeldt, ledamot 

Födelseår: 1984
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Uppsala universitet. 
Andra uppdrag: Internrevisionschef på Försvarets materielverk (FMV).
Bakgrund: Internrevisionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), internrevisor på Finansinspektionen och Riksbanken samt revisor på Deloitte. Ordförande i Uppsala Studentkår samt styrelseledamot vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Emma Ihre, ledamot

Födelseår: 1971
Invald: 2024 
Utbildning: Filosofie kandidatexamen med huvudämne nationalekonomi från Stockholms Universitet.
Andra uppdrag: Hållbarhetschef på Embracer Group, vice ordförande i AP7 och styrelseledamot i Praktikertjänst.
Bakgrund: Hållbarhetschef på Mannheimer Swartling, ansvarig för Hållbart företagande vid Finansdepartementet och hållbarhetschef på Ethix SRI Advisors. Dessförinnan verksamhetsansvarig på Amnesty Business Group, finansstrateg på Internbanken Stockholms Stad, aktieförvaltare på Folksam Kapitalförvaltning och finansanalytiker på KPA Kapitalförvaltning. Emma har varit ordförande för det svenska nätverket av Global Compact.

Lena Larsson

Lena Larsson, ledamot

Födelseår: 1966
Invald: 2021 (omvald 2024)
Utbildning: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: CFO på OKQ8 och styrelseledamot i OKQ8 Bank samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Bilprovningen. 
Bakgrund: Har tidigare varit tf CFO i PostNord, haft olika befattningar inom ekonomiområdet hos Länsförsäkringar och Bonnierkoncernen. Har arbetat inom revision och Corporate Finance på PriceWaterhouseCoopers.

Maria-Larsson-FM.jpg

Maria Larsson, ledamot
Födelseår: 1956
Invald: 2023
Utbildning: Utbildad lärare, Växjö lärarhögskola
Andra uppdrag: Driver ett eget konsultbolag, är ordförande vid Linnéuniversitetet och ledamot i Drottning Silvias jubileumsfond
Bakgrund: Landshövding i Örebro län 2015-2022. Tidigare ordförande i det statliga bolaget Voksenåsen, för stiftelsen Alfred Nobels Björkborn samt för fyra olika stiftelser knutna till landshövdingeuppdraget, med kapitalförvaltning och bidragsutdelning. Äldre- och barnrättsminister 2010-2014 samt äldre- och folkhälsominister 2006-2010. Därförinnan riksdagsledamot i näringsutskottet samt i arbetsmarknadsutskottet. Arbetande ersättare i Riksbanksfullmäktige. Tidigare styrelseledamot för Föreningssparbanken Gnosjö samt Högskolan i Jönköping.

Lotta-Widorson-Lassfolk-FM.jpg

Lotta Widorson Lassfolk, ledamot
Födelseår: 1970
Invald: 2023
Utbildning: Ekonomi, ledarskap
Andra uppdrag: Partnerchef Norden, Google Cloud
Bakgrund: Har över trettio års erfarenhet från IT-branschen, senast som Chief Operating Officer på Telia Cygate. Har bland annat varit verksam vid Microsoft och Atea.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020 (omvald 2023)
Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB, styrelseledamot i ett antal bolag och stiftelser i Carnegiekoncernen samt styrelseledamot i Qliro AB.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefsjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020 (omvald 2023)
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Senior Advisor Stena AB. Ordförande i Insurance and Legal Committe Intertanko, London.
Bakgrund: Tidigare Försäkringsdirektör på Stena AB, ordförande Juridiska och Ekonomiska kommittén Svensk Sjöfart, styrelseledamot Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och Stena Insurance AG, skadereglerare och underwriter Skandia samt chef för sjö- och transportavdelningen Skandia.

Christer Wachtmeister

Christer Wachtmeister, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2021 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Investerare, entreprenör med stor styrelsevana. 
Bakgrund: Lång erfarenhet från finansbranschen, senast som Chief Investment Officer vid Kåpan pensioner och Chief Executive Officer i Alfred Berg/ABN AMRO Kapitalförvaltning.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Grundare och VD för People Horizon AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. som Chief Human Resource Officer på Intrum AB, HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.