Gå till innehåll
Skandia-flaggor

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Leif Victorin, ordförande
Bo Källstrand, ordförande 

Bo är styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. Född 1949, Stockholm. Omvald 2018.

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Karin är GVP Human Resources på Autoliv (vice ordförande) och styrelseledamot i bl.a. PRI Pensionsgaranti. Tidigare personaldirektör på TeliaSonera. Född 1961, Stockholm. Omvald 2017.

Stefan Johnsson, vice ordförande
Elisabeth Nilsson, vice ordförande

Elisabeth är landshövding och tidigare bl.a. vd Jernkontoret och ledamot i Globaliseringsrådet. Ledamot i flera näringslivsstyrelser. Född 1953, Linköping. Omvald 2017. • Nils Bacos

  Nils är konsult och pensionsexpert, tidigare Skandiarådgivare. Han har skrivit böckerna "Planera Pensionsuttagen Rätt!" och "Bli inte Blåst på Pensionen!". År 2013 blev han utsedd till Årets Försäkringsprofil. Född 1954, Lund. Omvald 2017.

  Sofie Schough 

  Sofie arbetar som kommunikationschef på Coor AB, där hon även ingår i företagets ledningsgrupp. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Addici samt haft olika befattningar inom marknad och kommunikation. Född 1971, Stockholm. Invald 2018.

  Marianne Dicander Alexandersson

  Ordförande i Sahlgrenska Science Park och styrelseledamot i bland annat Recipharm, Camurus och i ideella föreningen International Women's Forum. Tidigare vd Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel. Född 1959, Göteborg. Omvald 2018.

  Mattias Forsberg 

  Mattias är koncerndirektör och CIO vid SAS med ansvar för it- och digital innovation. 2013 belönades han med utmärkelsen CIO of the Year av tidningen CIO Sweden. Född 1972, Stockholm. Invald 2016.

  Ebba Fåhraeus

  Ebba är styrelseordförande och ledamot i flera bolagsstyrelser, främst inom innovationsbolag varav vissa noterade. Tidigare Chief Communications Officer på investmentbolaget Aqilles Invest. Vd Lund Life Science Incubator. Född 1963, Bjärred. Omvald 2018.

  Anne Ludvigsson

  Anne är familjeföretagare i fjärde generationen. Hon ordförande i TEKO – Sveriges Textil Modeföretag, ledamot av styrelserna för Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB. Född 1962, Kinna. Invald 2017.

  Leif Hansson

  Leif är ordförande och styrelseledamot i Ägarföreningen ProSkandia. Politiskt engagerad i kommunfullmäktige i Solna, ledamot i Solnamoderaternas partistyrelse. Född 1943, Stockholm. Invald som ersättare 2018.

  Therese Johansson

  Therese är Global Roll-out Manager på EasyPark. Tidigare konsult på Deloitte med inriktning på bank och försäkring. Therese har även suttit som styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund. Född 1986, Stockholm. Omvald 2018.

  Kajsa Lindståhl

  Kajsa är styrelseproffs med bakgrund från bank- och finansbranschen. Ledamot i Thulestiftelsen och har därmed ingått i Skandias fullmäktige sedan bildandet. F.d. vd och styrelseordförande vid Banco Fonder, samt har haft ledande positioner vid Bonnierkoncernen och revisionsbyrån PwC. Född 1943, Stockholm. Invald 2016.

  Eva Lindqvist

  Eva är rådgivare inom affärsutveckling och har ett antal styrelseuppdrag. Hon var tidigare interims-vd för högteknikföretaget Xelerated och har även ansvarat för Telia Equity på Telia/Teliasonera. Född 1958, Stockholm. Omvald 2018.

  Sophie Nachemson-Ekwall

  Sophie är forskare i bolagsstyrning, ledamot i ProSkandias styrelse och ekonomie doktor. Tidigare ekonomijournalist. Född 1964, Stockholm. Omvald 2017. 

   

  Pia Nilsson

  Pia är seniorkonsult på PiJA Media Management AB. F.d. vd för Fondbolagens förening, privatekonom och skolkurator. Författare till ett antal böcker i ämnet privatekonomi samt är krönikör i Privata Affärer. Född 1950, Stockholm. Invald 2016.

  Irma Rosenberg

  Irma är styrelseledamot i Stiftelsen för Finansforskning och ledamot i Stiborkommittén och i IVA:s placeringsråd. Tidigare bl.a. vice riksbankschef, styrelseledamot i Riksgälden och Finanspolitiska rådet. Född 1945, Stockholm. Invald 2016.

  Jan-Åke Stenström

  Jan-Åke är vd på Fastum UBC förvaltning AB och AdEx Fatighetsutveckling AB, industrial advisor på Nordic Credit Partner och styrelseordförande BoForm Fastighetsutveckling AB.
  Tidigare anställd på Skandia inom försäljning, marknad och kundcenter. F.d. vVD på fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseordförande Villa Marieberg AB, ledamot i Kallax Cargo AB, vice ordförande i Investera Mitt Sverige AB samt styrelseledamot i Almega Fastighetsarbetsgivarna. Född 1963, Sundsvall. Invald 2016.

  Ulf Troedsson

  Chef för Siemens i Norden och Baltikum samt koncernchef för Siemens Sverige. Han är civilingenjör Teknisk Fysik. Är styrelseordförande i Siemens AS Danmark, Siemens AS Norge och Siemens Mobility AB. Aktiv som mentor i Ruter Dam kvinnliga nätverk sedan många år. Född 1958. Omvald 2018. 

  Leif Victorin

  Leif är styrelseproffs inom försäkringsbranschen. Tidigare styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia Liv. Har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Född 1940, Stockholm. Omvald 2017.

  Alexander Wong

  Alexander är forskare inom internationellt företagande vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har tidigare arbetat som projektledare. Född 1976, Göteborg. Invald 2017

   

  Ylva Yngvesson 

  Ylva jobbar med privatekonomiska frågor i det egna företaget Pro Norna AB. Har tidigare arbetat med bl.a. kundrådgivning och analysarbete vid Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna. Tidigare chef för enheten och ansvarig utgivare för Lyckoslanten. Född 1951, Västerås. Invald 2016.

Vanliga frågor om fullmäktige

 • Valberedningen säkerställer att kandidaterna till fullmäktige uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet. Målet är att fullmäktige som helhet ska vara mycket kompetent i frågor som bolagsstyrning och risker i finansiella företag. Gedigen insikt om finansmarknaden och samhällsekonomi är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet. Meriterande är även erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete. 

 • En av valberedningens viktigaste uppgifter är snarare det motsatta – att se till att fullmäktige som helhet ska bli så starkt och brett som möjligt. Man lägger alltså stor vikt vid att de nominerade har olika bakgrund och kvalifikationer. Tanken är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Alla frågor och svar