Gå till innehåll
Skandia-flaggor

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Bo Källstrand, ordförande
Bo Källstrand, ordförande 

Födelseår: 1949 
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan och Försvarets tolkskola.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt  valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Ordförande Sjunde AP-fonden och Svenska Kraftnät. Styrelseledamot SPV. Landshövding Västernorrland, vd Svensk Energi, vice vd Éléctricité de France, vd Graninge AB (publ), Div uppdrag inom Asea/ABB.

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Födelseår: 1961
Invald: 2014 (omvald 2017 och 2020)
Utbildning: Fil. kand. vid Mittuniversitet.
Andra uppdrag: Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Senior rådgivare, styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB och Ruter Dam.
Bakgrund: Tidigare personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc.,Telia Sonera och SCA. Vd konsultbolaget Novare, styrelseledamot Proffice och PRI Pensionsgaranti. Styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti.

Elisabeth Nilsson, vice ordförande
Ulf Troedsson, vice ordförande

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive advisor Siemens Norden. Styrelseledamot bl.a. Tysk-Svenska Handelskammare och Vätgas Sverige.
Bakgrund: Vd Siemens Norden och Baltikum samt koncernchef Siemens Sverige. Styrelseledamot bl.a. Siemens AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark, Siemens Mobility AB, Swedish Medtech. Mentor Ruter Dam och Novare. Ledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp. Erfarenhet inom bl.a. medicinsk teknik, IT, Infrastruktur, energiteknik och produktion.

Bertil Carlsén, ledamot

Födelseår: 1960
Invald: 2020
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Berkeley Graduate School of Business i USA.
Andra uppdrag: Rådgivare inom finans- och förvärvsfrågor. Styrelseledamot i flera bolag inom BrainHeart Energy-koncernen samt i Samhall AB.
Bakgrund: Erfarenhet som finansdirektör och i koncernledningen för börsnoterade och riskapitalägda bolag. Tidigare varit finansdirektör i Anticimex-koncernen, i Polygon Group, BillerudKorsnäs och Acando. Han har varit verksam inom AGA-koncernen på ett flertal poster.

Sofie Schough, ledamot 

Födelseår: 1971
Invald: 2018
Utbildning: Magister i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Kingston University i London
Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB.
Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DG X XII.

Marianne Dicander Alexandersson, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Recipharm, Camurus, Praktikertjänst AB, Enzymatica, Promore och Addera Care. Styrelseordförande Sahlgrenska Science Park och IVA Väst. Medlem insynsrådet för myndigheten Tand- och läkemedelsförmånsverket.
Bakgrund: Fd. vd Global Health Partner, sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt vice vd Apoteket AB.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019
Utbildning: Civilekonom internationell inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Chief Human Resource Officer på Intrum AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.

Ebba Fåhraeus, ledamot

Födelseår: 1963
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Coala-Life AB, Polygiene AB och Carasent ASA. Styrelseordförande Acucort och vd SmiLe Incubator.
Bakgrund: F.d. Chief Communications Officer & Business Development Director på investmentbolaget Aqilles Invest och Senior VP Sales and Marketing, Anoto.

Anne Ludvigsson, ledamot

Födelseår: 1962
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Williams College, MA, USA och London School of Economics, UK.
Andra uppdrag: Vd Ludvigson Invest, vice ordförande AB Ludvig Svensson, ordförande TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB.
Bakgrund: Tidigare ledamot Sparbanken Sjuhärad.

Leif Hansson, ledamot

Födelseår: 1943
Invald: 2015 (omvald 2019)
Utbildning: Studier i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet, Skandias ledarskapsutbildningsprogram.
Bakgrund: Huvudsaklig yrkesbakgrund inom Skandia i ett tiotal olika befattningar, bl.a. divisionschef. Under åren 2001-2010 försäkringsrelaterade uppdrag för bl.a. Svenskt Näringsliv.

Therese Johansson, ledamot

Födelseår: 1986
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Ekonom vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Head of Strategy and Business Development, Fortum Consumer Solutions.
Bakgrund: Strategi och digital produktutveckling, fd. Risk- och managementkonsult på Deloitte med inriktning bank och försäkring. Fd. styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund.

Kajsa Lindståhl, ledamot

Födelseår: 1943
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Thulestiftelsen och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Ledamot SwedSecs Disciplinnämnd och Svenska kyrkans Kapitalförvaltningsråd.
Bakgrund: Tidigare vd Banco Fonder, finansdirektör Bonnierföretagen AB och ett flertal styrelseuppdrag, bl. a. i Skandia.

Eva Lindqvist, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Melbourne University samt i tillämpad fysik vid Linköpings Tekniska Högskola.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Tele2 AB och Sweco AB.
Bakgrund: Rådgivning inom affärsutveckling, styrelseuppdrag, f.d. vd TeliaSonera International Carrier AB, f.d. vd högteknikföretaget Xelerated, fd. ansvarig Telia Equity på Telia/Teliasonera.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefsjurist vid Carnegie Investment Bank AB och är hovsrättsfiskal.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefsjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Pia Nilsson, ledamot

Födelseår: 1950
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Socionom förvaltningslinjen.
Andra uppdrag: Seniorkonsult PiJa Media & Management AB. Krönikör Privata Affärer.
Bakgrund: Tidigare styrelseuppdrag för bl.a. Ung Privatekonomi, Konsumenternas Bank-och Finansbyrå, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Vattenfall, Svenska Kraftnät och Europeiska fondbolagsföreningen Efama. Tidigare anställningar som skolkurator, familjeekonom och vd Fondbolagens förening. Författare av böcker om privatekonomi, fonder och pensioner.

Irma Rosenberg, ledamot

Födelseår: 1945
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Fil. dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen för Finansforskning och ledamot i IVA:s placeringsråd.
Bakgrund: Tidigare bl.a. vice riksbankschef, styrelseledamot Riksgälden och Finanspolitiska rådet.

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Stiftelsen Affärsvärlden och Fundcurve AB.
Bakgrund: Professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning.

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Försäkringsdirektör på Stena AB.
Bakgrund: Har tidigare arbetat som skadereglerare, underwriter och som chef för sjö- och transportavdelningen på Skandia. Ordförande i Juridiska och Ekonomiska kommittén för Svensk Sjöfart, vice ordförande i Insurance and Documentary Committe för Intertanko, styrelseledamot i Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och i Stena Insurance AG.

Lena Sellgren, ledamot

Födelseår: 1969
Invald: 2020
Utbildning: Filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Har även studerat politisk ekonomi vid universitetet i Konstanz i Tyskland.
Andra uppdrag: Chefsekonom och analyschef på Business Sweden. Sitter i Dagens industris skuggdirektion till Riksbanken och är även ledamot i Advisory Board till Forum for Global Business, i Näringspolitiskt forum vid Entreprenörskapsforum och i SCB:s användarråd för ekonomisk statistik. Har tidigare varit styrelseledamot i Norges forskningsråd.
Bakgrund: Tidigare verksam som chefsanalytiker på Nordea, chef för Offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet och som biträdande enhetschef och ämnesråd vid Finansdepartementet. Har varit involverad som expert eller sekreterare i ett flertal offentliga utredningar.

Alexander Kristiansen, ledamot

Födelseår: 1976
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Systemvetare samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot i ett
health tech-startup.
Bakgrund: Projektledare hos internationella konsultfirmor kring bolagsetablering samt expansion på den kinesiska marknaden.

Ylva Yngveson, ledamot 

Födelseår: 1951
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: Analyserar och skriver om privatekonomifrågor i egna företaget Pro Norna AB.
Bakgrund: Tidigare chef för Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna samt ansvarig utgivare av Lyckoslanten. En av initiativtagarna till nationella nätverket för finansiell folkbildning, Gilla Din Ekonomi.

Vanliga frågor om fullmäktige

  • Valberedningen säkerställer att kandidaterna till fullmäktige uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet. Målet är att fullmäktige som helhet ska vara mycket kompetent i frågor som bolagsstyrning och risker i finansiella företag. Gedigen insikt om finansmarknaden och samhällsekonomi är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet. Meriterande är även erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete. 

  • En av valberedningens viktigaste uppgifter är snarare det motsatta – att se till att fullmäktige som helhet ska bli så starkt och brett som möjligt. Man lägger alltså stor vikt vid att de nominerade har olika bakgrund och kvalifikationer. Tanken är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Alla frågor och svar