Gå till innehåll
Skandia-flaggor

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Leif Victorin, ordförande
Bo Källstrand, ordförande 

Födelseår: 1949 
Invald: 2015
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan och Försvarets tolkskola.
Andra uppdrag: Ledamot i Skandias valberedning till fullmäktigeval samt i valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Ordförande Sjunde AP-fonden, Landshövding Västernorrland, vd Svensk Energi, vice vd Éléctricité de France, vd Graninge AB (publ), Div uppdrag inom Asea/ABB.

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Födelseår: 1961
Invald: 2014
Utbildning: Fil. kand. vid Mittuniversitet.
Andra uppdrag: Ordförande i Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive Advisor Human Resources & Sustainability, Autoliv Inc. Styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset och RLS Global AB.
Bakgrund: Tidigare personaldirektör Telia Sonera och SCA. Vd konsultbolaget Novare, styrelseledamot Proffice och PRI Pensionsgaranti. Karin är GVP Human Resources på Autoliv (vice ordförande) och styrelseledamot i bl.a. PRI Pensionsgaranti. Tidigare personaldirektör på TeliaSonera. Född 1961, Stockholm. Omvald 2017.

Stefan Johnsson, vice ordförande
Elisabeth Nilsson, vice ordförande

Födelseår: 1953
Invald: 2014
Utbildning: Bergsingenjör. Hedersdoktor Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag: Ledamot i Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Ordförande AB Göta Kanalbolaget, ledamot EKN styrelse och styrelseledamot Boliden AB. From 1 september 2018 särskild utredare. Ordförande för IVA-projektet Vägval för klimatet och för Allmänna försvarsföreningen.
Bakgrund: Tidigare olika chefsbefattningar inom SSAB, vd Jernkontoret, ledamot Globaliseringsrådet och landshövding Östergötland. • Nils Bacos, ledamot

  Födelseår: 1954
  Invald: 2014
  Utbildning: Fil.kand. vid Lunds universitet.
  Andra uppdrag: Har skapat och driver e-tjänsterna www.anstallprivat.se och www.jobb.anstallprivat.se, delägare AdAlta AB, pensionsexpert och konsult i försäkringsfrågor, ordförande Södra Frösakulls Ek. För.
  Bakgrund: Utsedd till Årets Försäkringsprofil 2013, företagare och författare till böcker om pensionsfrågor, tidigare anställd i Skandia, delägare Lantbruksförsäkringar Bacos, Kristersson, Öfverberg HB och styrelseledamot Bacos & Berg AB. Nils är konsult och pensionsexpert, tidigare Skandiarådgivare. Han har skrivit böckerna "Planera Pensionsuttagen Rätt!" och "Bli inte Blåst på Pensionen!". År 2013 blev han utsedd till Årets Försäkringsprofil. Född 1954, Lund. Omvald 2017.

  Sofie Schough, ledamot 

  Födelseår: 1971
  Invald: 2018
  Utbildning: Magister i företagsekonomi vid Umeå universitet.
  Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB och ingår i företagets ledningsgrupp.
  Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DGXXII.

  Marianne Dicander Alexandersson, ledamot

  Födelseår: 1959
  Invald: 2015
  Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.
  Andra uppdrag: Styrelseledamot Recipharm, Camurus, Praktikertjänst AB, Enzymatica,
  Promore och Addera Care. Styrelseordförande Sahlgrenska Science Park, IVA Väst och ideella föreningen International Women’s Forum. Medlem insynsrådet för myndigheten Tand- och läkemedelsförmånsverket.
  Bakgrund: Fd. vd Global Health Partner, sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt vice vd Apoteket AB. Ordförande i Sahlgrenska Science Park och styrelseledamot i bland annat Recipharm, Camurus och i ideella föreningen International Women's Forum. Tidigare vd Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel. Född 1959, Göteborg. Omvald 2018.

  Mattias Forsberg, ledamot 

  Födelseår: 1972
  Invald: 2016
  Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik samt civilekonom vid Uppsala universitet.
  Andra uppdrag: Koncern-CIO med ansvar för IT & Digital Innovation vid SAS.
  Bakgrund: IT-direktör Systembolaget, CIO B&B TOOLS och strategi-/managementkonsult Accenture.

  Ebba Fåhraeus, ledamot

  Födelseår: 1963
  Invald: 2015
  Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Andra uppdrag: Styrelseledamot Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds universitet, Centrumbildningen Medicon Bridge, Coala-Life AB och Apptix. Styrelseordförande Acucort och vd SmiLe Incubator.
  Bakgrund: F.d. Chief Communications Officer & Business Development Director på investmentbolaget Aqilles Invest och Senior VP Sales and Marketing, Anoto.

  Anne Ludvigsson, ledamot

  Födelseår: 1962
  Invald: 2017
  Utbildning: Williams College, MA, USA, London School of Economics, UK.
  Andra uppdrag: Vd Ludvigson Invest, vice ordförande AB Ludvig Svensson, ordförande TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB.
  Bakgrund: Tidigare ledamot Sparbanken Sjuhärad.

  Leif Hansson, ledamot

  Födelseår: 1943
  Invald: 2015
  Utbildning: Studier i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet, Skandias ledarskapsutbildningsprogram.
  Andra uppdrag: Ordförande Ägarföreningen ProSkandia, ledamot kommunfullmäktige i Solna, ledamot socialnämnd och två kommunalägda bolagsstyrelser i Solna samt ledamot Solnamoderaternas partistyrelse.
  Bakgrund: Huvudsaklig yrkesbakgrund inom Skandia i ett tiotal olika befattningar, bl.a. divisionschef.

  Therese Johansson, ledamot

  Födelseår: 1986
  Invald: 2015
  Utbildning: Ekonom vid Lunds universitet.
  Andra uppdrag: Head of Content Optimization and Curation, Viaplay AB.
  Bakgrund: Digital produktutveckling, fd. Risk- och managementkonsult på Deloitte med inriktning bank och försäkring. Fd. styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund

  Kajsa Lindståhl, ledamot

  Födelseår: 1943
  Invald: 2016
  Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Andra uppdrag: Styrelseordförande Thulestiftelsen och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Ledamot SwedSecs Disciplinnämnd och Svenska kyrkans Kapitalförvaltningsråd.
  Bakgrund: Tidigare vd Banco Fonder, tidigare finansdirektör Bonnierföretagen AB och ett flertal styrelseuppdrag, bl. a. i Skandia.

  Eva Lindqvist, ledamot

  Födelseår: 1958
  Invald: 2015
  Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Melbourne University samt i tillämpad fysik vid Linköpings Tekniska Högskola.
  Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i bl.a. Comhem Holding AB och Sweco AB.
  Bakgrund: Rådgivning inom affärsutveckling, styrelseuppdrag, f.d. vd TeliaSonera International Carrier AB, f.d. vd högteknikföretaget Xelerated, fd. ansvarig Telia Equity på Telia/Teliasonera.

  Sophie Nachemson-Ekwall, ledamot

  Födelseår: 1964
  Invald: 2014
  Utbildning: Civilekonom, CEFA och ekonomie doktor i företagsekonomi, forskare i bolagsstyrning samt hållbarhet vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Andra uppdrag: Styrelseledamot ProSkandia. Ledamot Aktiespararnas Bolagskommitté och Styrelseakademien Stockholm. Debattör.
  Bakgrund: Tidigare ekonomijournalist och författare. 

   

  Pia Nilsson, ledamot

  Födelseår: 1950
  Invald: 2016
  Utbildning: Socionom förvaltningslinjen.
  Andra uppdrag: Seniorkonsult PiJa Media & Management AB. Krönikör Privata Affärer.
  Bakgrund: Tidigare styrelseuppdrag för bl.a. Ung Privatekonomi, Konsumenternas Bank-och Finansbyrå, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Vattenfall, Svenska Kraftnät och Europeiska fondbolagsföreningen Efama. Deltagit i statliga kommittéer såsom utvärdering av skatte- och pensionssystem. Tidigare anställningar som skolkurator, familjeekonom och vd Fondbolagens förening. Författare av böcker om privatekonomi, fonder och pensioner.

  Irma Rosenberg, ledamot

  Födelseår: 1945
  Invald: 2016
  Utbildning: Fil. dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
  Andra uppdrag: Styrelseledamot Stiftelsen för Finansforskning, ledamot Stiborkommittén och ledamot IVA:s placeringsråd.
  Bakgrund: Tidigare bl.a. vice riksbankschef, styrelseledamot Riksgälden och Finanspolitiska rådet.

  Jan-Åke Stenström, ledamot

  Födelseår: 1963
  Invald: 2016
  Utbildning: IFL Handelshögskolan, MIL Management i Lund, RMHI Bergs samt IFU diplomerad.
  Andra uppdrag: Vd och koncernchef Fastum AB, vd AdEx Fastighetsutveckling AB och Bovera Konsult AB, styrelseordförande Boform Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot Rezon AB, Berg & Larsson Ekonomisk förvaltning AB och Chinbo AB, adjungerad styrelseledamot Nischer Properties AB samt Industriell rådgivare Nordic Credit Partner AB.
  Bakgrund: F.d. vice vd Fastighetsaktiebolaget Norrporten, direktör Skandia, styrelseledamot Kallax Cargo AB, vice ordförande Investera Mittsverige AB, ordförande På Stan Bolaget i Sundsvall AB och Svenska Skidförbundets Nordiska Råd.

  Ulf Troedsson, ledamot

  Födelseår: 1958
  Invald: 2015
  Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
  Andra uppdrag: Chef Siemens Norden och Baltikum samt koncernchef Siemens Sverige. Styrelseledamot bl.a. Siemens AB och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark och Siemens Mobility AB.
  Mentor Ruter Dam och Novare. Ledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp.
  Bakgrund: Flertal befattningar och erfarenhet inom Siemens bl.a. inom medicinsk teknik, IT, Infrastruktur, energiteknik och produktion.

  Leif Victorin, ledamot

  Födelseår: 1940
  Invald: 2014
  Utbildning: Civilingenjör och tekn.lic. vid Chalmers tekniska högskola.
  Andra uppdrag: Ledamot i Skandias valberedning till fullmäktigeval.
  Bakgrund: Tidigare ordförande Skandias fullmäktige, styrelseledamot Skandias livbolag
  2008–2014, vice vd och Nordenchef Skandia, vd Skandias livbolag. Styrelseledamot Thulestiftelsen, ProSkandia, Autoliv och Sophiahemmet.

  Alexander Wong, ledamot

  Födelseår: 1976
  Invald: 2017
  Utbildning: Systemvetare samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
  Andra uppdrag: Doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot i ett
  health tech-startup.
  Bakgrund: Projektledare hos internationella konsultfirmor kring bolagsetablering samt expansion på den kinesiska marknaden.

   

  Ylva Yngvesson, ledamot 

  Födelseår: 1951
  Invald: 2016
  Utbildning: Civilekonom.
  Andra uppdrag: Analyserar och skriver om privatekonomifrågor i egna företaget Pro Norna AB.
  Bakgrund: Tidigare chef för Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna samt ansvarig utgivare av Lyckoslanten. En av initiativtagarna till nationella nätverket för finansiell folkbildning, Gilla Din Ekonomi.

Vanliga frågor om fullmäktige

 • Valberedningen säkerställer att kandidaterna till fullmäktige uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet. Målet är att fullmäktige som helhet ska vara mycket kompetent i frågor som bolagsstyrning och risker i finansiella företag. Gedigen insikt om finansmarknaden och samhällsekonomi är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet. Meriterande är även erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete. 

 • En av valberedningens viktigaste uppgifter är snarare det motsatta – att se till att fullmäktige som helhet ska bli så starkt och brett som möjligt. Man lägger alltså stor vikt vid att de nominerade har olika bakgrund och kvalifikationer. Tanken är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Alla frågor och svar