Gå till innehåll

Bolagsstämma 2021

Skandias ordinarie bolagsstämma 2021 kommer att hållas på Skandias huvudkontor i Stockholm kl 16.00 den 6 maj 2021.

För att så långt som möjligt minska smittspridningen i samhället, uppmanar Skandia alla delägare och övriga som enligt bolagsordningen har rätt att närvara vid stämman, att avstå från fysiskt deltagande. Detta i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera antal personer vid sammankomster och begränsa smittspridningen. 

Det är endast fullmäktiges ledamöter som har rösträtt vid stämman. Dessa kommer att erbjudas att närvara och utöva sin rösträtt genom ett ombud. Mat och dryck kommer inte att serveras. Stämman kommer att videofilmas och läggas ut på hemsidan i efterhand.

För att få ett ärende behandlat på stämman 2021 skulle ärendet ha anmälats senast åtta veckor före stämman, dvs. senast den 11 mars 2021.

Anmäl dig till bolagsstämman 2021 här

På grund av den rådande smittspridningen av coronaviruset och i syfte att kunna minimera antalet fysiskt närvarande fullmäktigeledamöter och kunder, har Skandia i samråd med fullmäktige vidtagit vissa försiktighetsåtgärder i samband med 2021 års bolagsstämma. För att kunna utöva sin rösträtt utan att vara fysiskt närvarande, har fullmäktiges ledamöter beretts möjligheten att företrädas av ombud på stämman. Antalet anföranden kommer att hållas nere och stämmans innehåll begränsas till vad som måste förekomma enligt lag och bolagsordning.

Om du har problem med att anmäla dig till stämman digitalt går det även att anmäla sig på telefon 0771-27 17 00 (vardagar 08:15-16:45).

Privatperson Företag

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand).
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören