Gå till innehåll

Bolagsstämma 2017

Torsdagen den 4 maj hölls årets ordninarie bolagstämma i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86. 
För er som inte kunde vara med på stämman finns en filmupptagning så att ni kan titta i efterhand.
Protokoll från stämman hittar ni nedan.

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

 • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand)
 • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören

Få ett ärende behandlat

Du som är röstberättigad (kund i Skandias livbolag) har rätt att få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman. Du anmäler ett ärende och kan påverka genom att ditt ärende tas upp i dagordningen på stämman. Rösträtt vid den ordinarie bolagsstämman har dock endast fullmäktige, även när det gäller ärenden som kunder har anmält.
Du kan lämna ärenden och förslag till ordinarie bolagsstämma senast åtta veckor före stämman till kundinflytande@skandia.se.


 • För att ett ärende ska kunna behandlas vid bolagsstämman ska det ligga inom bolagsstämmans ansvarsområde, dvs. vara något som bolagsstämman kan besluta om.
  Det kan t.ex. handla om riktlinjer till styrelsen eller andra ledande befattningshavare eller om ersättning till dem. 

  Observera att du inte kan begära att få ett ärende behandlat som syftar till upplysningar i ett specifikt ämne vid bolagsstämma. Du kan inte heller använda rätten att få ett ärende behandlat i syfte att göra ett uttalande vid stämman.

  För att få ditt ärende behandlat behöver du skicka in en begäran. Den ska innehålla:

  1. Uppgifter om dig som röstberättigad kund (namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress)
  2. En beskrivning av ärendet som du begär att bolagsstämman ska behandla
  3. Vilket beslut som bolagsstämman enligt ditt förslag ska fatta
  4. Vilka skälen till det önskade beslutet är