Gå till innehåll

Bolagsstämma 2019

Skandias ordinarie bolagsstämma 2019 kommer att hållas på Skandias huvudkontor i Stockholm kl 16.00 den 8 maj 2019. 

Det är bara fullmäktige som har rösträtt på stämman. Delägare och andra röstberättigade till fullmäktigeval har rätt att anmäla sig och närvara vid stämman samt få ett ärende behandlat på stämman. För att få ett ärende behandlat på stämman måste ärendet ha anmälts senast åtta veckor före stämman, dvs. senast den 13 mars 2019.

Anmäl dig här till bolagsstämman 2019

Privatperson Företag

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand).
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören