Gå till innehåll

Bolagsstämma 2020

Skandias ordinarie bolagsstämma 2020 kommer att hållas på Skandias huvudkontor i Stockholm kl 16.00 den 6 maj 2020. Datumet kan dock komma att justeras till följd av corona, vi ber er ha överseende med detta. Kallelse kommer att ske den 21 april.

Det är bara fullmäktige som har rösträtt på stämman. Delägare och andra röstberättigade till fullmäktigeval har rätt att anmäla sig och närvara vid stämman samt få ett ärende behandlat på stämman. För att få ett ärende behandlat på stämman 2020 skulle ärendet ha anmälas senast den 11 mars.

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand).
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören