Gå till innehåll

Tack alla ni som röstat!

Tack alla ni som engagerat er och röstat – något som i år ger 223 570 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet.

I 2019 års val till Skandias fullmäktige har sju ledamöter, varav fem för omval och två för nyval, valts in i pensionsbolagets högsta beslutande organ.

Valresultatet innebär att Karin Lagerstedt Woolford och Inga-Lill Carlberg tar plats som nya ledamöter. Samtidigt sker omval av Pia Nilsson, Ylva Yngveson, Irma Rosenberg, Kajsa Lindståhl och Leif Hansson.

Ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 8 maj 2019.

Nästa år kommer information om röstning till Skandias fullmäktige endast att skickas digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.