Gå till innehåll

Tack alla ni som röstat!

Tack alla ni som engagerat er och röstat – något som i år ger 223 570 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet.

I 2019 års val till Skandias fullmäktige valdes sju ledamöter, varav fem för omval och två för nyval, in i pensionsbolagets högsta beslutande organ.

Valresultatet innebar att Karin Lagerstedt Woolford och Magnus Henrekson tog plats som nya ledamöter, Magnus Henrekson som ersättningsledamot. Samtidigt skedde omval av Pia Nilsson, Ylva Yngveson, Irma Rosenberg, Kajsa Lindståhl och Leif Hansson.

Ledamöterna tillträdde efter bolagsstämman den 8 maj 2019.

Nästa år kommer information om röstning till Skandias fullmäktige endast att skickas digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.