Gå till innehåll

Rösta fram Skandias fullmäktige

Rösta på de kandidater du vill ska representera dig i vårt fullmäktige. Rösta senast den 15 februari.

 1. Ändra

  Att rösta går snabbt!


  Här kan du som är röstberättigad i Skandia lägga din röst på de kandidater du vill ska representera dig i Skandias högsta beslutande organ - fullmäktige. Totalt ska sju personer väljas in.

  Klicka på knappen "Välj" för att markera den eller de du vill rösta på. Du kan rösta på upp till sju av dina favoritkandidater. Du kan läsa mer om kandidaterna genom att klicka på länken ”Läs mer”. Samtliga kandidater är nominerade av kunderna förutom Karin Lagerstedt Woolford som är nominerad av valberedningen till fullmäktigeval. 

  För att kunna rösta måste du:

  • vara kund hos Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
  • ha BankID eller Mobilt BankID för att signera din röst

  Du kan också välja att ladda ner en röstningsblankett som bland annat kan användas för omyndiga, genom att målsman eller god man fyller i blanketten och skriver under.

  För varje röst skänker vi 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livets verksamhet för barn och unga. Vill du läsa mer om röstningen och vem som kan rösta, kan du göra det här

  Karl-Gustav Bergqvist (Nyval)

  Karl-Gustav Bergqvist (Nyval)

  Jag ställer upp i egenskap av engagerad kund och lojal före detta medarbetare som vill fortsätta bidra till det jag främst tycker ska utmärka Skandia – en modern långsiktighet. Skandia står för något unikt genom att vara kundägt, med en inkluderande bolagskultur och ett ständigt fokus på utveckling av produkter med hög kundnytta inom risk, hälsa och sparande – hjälpt av en kapitalförvaltning som bryter ny mark. Själv är jag en väldigt idrottsintresserad skåning boendes i Stockholm, är gift och har två barn. Lediga dagar kretsar mycket kring bollsport, antingen genom eget utövande eller som engagerad förälder och lagledare för barnen. Kvällarna brukar vara späckade med vänner, där många fått erfara att jag har en viss dragning åt quiztillverkning. Samtidigt anser jag att ren avkoppling är en viktig del av fritiden, ännu återstår dock att i familjen helt enas om vad som menas med avkoppling.

  • Karl-Gustav är ansvarig för global försäljnings- och kundanalys på Neo4j. Han har tidigare arbetat bl.a. som business controller på Skandia med inriktning mot försäljning och marknad. Karl-Gustav är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på marknadsföring samt redovisning och finansiering.

  Leif Hansson (Omval)

  Leif Hansson (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag har mycket god tidigare yrkeskunskap inom Skandia. Ordförandeskapet i ProSkandia sedan 2010 har skapat en naturlig och uppdaterad relation till Skandias kunder, försäkringstagare och försäkrade bl.a. genom årligt återkommande medlemsmöten och annan återkommande kommunikation. Jag har erfarenhet och god förståelse för såväl politiska som institutionella förutsättningar för livbolagens utveckling. Mitt politiska engagemang, bl.a. i Solnas kommunfullmäktige, har gett mig en god uppfattning om vad som rör sig i olika samhällsgrupper och generationer. Lediga dagar vill jag helst tillbringa med familjen. Gärna med aktiviteter som fiske, båtturer, skogsutflykter, svampplockning och andra naturupplevelser. Jag gillar också muséer, bio och teater. Jag läser gärna såväl dagstidningar som böcker, företrädesvis med historiskt, samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt innehåll. Och så har familjen ett lantställe i Sörmland att sköta om.

  • Leif är ordförande i ägarföreningen ProSkandia. Han är numera pensionär men har tidigare varit divisionschef på Skandia samt haft många olika befattningar med lutning åt marknad, livbolagsfrågor och gränsfrågor inom privat- och offentlig försäkring med projektledarskap avseende bl.a. Skandias ATP-engagemang, kompetensförsäkring och satsningar inom sjukvårdsområdet. Leif har studerat statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet. Han har suttit i Skandias fullmäktige sedan 2015.

  Gustav Ruda (Nyval)

  Gustav Ruda (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag har varit kund i Skandia sedan 2001 och genom åren imponerats av bolagets kundfokus. Det skulle vara utvecklande att få ytterligare insyn i bolaget genom fullmäktige. Jag tror att min breda erfarenhet av företagsutveckling och styrelsearbete samt min insikt i den finansiella sektorn kan vara en tillgång för Skandia. Jag är övertygad om att sunt förnuft samt god etik och moral är grunden i all affärsverksamhet och i synnerhet i ett kundägt bolag. Mitt största intresse är kappsegling och jag har tävlat på en hög nivå. Idrotten har gjort mig tävlings- och målinriktad, vilket jag har nytta av i mitt arbete. Jag gillar också skidåkning, både utför och på längden. En ledig dag tillbringar jag helst på en segelbåt, i skidbacken eller med en god bok. Sedan några månader tillbaka upptar vårt första barn Claes större delen av min lediga tid.

  • Gustav arbetar sedan drygt tre år tillbaka med företagsförvärv och affärsutveckling inom Indutrade-koncernen och är i dagsläget förvärvsansvarig för Indutrade AB. Han har tidigare arbetat med onoterade investeringar på en riskkapitalfond där han också var styrelseledamot i olika portföljbolag. Dessförinnan var han verksam som managementkonsult. Gustav är civilingenjör inom industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och har även studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Inga-Lill Carlberg (Nyval)

  Inga-Lill Carlberg (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag tycker om tanken med ett kundägt bolag där vinsten stannar hos försäkringstagarna. Avsaknaden av en krävande ägare, som aktiemarknaden kan utgöra, gör samtidigt att fullmäktige har en viktig roll i att utmana styrelse och ledning. Här tror jag min erfarenhet av kund, affär och regelverk inom finansområdet kan vara en utmärkt bakgrund. Dessutom uppskattar jag Skandias sociala ansvarstagande och engagemang inom viktiga samhällsfrågor, genom Idéer för livet och olika andra initiativ. Här kan fullmäktige vara ett organ som ger impulser och feedback från både ägar- och kundperspektivet. En ledig dag tillbringar jag helst genom att vara aktiv tillsammans med familj och vänner. Beroende på årstid så uppskattar jag att vara ute med båten i Stockholms skärgård, att åka skidor utför på någon trevlig skidort, eller genom att bara vandra i skog och mark och njuta av naturen.

  • Inga-Lill har haft ett flertal ledande befattningar inom Nordea, inom områden som kapitalförvaltning, fondverksamhet, private banking, samt retail företag och privat. Hon har också varit verksam i ett antal styrelser, bland andra Tredje AP-fonden, Nordea fonder och Stiftelsen för finansforskning. Hon har en examen i business administration vid Stockholm School of Economics (HHS Stockholm).

  Kajsa Lindståhl (Omval)

  Kajsa Lindståhl (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige mot bakgrund av att jag deltog i arbetet med att omvandla Skandia till ett ömsesidigt och kundägt försäkringsbolag och har ingått i fullmäktige sedan det bildades. Att fullmäktige utses i ett direktval av kunderna ger Skandia en unik position på den svenska försäkringsmarknaden. Fullmäktige utövar den viktiga ägarfunktionen i Skandia, utser styrelsen, utformar ägarinstruktionen och följer Skandias övergripande strategi. Jag är därför angelägen om att försöka fortsätta att utveckla fullmäktiges viktiga arbete. Trots ett långt arbetsliv bakom mig är jag fortfarande sugen på nya uppgifter. Jag är alltjämt nyfiken och det är aldrig försent att utvecklas! Fritiden ägnar jag åt familjen, litteraturen, musiken och naturen.

  • Kajsa är styrelseproffs och rådgivare. Hon har varit ledamot i Skandias fullmäktige sedan 2014 och hon är ledamot i Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Hon är ledamot i Swedsecs Disciplinnämnd, Svenska Kyrkans Kapitalförvaltningsråd och ordförande i Thulestiftelsen och i stiftelsen Tumba Bruk. Kajsa har varit bl.a. vd och styrelseordförande i Banco Fonder och pionjär på etiska och ideella fonder och på att ta in hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Vidare har hon varit ordförande för den Brysselbaserade föreningen för den europeiska fondbranschen (Fefsi) och arbetat med att utveckla EU-direktivet för fonder och för gemensamma standards på fondområdet. Hon har haft ett antal styrelseuppdrag i bl.a. 4:e AP fonden, Telia, Uppsala universitet, Länsförsäkringar, Amnesty Business Group, Vectura Consulting, Skandia, PRI Pensionsgaranti och Södersjukhuset. Kajsa är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Ylva Yngveson (Omval)

  Ylva Yngveson (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag med min kunskap och erfarenhet av privatekonomiska frågor kan bevaka och influera Skandia ur ett kundperspektiv. Genom nuvarande arbetet i fullmäktige har jag fått stor förståelse för Skandias utmaningar och möjligheter samt även sett att vi i fullmäktige kan göra skillnad för verksamheten, till ägarnas och kundernas nytta. Det är ett arbete jag gärna vill fortsätta med och jag tror mig kunna lyfta viktiga frågor för Skandias bästa. Jag är en positiv och nyfiken person som gärna söker konstruktiva lösningar, en analytiker med förmåga att se både detaljer och större skeenden. I mitt jobb håller jag ofta föredrag och får återkoppling om att jag talar så att man förstår. På fritiden ägnar jag mig åt körsång, musik, trädgård, böcker, resor och förstås familj och vänner. Jag läser gärna fakta, biografier, historia och deckare. Slalom, fritidshus och vår motorbåt får också en del av utrymmet lediga dagar.

  • Ylva är egenföretagare och driver konsultverksamhet inom analys av privatekonomiska frågor i det egna företaget ProNorna AB. Hon har tidigare varit chef för Institutet för Privatekonomi och ansvarig för analysfunktionen, privatekonom och talesperson i de frågorna för Swedbank och Sparbankerna. Hon har varit ansvarig utgivare för Lyckoslanten och är en av initiativtagarna till GillaDinEkonomi som är ett nätverk för finansiell folkbildning. Ylva har också varit representant för Sverige i EU:s expertgrupp för finansiell folkbildning och medlem i CSN:s insynsråd. Hon är civilekonom vid Uppsala universitet. Ylva har varit ledamot i Skandias fullmäktige sedan 2016.

  Irma Rosenberg (Omval)

  Irma Rosenberg (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag har varit ledamot sedan 2016 och tycker att det är en viktig uppgift att representera Skandias livförsäkringskunder. Det känns meningsfullt och är både intressant och lärorikt. Det tar ett tag att sätta sig in i verksamheten, så jag tror att det är först efter något år eller ett par som man kan bidra som mest i fullmäktige. Det har också betydelse att jag har haft en lång relation till Skandia både som livförsäkringskund och bankkund men också som offentligt utsedd representant i styrelsen för en rad dotterbolag till Skandia från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet. På min fritid gillar jag att gå ut till mitt växthus och plocka tomater på sommaren och att dofta på blommande mimosa på vintern är en njutning. Fönstren i min villa är också fyllda av krukväxter, särskilt orkidéer är en fröjd. Att som pensionär spontant kunna träffa vänner och umgås över en bit mat är härligt. Det har också varit roligt under senare år att renovera vårt hus tillsammans med min man. Men allra mest njuter jag av att vara med mitt första barnbarn Selma, som är 2 år.

  • Irma är före detta vice riksbankschef. Hon är styrelseledamot i Stiftelsen för Finansforskning, ledamot i Stiborkommittén och ledamot i IVA:s placeringsråd. Hon har också varit styrelseledamot i Riksgälden och Finanspolitiska rådet. Irma är doktor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har varit ledamot i Skandias fullmäktige sedan 2016.

  Pia Nilsson (Omval)

  Pia Nilsson (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom det är ett verkligt förtroendeuppdrag att få representera alla kunder som också är Skandias ägare. Genom att utse styrelse och besluta om ägarinstruktion kan fullmäktige säkerställa att det är kundernas behov och önskemål som är styrande och att hänsyn tas till kunder som befinner sig i olika skeden i livet. Att vara fullmäktigeledamot är ett hedersuppdrag som jag skulle försöka fullgöra på bästa sätt om jag får chansen. På min fritid gillar jag att följa nyheter i olika media samt läsa såväl skönlitteratur som biografier och fackböcker. Mina favoritsysselsättningar är långpromenader, längdskidåkning, vistas i naturen och att sitta framför brasan i stugan. Vidare pluggar jag italienska och tycker om att resa. Främst av allt uppskattar jag att få vara med min stora familj som nu också har fått tillskott av barnbarn.

  • Pia är senior konsult i PiJa Media Management AB. Hon har tidigare varit vd för Fondbolagens förening, familjeekonom och skolkurator. Därutöver har hon erfarenhet av många olika styrelse- och förtroendeuppdrag. Pia har en socionomexamen från förvaltningslinjen vid Stockholms socialhögskola. Hon har varit ledamot i Skandias fullmäktige sedan 2016.

  Göran Landerdahl (Nyval)

  Göran Landerdahl (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag anser det vara viktigt att ett ömsesidigt försäkringsbolag styrs professionellt och rättsligt oantastligt utifrån enbart affärsmässiga principer. Med min bakgrund kan jag tillföra kunskap i den delen. Jag har också ett nätverk av kunder och affärsrelationer till fördel för Skandia. På fritiden träffar jag gärna familj och vänner på vårt sommarparadis i Fiskebäckskil eller på havet. Jag är nyfiken, intresserad och gillar relationer med människor. Har ett stort intresse av att följa dagsfrågorna i ekonomi, kultur och politik. En ledig dag avnjutes med kompisar vid sommarhuset eller på resande fot.

  • Göran är advokat sedan 1994. Han har tidigare varit bl.a. skattejurist hos KPMG, kanslichef och domare i Mellankommunala Skatterätten samt vid Kammarrätten i Stockholm. Vidare har han varit rättssakkunnig vid Justitiedepartementet och BRÅ. Göran har tidigare varit kommunalpolitisk aktiv. Han har en Juridisk kandidatexamen vid Uppsala universitet och har gått en oavslutad Forskarutbildning.

  Karin Lagerstedt Woolford (Nyval)

  Karin Lagerstedt Woolford (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom pensions- och försäkringsfrågor är väsentliga i samhället men dessvärre ofta uppfattas som komplicerade och svårtillgängliga. De senaste åren har jag ”brottats” med dessa frågor i arbetet och fått en fördjupad förståelse. Jag ser det som en personlig utmaning att kunna bidra till att avmystifiera branschen och göra den mer lättillgänglig för kunderna. Jag anser att Skandia ligger i framkant i branschen och som kund är jag mån om företagets fortsatta stabila och marknadsdrivande utveckling. I övrigt gillar jag att lära mig nya saker och att stötta mina fem barn att bli bra världsmedborgare utifrån deras olika förutsättningar. Språk och kommunikation är fantastiskt kul och jag har nyligen studerat arabiska. Regelbunden blandad träning bidrar till min inre harmoni. Vårt hem är alltid öppet för familj och vänner, festligheterna många. Söndagarna präglas oftast av matlagning och familjemiddagar där samtalen stormar fram och tillbaka, utan tabun och med mycket glimt i ögat!

  • Karin är HR- och kommunikationsdirektör på Eltel AB och har tidigare arbetat inom HR, kommunikations- och säkerhetsområdet på ett stort antal företag såsom Ovako AB, Green Cargo AB och SEB. Hon har även arbetat som managementkonsult. Karin är civilekonom med inriktning på internationell ekonomi, marknadsföring och franska vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon har gått Ruter Dams chefutvecklings- och mentorsprogram för kvinnliga ledare och har en studentexamen från Lycée Français Saint-Louis de Stockholm.

  Per Johansson (Nyval)

  Per Johansson (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag har ett stort sparkapital i Skandia. Jag känner intresse för Skandias organisation och verksamhet, särskilt vad gäller långsiktig avkastning, riskhantering, innovation, etik, marknadsföring, folkbildning och välfärdspolitik. Vid sidan av en intensiv affärsverksamhet har jag också haft många olika förtroendeuppdrag, inte sällan kopplat till mina barn och barnbarns fritidsaktiviteter. Segling, skidåkning och golf är familjens delade intressen. En ledig dag ägnas åt dessa aktiviteter, gärna tillsammans med familjen.

  • Per har tidigare jobbat som finansdirektör. Efter 25 år som delägare med olika toppbefattningar i internationell rederiverksamhet är han idag pensionär. Han har tidigare arbetat som vd för finansbolag, affärsutvecklare för Göteborgs Hamn, bankdirektör samt projektledare på Handelskammaren. Per är civilekonom efter studier i Uppsala och vid Lunds universitet.

  Martin Bendixen (Nyval)

  Martin Bendixen (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige mot bakgrund av min långa erfarenhet av och genuina intresse för finansiella frågor. Jag har haft olika typer av ansvar inom kapitalförvaltning och andra finansiella frågor under min karriär, vilket tillsammans med mitt intresse för makroekonomi bör vara en lämplig bakgrund för detta uppdrag. Jag tror på de värderingar som Skandias ägarinstruktion lyfter fram inom långsiktighet, kundnytta, öppenhet och hållbarhet. Som privatperson sätter jag familjen i centrum. Vi har också ett stort antal vänner som vi gärna umgås med. Jag gillar skidåkning men på senare tid är min stora passion att vandra.

  • Martin är treasurychef på Electrolux. Under sina 16 år på Electrolux har han också varit bl.a. chef för handlarbordet och corporate finance. Han har också jobbat med förvaltningen av koncernens pensionstillgångar. Tidigare arbetade han på Nordea som bl.a. mäklare. Martin har en vetenskaplig master- och bachelorexamen från London School of Economics.

  Jan-Åke Stenström (Omval)

  Jan-Åke Stenström (Omval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom Skandia och Skandias kunder är viktiga för mig. Efter 16 år i Skandia inom försäljning, kundservice och ledarroller är jag numera företagskund och vill bidra med mina erfarenheter. Jag tycker om att dela min fritid med min fru. Bäst trivs jag när längdskidåkning och golf är på agendan. Även jakt och skog hör till mina fritidsintressen.

  • Jan-Åke är vd och koncernchef i Fastum AB och vd i Adex Fastighetsutveckling AB och Bovera Konsult AB. Han är också styrelseordförande i Boform Fastighetsutveckling AB (publ) och styrelseledamot i ett antal bolag. Han har tidigare arbetat som vice vd i Fastighetsaktiebolaget Norrporten och som marknadsdirektör i Skandia. Jan-Åke är gymnasieekonom och har därutöver en mängd utbildningar inom bl.a. sak- och livförsäkring, marknadsföring och ledarskap. Jan-Åke har varit ledamot i Skandias fullmäktige sedan 2016.

  Magnus Henrekson (Nyval)

  Magnus Henrekson (Nyval)

  Jag ställer upp i valet till fullmäktige eftersom jag tror mycket på den modell inom vilken Skandia bedriver sin verksamhet. Jag tror att jag kan tillföra erfarenhet och perspektiv som kan vara till nytta för Skandia. Jag har ett brinnande samhällsintresse som också varit vägledande för min verksamhet som forskare och ledare för ett forskningsinstitut. Av naturliga skäl tar det upp en hel del av min fritid också. Lediga dagar i övrigt försöker jag använda till att umgås med mina närmaste, hålla mig någorlunda i fysisk form och resa till udda platser.

  • Magnus är professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Han har tidigare varit styrelseledamot i börsnoterade bolag och är för närvarande styrelseledamot i fintech-bolaget Fundcurve. Han har tidigare varit innehavare av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur vid Nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm och haft ett flertal forskningstjänster och uppdrag inom den akademiska världen. Han har också varit kreditansvarig inom internationell finansiering på SEB. Magnus har en kandidat- och en masterexamen internationell ekonomi, licentiatexamen i nationalekonomi och doktorsexamen i nationalekonomi, samtliga vid Göteborgs universitet.

 2. Signera och rösta

  Sammanfattning steg 3

  Du kan rösta som privatperson eller företrädare för ett företag. Du kan ändra din röst under hela röstningsperioden. Det är din senaste signerade röstning som räknas.

  Kan du inte rösta digitalt går det bra att ringa 0771-27 17 00 så hjälper vi dig.

  Röstar du som privatperson eller företrädare för ett företag?

  Om du röstar för ett företags räkning behöver du ange både ditt personnummer och företagets organisationsnummer.

  Organisationsnumret måste ha följande format 000000-0000.

  Tekniskt felmeddelande

  Redaktionellt - Signe felmeddelande

  eller   
 3. Tack för din röst!

  Vi har nu mottagit din röst och därmed skänkt 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livet. Resultatet av Skandias fullmäktigeval 2019 kommer att presenteras här på skandia.se efter den 15 februari.

  Nästa år kommer information om röstning till Skandias fullmäktige endast att skickas digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.

 4. Beklagar, vi kunde inte registrera din röst!

  Vi uppskattar att du vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ditt val, eftersom du inte verkar vara registrerad som röstberättigad.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Du kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

 5. Beklagar, vi kunde inte registrera ditt företags röst!

  Vi uppskattar att ni vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ert val, eftersom företaget inte verkar vara registrerat som röstberättigat.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Ni kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

0 av 7 valda