Gå till innehåll

Vilka förändringar påverkar tjänstepensionen 2023?

Det nya året är här och med det sker vissa förändringar som påverkar pensionen. Här är några exempel som är bra att ha koll på!

Exakt hur regelförändringarna påverkar dig och ditt företag beror till stor del på hur ditt avtal ser ut. Om du har frågor kopplat till ditt företag är du välkommen att ta kontakt med din rådgivare eller oss här.

Nya nivåer för löneväxling

Inkomstbasbeloppet höjs till 74 300 kr för 2023. Det påverkar till exempel nivån för att löneväxla. För att det ska vara lönsamt att löneväxla under 2023 bör den anställde ha en månadslön på minst 50 000 kronor efter avdraget för löneväxling. Detta för att inte förlora allmän pension och sociala förmåner. Det innebär att det kan finnas anställda som löneväxlar men som inte bör göra det i år och istället behöver spara på till sin pension på annat sätt. Med hjälp av vår pensionskalkylator kan du enkelt ta reda på vilken sparform som passar bäst.

Förändringar inom ITP 

Flera förändringar påverkar också de som omfattas av kollektivavtalad ITP.

  • Intjänande av ITP1 förlängs till 66 år.

  • ITP sjukpension förlängs till 66 år, det gäller nya försäkringsfall från och med 2023.

  • Ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp (vilket blir 185 750 kr/mån) införs i ITP1. Om den totala löneutbetalningen, inklusive bonus eller liknande, för en månad överstiger 185 750 kr så är den överskjutande delen inte pensions­grundande för ITP 1. Arbetsgivare och anställd kan komma överens om att löner över detta tak även fortsättnings­vis ska vara pensionsgrundande.

Läs mer om detta hos Collectum

Dessutom sjönk premierna för ITP2 hos Alecta vid årsskiftet. Så kallad ”frilagd premie” sjönk med i snitt 39%. Det innebär att tre av fyra 60-65-åringar och var fjärde 55-59 åring fick en frilagd premie ”nära noll”. Alecta avråder från att använda frilagd premie i tiotaggarlösningar. Läs mer om detta hos Alecta. 

Prata gärna med din rådgivare, du hittar kontaktuppgifter här.

Pensionsåldern höjs

Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år, samtidigt som rätten att vara anställd höjs till utgången av den månad då personen fyller 69 år, enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa förändringar påverkar inte per automatik tjänstepensionsavsättningen för era anställda, den pensionsålder ni valt i företagets pensionsavtal gäller fortsatt. Vill du göra några förändringar kontakta din rådgivare eller oss här.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Andra läser om

Fler nyheter