Gå till innehåll
Person hoppar med blombukett

Våra Svanenmärkta fonder

Skandia Världsnaturfonden, Skandia Cancerfonden och Skandia Sverige Hållbar har alla fått märkningen Svanen – en märkning som vägleder till ett hållbart sparande.

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Genom att spara i fonden bidrar du till livsviktig cancerforskning

 • 2 procent av fondens värde går varje år till svensk cancerforskning – Riksföreningen mot Cancer 
 • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle.
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer

10,9 miljoner till Cancerfonden

Sedan start har Skandias kunder bidragit med över 170 miljoner kr till Cancerfonden. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till Cancerfonden varje år. 

Kombinerar hög risk med välgörenhet

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Cancerfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år
Läs mer och köp fonden
Läs mer om Svanen

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Spara med gott samvete

 • Varje år går 2 procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF
 • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer 

13,5 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 202 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till Världsnaturfonden varje år. 

Kombinerar sparande och miljönytta

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Världsnaturfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år

Läs mer om Skandia Världsnaturfonden

Läs mer om Svanen

Skandia Sverige Hållbar

Skandia Sverige Hållbar är en hållbar svensk aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier men kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Hållbarhetsfokus

 • Bolagen som fonden investerar i har ett grundligt hållbarhetsarbete.
 • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer

Fokuserad portfölj med svenska aktier

 • Fonden har en specifik investeringsfilosofi som skiljer sig från andra Sverigefonder och investerar i ett begränsat antal bolag. Det ger en fokuserad portfölj som skiljer sig från indexfonder och som prioriterar bolag med goda tillväxtmöjligheter i kombination med en hållbar affärsidé.
 • Passar dig som söker en hållbar basplacering i svenska aktier
 • Placeringshorisont 7 år

Läs mer om Skandia Sverige Hållbar