Gå till innehåll

Fonder får nytt betyg i hållbarhet

 • Jämför fonder ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Hållbarhetsbetyg från 1– 5
 • Håll utkik efter jordglobar

Morningstars nya hållbarhetsbetyg hjälper dig att bättre kunna jämföra hur hållbara fondernas innehav är.

Börja spara i fonder

Jämför fonder med Morningstars hållbarhetsbetyg

Nu lanserar det oberoende analys­företaget Morningstar ett hållbarhetsbetyg som graderar fondernas investeringar. Skandia är ett av de första bolagen i Sverige som visar Morningstars hållbarhetsbetyg.

 • Nu kan du bättre jämföra fondernas innehav ur hållbarhetssynpunkt
 • I bedömningen ingår bland annat miljöhänsyn, arbetsvillkor och affärsetik

Här hittar du betygen på våra utvalda fonder

Hållbarhetsbetyget i form av jordglobar hittar du på Skandias utvalda fonder. På respektive fond finns en länk som heter Hållbarhets­information. Till våra utvalda fonder.

Håll koll på jordglobarna

Fondernas betyg (1-5) kommer visas på Morningstars och Skandias hemsidor i form av jordglobar. Men det betyder inte att en siffra 1-5 säger allt fondsparare behöver veta, utan hållbarhetsbetyget är bara en del i att bättre förstå vilka innehav fonder äger ur ett hållbarhetsperspektiv .

Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven till en övergripande rating på fondnivå. Detta sker inom respektive fonds kategori.

 • Relativt betyg: Jordglob-symbolerna visar hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna. Betyget utgår från Sustainalytics analys av bolagen och är en jämförelse med andra liknande fonder i sin kategori, t.ex. globala aktiefonder eller svenska storbolagsfonder.

 • Absolut betyg: Hållbarhetsvärdet summerar hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna. Detta värde utgår från Sustainalytics analys av bolagen. Med hjälp av hållbarhetsvärdet kan man jämföra alla fonder med varandra, oavsett vilken kategori de befinner sig i. 

Sustainalytics analyserar idag mer än 4 500 bolag globalt. För att Morningstar ska kunna sätta betyg måste mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav vara i företag som löpande analyseras av Sustainalytics.

Frågor och svar om nytt hållbarhetsbetyg för fonder

 • Morningstars syfte med initiativet är att du som fondsparar ska få tillgång till verktyg för att kunna jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. 

  Med hjälp av Morningstars hållbarhetsbetyg kan du utvärdera hållbarhetsnivån både hos fonder som marknadsförs som hållbara och hos övriga fonder. De flesta fonder som investerar i aktier och som finns till försäljning i Sverige samt rapporterar sina innehav till Morningstar analyseras. Du kan läsa mer om varför Morningstar tagit fram betyget här.

 • En fonds hållbarhetsbetyg (antal jordglobar) kan ändras av flera orsaker, till exempel:

  • Om fonden gör förändringar bland innehaven och till exempel köper bolag som har ett högre betyg i Sustainalytics hållbarhetsanalys
  • Om Sustainalytics ändrar sin bedömning av de bolag som fonden är investerad i
  • Om andra fonder i samma kategori gör förändringar bland innehaven
  • Om Sustainalytics ändrar sin bedömning av de bolagen som de andra fonderna i kategorin är investerade i

  Eftersom en fonds hållbarhetsbetyg (jordglobarna) sätts i förhållande till de andra fonderna i samma kategori kan det alltså hända att en fonds betyg ändras, även om inga förändringar gjorts i just den fonden.
  Du kan läsa mer om hur betygen sätts här.

 • Ja, ett annat verktyg är Hållbarhetsprofilen som är framtagen av Swesif, och där Skandia har varit mycket delaktig i utvecklingsarbetet. I Hållbarhetsprofilen kan fondsparare läsa hur respektive fondbolag själva beskriver fondens hållbarhetsstrategi och kriterier. Hållbarhetsprofilen finns tillgänglig via Skandias fondtorg.

  Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige Du kan läsa mer om Swesif och hållbarhetsprofilen här

 • Det finns vissa begränsningar i hur hållbarhetsbetyget fördelas. Exempelvis tar betyget inte hänsyn till om fonden aktivt väljer bort företag som producerar produkter som kan anses vara kontroversiella (t.ex. tobak, alkohol eller vapen). Betyget väger inte heller in om förvaltaren jobbar aktivt för att påverka företag för att få dem att förbättra sig ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Ännu så länge begränsas omfattningen av analyserade bolag till 4 500 bolag i framförallt utvecklade länder, vilket medför att färre fonder med inriktning mot tillväxtmarknader och småbolag analyseras i nuläget. Morningstar och Sustainalytics arbetar kontinuerligt på att öka antalet analyserade bolag. 

  Morningstars hållbarhetsbetyg finns idag bara för aktiefonder, eftersom det endast är företags hållbarhetsarbete som analyseras. Om och när det finns en bra modell för att även bedöma räntefonder, hedgefonder och alternativa investeringar så kommer Skandia att överväga att även redovisa det.

 • Ett antal kriterier ska vara på plats för att en fond ska få Hållbarhetsbetyg:

  • Endast aktiefonder omfattas än så länge av jordgloberna (dvs, räntefonder, hedgefonder, alternativa fonder, fond-i-fonder och fonder med matarfondsupplägg omfattas inte än så länge).
  • Minst 50% av tillgångarna i portföljen ska ha ESG-analys från Sustainalytics.
  • Fondens kategori (tex Globala aktiefonder eller Svenska aktier) måste utgöras av fler än 10 fonder som uppfyller ovan kriterier för att få hållbarhetsbetyg.
  • Fondens portfölj är äldre än nio månader.
 • Morningstar uppdaterar normalt sett betyget varje månad.

 • Vilka är Morningstar?

  Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation och har varit verksamt i Sverige sedan 1999. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc är börsnoterat på Nasdaq. Du kan läsa mer om Morningstar här.

  Vilka är Sustainalytics?

  Sustainalytics har 20 års erfarenhet av att analysera bolags hållbarhetsarbete på uppdrag av investerare och finansiella institutioner världen över. Bolaget grundades 1992 i Kanada och har runt 250 anställda som jobbar med analys både lokalt och globalt. Läs mer om Sustainalytics här.

 • Hållbarhet omfattar tre områden. Dessa benämns vanligen ESG, vilket står för Environmental, Social och Governance.

Alla frågor och svar

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

 • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
 • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,375 % (2021), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
 • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK