Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

BTP 1 Avtalspension

Så här funkar kollektivavtalad tjänstepension BTP1 för anställda inom bank och finans.

Sedan 2023-01-01 är vi inte längre valbara för nya inbetalningar till försäkring inom BTP1.

Så funkar BTP1 pension


Så funkar BTP 1

Så funkar din tjänstepension inom BTP1.

 • Premiebestämd

  Tjänstepensionen inom BTP 1 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2022

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande

  • 4,5 % av din månadslön upp till 44 375 kr/mån och
  • 30 % av lönen därutöver
 • Du som tillhör BTP 1 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du bestämmer själv vilken eller vilka försäkringsgivare som ska förvalta premien, som delas upp i Trygga delen och Valbara delen.

  • Förvaltningsform

  Den trygga delen ska placeras i en långsiktig placering som är godkänd av BTP-nämnden. Ett exempel på detta är vår traditionella förvaltning som är ett långsiktigt sparande med garanti. För den valbara delen kan du själv välja att spara i fonder eller att spara med garanti i traditionell förvaltning.

 • I BTP 1 ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn.Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande gör du det hos Valcentralen.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Valcentralen.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja. För den valbara delen kan du också välja hur länge utbetalningen ska pågå. Kortaste utbetalningstiden är 5 år.

För dig som har valt oss


Du som redan har valt oss för din ITP får ett sparande med garanti i traditionell förvaltning. Det är vår allra mest bekväma sparform. Vi sköter allt och du får ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
 • Kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning 

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad.

Fondutbud BTP1

Vårt fondutbud för BTP1 

Villkor & detaljer


Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2009–2023) 6,3 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Entréfond, avgifter och ersättningar

För närvarande är Skandia Balanserad entréfond.

Fördelning avgifter Per 1000 kr placerade i fonden  
Årlig avgift 1,4 % 14 kr
Transaktionskostnad 0,10 % 1 kr
Summa 1,5 15 kr
Av Skandia mottagna tredjepartsersättningar 1,20 % 12 kr
Varav återinvesteras till dig 1 % 10 kr
Total kostnad för dig 0,5 % 5 kr

Tips till dig med tjänstepension


Kvinna och barn sitter i soffa

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensions­rådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj. Vi räknar även ut hur mycket du behöver månads­spara för att få önskad pension.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Mer om tjänstepension


Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.