Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension BTP 1 – Bank- och finansanställda

 • BTP1 är en premiebestämd ålderspension för anställda inom bank och finans 
 • Betalas ut livsvarigt från 65 års ålder
 • Varje månad betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver

Läs mer om BTP 1 nedan och gör sedan ditt val på Valcentralen. Du kan välja traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Välj hos Valcentralen

Så funkar det

BTP1

Du kan påverka din pension genom att välja försäkringsgivare, dvs. vilket bolag du vill placera dina BTP 1-pengar i, t.ex. Skandia, och förvaltningsform, fördelat på en trygg del och en valbar del.

På Skandia kan du välja

 • Traditionell förvaltning för både den trygga delen och den valbara delen
 • Fondförvaltning för den valbara delen
Den trygga delen
 • Till den här delen betalar din arbetsgivare en premie på 2,5 % av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • Den trygga produkten ska vara godkänd av kollektiv­avtals­parterna i BTP-nämnden, t.ex. en traditionellt förvaltad pensions­försäkring hos Skandia
 • Pensionen kan tas ut i samma grad som motsvarar en eventuell reducering av arbetstiden i pensioneringssyfte
Den valbara delen
 • Till den här delen betalar din arbetsgivare en premie på 2 % av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp
 • Hos oss kan du välja att placera pengarna i fondförvaltning eller traditionell förvaltning
 • Det finns inget krav på att du avslutar din tjänst i pensioneringssyfte
 • Uttag kan göras tidigast från 55 års ålder

Sparformer du kan välja

Paraplyn

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Ojämn kurva i linjediagram

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Kvalitetsgranskat utbud med 18 fonder som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Fondutbud BTP1

Vårt fondutbud för BTP1 

Entréfond, avgifter och ersättningar

För närvarande är Skandia Smart Balanserad entréfond.

Fördelning avgifter Per 1000 kr placerade i fonden  
Årlig avgift 1,4 % 14 kr
Transaktionskostnad 0,10 % 1 kr
Summa 1,5 15 kr
Av Skandia mottagna tredjepartsersättningar 1,20 % 12 kr
Varav återinvesteras till dig 1 % 10 kr
Total kostnad för dig 0,5 % 5 kr

Pengar till din familj

När du har BTP 1 får du automatiskt ett återbetalningsskydd vid nyteckning. Ett återbetalningsskydd innebär att efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare om du skulle dö. Det innebär samtidigt att din egen pension blir lägre.

Om du är ensamstående och saknar barn finns ingen anledning att ha återbetalningsskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar. 

Om du vill ändra förmånstagare ska du fylla i en blankett om förmånstagar­förordnande och skicka den till Valcentralen.

Här kan du läsa mer om återbetalningsskyddet och hitta blanketten

Gör ditt val hos Valcentralen

Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop (det är dock ditt nuvarande bolag som bestämmer om du kan flytta eller ej). 

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Välj hos Valcentralen

Populärt

Procenttecken

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.