Gå till innehåll
Två personer tar varsin tårtbit

Ägare i Skandia

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömesidiga bolag, som styrs av representater från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Tack alla ni som röstat!

Tack alla ni som engagerat er och röstat – något som i år ger över 220 000 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet.

I 2018 års val till Skandias fullmäktige har sju ledamöter, varav sex för omval och en för nyval, valts in i pensionsbolagets högsta beslutande organ.

Valresultatet innebär att Sofie Schough från Stockholm tar plats som ny ledamot. Samtidigt sker omval av Marianne Dicander Alexandersson, Ebba Fåhraeus, Therese Johansson, Bo Källstrand, Eva Lindqvist och Ulf Troedsson.

Ledamöterna tillträder i samband med bolagsstämman den 15 maj 2018.

Du som är kund i Skandias livbolag

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömesidiga bolag, som styrs av representater från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får:

 • ta del av överskottet i Skandia
 • nominera kandidater till Skandias fullmäktige
 • rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige
 • delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag
Läs mer om Skandias bolagsstyrning

Fördelning av överskott

Hur fördelningen av överskott sker beror på hur överskotten har kommit till. Något förenklat kan man dela in Skandias livbolag i tre delar: en finans-, en risk- och en administrationsrörelse.

Överskott från den administrativa rörelsen regleras genom avgiftssänkningar. Riskförsäkringsrörelsens överskott regleras genom sänkta riskpremier eller förändrade villkor och överskott i finansrörelsen regleras i huvudsak med återbäringsränta. Du kan läsa mer om överskottshanteringen här 

Om det skulle uppkomma underskott/förlust i någon rörelse så regleras detta på motsvarande sätt.

Så nominerar du till fullmäktige

Alla som är kunder i Skandias livbolag har rätt att nominera kandidater till fullmäktige. 

Kunderna kan lämna förslag på kandidater till fullmäktige. Det är sedan valberedningens uppgift att pröva och föreslå lämpliga kandidater utifrån de som är nominerade. • Vi vill gärna ha personer med olika bakgrunder som med kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper kan bidra till att stärka Skandias fullmäktige. Vi strävar även efter en jämn könsfördelning och spridning i ålder. Allt för att gruppen inte ska bli för homogen. Dessutom strävar vi efter att alla våra kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

  Utöver att personen ska vara myndig och kund i Skandias livbolag vill vi att kandidaten ska

  • ha kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
  • vara oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag
  • ha god insikt i samhällsekonomi och finansmarknaden, samt förståelse för värdet av långsiktighet
  • ha erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete

  Valberedningen säkerställer att kandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Alla kan påverka

Vi arbetar för att alla Skandias kunder – röstberättigade eller ej – ska ha goda möjligheter att utöva inflytande över Skandias verksamhet, t.ex. genom att:

 • påverka utvecklingen av våra finansiella produkter och lösningar
 • engagera sig i öppen dialog med oss, via Facebook, kundpaneler, bloggen eller genom vår Tyck till-funktion i mobilappen
 • föreslå projekt eller på annat sätt engagera sig i vår stiftelse Idéer för livet

Kundägarföreningen ProSkandia

ProSkandia är en, i förhållande till Skandia, oberoende ideell förening med syfte att tillvarata försäkringstagares och försäkrades intressen i Skandias livbolag. Med detta för ögonen arbetar föreningen utifrån två perspektiv, dels hur Skandia sköts och utvecklas, dels hur reglerna för försäkringssparandet i vårt land utformas. Läs mer om ProSkandia

Hör av dig om du har frågor

Välkommen att kontakta oss på kundinflytande@skandia.se