Gå till innehåll
Två personer delar på tårta

Är du med och delar på 14 miljarder?

 • Vi ägs av våra kunder vilket innebär att allt överskott går till dig som sparar i traditionell förvaltning
 • Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar
 • Du hittar värdeutveckling på just din försäkring i ditt årsbesked som skickas ut löpande under året

Logga in och se ditt årsbesked

14 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2020 till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring med hjälp av återbäringsräntan. Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av den traditionella livportföljens placeringar. I och med att Skandia är ett kundägt bolag går allt överskott till våra ägare, dvs. till dig som sparar i traditionellt förvaltad försäkring.

Din värdeutveckling ser du i ditt årsbesked

Du ser värdeutveckling på just din försäkring för föregående år i ditt årsbesked. Ditt digitala årsbesked hittar du genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

Årsbeskeden för 2020 skickas ut löpande under 2021 med start vecka 11, och du kan få ett mail när just ditt digitala årsbesked finns tillgängligt genom att lämna din e-mailadress till oss.

Lämna din mejladress
Kvinna med paraply

Inte kund ännu och vill veta mer?

Med ett sparande i vår Kapitalförsäkring Traditionell blir du både ägare i Skandia och får en trygg sparform, med en garanti i botten, som passar bra som bas i ditt pensionssparande. Du gör ett val och vi sköter resten. Vårt eventuella överskott fördelar vi till dig och våra andra ägare.

Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell

Skandia är ett vinstdrivande bolag

Att ägarintresset sammanfaller med kundintresset gör att vi kan vara långsiktiga i vårt tänkande, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens. Vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. Allt överskott som skapas går till kunderna i livbolaget.

Läs mer om hur Skandia styrs

Frågor och svar

Här har vi samlat det vanligaste frågorna.

 • I ditt årsbesked som skickas ut löpande under året med start vecka 11 ser du hur mycket vi fördelat till just dig. Summan för värdeförändringen hittar du här:

  Överskottet fördelas preliminärt till försäkringarna med hjälp av återbäringsräntan. Med preliminärt menas att försäkringskapitalet inte är garanterat. 

 • Årsbeskeden för 2020 skickas ut löpande under 2021 med start vecka 11. Lämna din mejladress här så skickar vi ett mail till dig när ditt årsbesked finns tillgängligt. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

 • Allt vårt överskott går till våra ägare, dvs till dig som sparar i traditionell försäkring. 

 • Återbäringsräntan vi redovisar i årsbeskedet är en årsränta (före skatt och avgifter). Om vi haft samma ränta under hela året hade kapitalet stigit med denna ränta på ett år. När årsräntan räknas om till månadsränta måste vi ta hänsyn till den ”ränta-på-ränta-effekt” som uppstår på grund av att ränta tillförs försäkringen kontinuerligt hela året. 

 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar, med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

 • Vi hade under 2015 år en extrafördelning på hela 18 miljarder som tillsammans med den ordinarie fördelningen med återbäringsräntan under året uppgick till 42 miljarder.

  Under 2016 fördelades 13 miljarder, under 2017 fördelades 22 miljarder, under 2018 fördelades 30 miljarder och under 2019 fördelades 24 miljarder.