Gå till innehåll
Två personer delar på tårta

Är du med och delar?

 • Vi ägs av våra kunder vilket innebär att allt överskott går till dig som sparar i traditionell förvaltning
 • Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar
 • Värdeutvecklingen på din försäkring hitta du i ditt årsbesked som skickas ut löpande under året

Vår hantering av överskott

Kunderna äger Skandia 
Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt), vilket innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Som ägare kan du ta del av överskott som uppstår i försäkringarna. För spar- och pensionsförsäkringar får du återbäring i form av återbäringsränta. Den betalas ut till dig under den tid som sparandet betalas ut. 

Under 2021 fördelades* ett överskott om 60 miljarder kronor till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring med hjälp av återbäringsräntan. Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av den traditionella livportföljens placeringar.

*Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid. 

Din värdeutveckling ser du i ditt årsbesked

Du ser värdeutveckling på just din försäkring för föregående år i ditt årsbesked. Ditt digitala årsbesked hittar du genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

Vill du får ett mail när just ditt digitala årsbesked finns tillgängligt? Lämna din e-mailadress till oss.

Lämna din mejladress

Vi fortsätter dela ut överskott till våra kunder

Vi har ett ekonomiskt överskott i de flesta av våra liv- och sjukförsäkringsprodukter som våra kunder ska få ta del av. Överskott som betalas ut beror på flera faktorer och varierar med vilken försäkring du har som kund. 

Mer information för dig som företagskund 
För ditt företag innebär fördelningen av överskott att vi fortsätter att rabattera er försäkringspremie och kopplar på en hälsoförsäkring utan extra kostnad för att undvika sjukskrivning. Rabatten grundas på hur lång tid ni har haft försäkringarna hos Skandia. För att ta reda på vilken rabatt som gäller för just ditt företag, kontakta kundservice på 0771-55 55 00. Du kan läsa mer om hälsoförsäkringen här.

Försäkringar som omfattas av rabatten:

 • Sjukförsäkring TPS
 • Premiebefrielseförsäkring TPS
 • Efterlevandeskydd 

Mer information för dig som privatperson 
För dig som privatperson innebär fördelningen av överskott att vi fortsätter att rabattera din försäkringspremie. Rabatten grundas på hur lång tid du har haft försäkringarna hos Skandia. För att ta reda på vilken rabatt som gäller för just dig, kontakta kundservice på 0771-55 55 00.

Försäkringar som omfattas av rabatten:

 • Individuell Sjukförsäkring 
 • Individuell livförsäkring 

   

 

Kvinna med paraply

Inte kund ännu och vill veta mer?

Med ett sparande i vår Kapitalförsäkring Traditionell blir du både ägare i Skandia och får en trygg sparform, med en garanti i botten, som passar bra som bas i ditt pensionssparande. Du gör ett val och vi sköter resten. Vårt eventuella överskott fördelar vi till dig och våra andra ägare.

Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell

Skandia är ett vinstdrivande bolag

Att ägarintresset sammanfaller med kundintresset gör att vi kan vara långsiktiga i vårt tänkande, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens. Vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. Allt överskott som skapas går till kunderna i livbolaget.

Läs mer om hur Skandia styrs

Frågor och svar

Här har vi samlat det vanligaste frågorna.

 • I ditt årsbesked som skickas ut löpande under året med start vecka 11 ser du hur mycket vi fördelat till just dig. Summan för värdeförändringen hittar du här:

  Överskottet fördelas preliminärt till försäkringarna med hjälp av återbäringsräntan. Med preliminärt menas att försäkringskapitalet inte är garanterat. 

 • Årsbeskeden för 2021 skickas ut löpande under 2022 med start vecka 11. Lämna din mejladress här så skickar vi ett mail till dig när ditt årsbesked finns tillgängligt. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

 • Allt vårt överskott går till våra ägare, dvs till dig som sparar i traditionell försäkring. 

 • Återbäringsräntan vi redovisar i årsbeskedet är en årsränta (före skatt och avgifter). Om vi haft samma ränta under hela året hade kapitalet stigit med denna ränta på ett år. När årsräntan räknas om till månadsränta måste vi ta hänsyn till den ”ränta-på-ränta-effekt” som uppstår på grund av att ränta tillförs försäkringen kontinuerligt hela året. 

 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar, med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

 • Vi hade under 2015 år en extrafördelning på hela 18 miljarder som tillsammans med den ordinarie fördelningen med återbäringsräntan under året uppgick till 42 miljarder.

  Under 2016 fördelades 13 miljarder, under 2017 fördelades 22 miljarder, under 2018 fördelades 30 miljarder och under 2019 fördelades 24 miljarder.