Gå till innehåll

Riksbanken höjer på nytt – och räntetoppen ännu inte nådd

Som förväntat höjde Riksbanken idag styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent. Budskapet är samtidigt att räntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Dessutom trappas arbetet med att avveckla andra stödåtgärder upp.

Johan Lundqvist, ekonom på Skandia
Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia

Den nye Riksbankschefen Erik Thedéen fortsätter på Stefan Ingves inslagna väg. Efter dagens dubbelhöjning uppgår den svenska styrräntan nu till 3 procent.

Det är den alltjämt höga inflationstakten som får Riksbanken att fortsätta strama åt. Svensk inflation är i dagsläget högre än i såväl euroområdet som i USA. Även om det mesta pekar på att inflationstoppen är nådd så kommer det dröja innan den är i mål.

Inom Riksbanken finns nu en oro för att inflationen inte kommer att falla tillräckligt snabbt och mycket.

Stötta svag krona

Vid sidan av att inflationstrycket motiverar räntehöjningar, så måste Riksbanken även förhålla sig till andra centralbanker. Under förra veckan höjde såväl amerikanska Fed som europeiska ECB sina räntor och flaggade dessutom för att mer är att vänta.

Om Riksbanken skulle avvika för mycket mot framför allt ECB finns risk att den svaga svenska kronan skulle tappa än mer i värde. Även om Riksbanken inte har ett mål för växelkursen finns ett växande missnöje med den allt svagare valutan.

I samband med räntebeskedet idag betonas att en fortsatt svag krona försvårar att få tillbaka inflationen mot målet. Riksbankens bedömning är även att beslutet att sälja av de värdepapper som köptes under pandemin kommer ha en stöttande effekt på kronan.

Räntetoppen nära

Efter dagens höjning är bedömningen att räntan sannolikt kommer höjas ytterligare under våren. Huruvida den prognosen kommer stå sig – och hur stora höjningarna i så fall blir – kommer i första hand bero på om inflationen minskar som förväntat. Det får vi verkligen hoppas. För parallellt med den höga inflationen sker en tydlig nedgång i den svenska konjunkturen. Ju mer räntan höjs, desto mer riskerar svensk ekonomi försvagas.

Den goda nyheten är att det finns mycket som talar för att inflationen kommer minska rejält framöver. Även om räntetoppen inte är nådd finns alltså skäl att anta att den åtminstone är nära. 

Byt till ett förhandlingsfritt bolån

Har du fått nog av att förhandla med din storbank? Vi tycker inte att du ska behöva bråka eller vara besvärlig för att få en schysst bolåneränta. Därför garanterar vi att du får samma rabatt som din granne om era förutsättningar är desamma.

Så flyttar du bolånet

Fler nyheter