Gå till innehåll
Hus himmel

Har du lån tecknat före 1 juni? Flytta till oss och få gamla amorteringsregler

 • Vill du ha bättre ränta utan att få ökad amortering?
 • Flytta till oss så har du möjlighet att få de gamla amorteringsreglerna
 • Räkna på din bästa ränta i vår bolånesnurra

Nya och gamla amorteringskraven – vad innebär de?

Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav i Sverige. Enligt dem måste alla som tar ett nytt bolån på mer än 50 % av bostadens marknadsvärde amortera. Men har du ett lån som är tecknat före den 1 juni så har du möjlighet att flytta det till oss och få de gamla amorteringsreglerna. Om lånet är mindre än 70 % av bostadens värde kan du få amorteringsfritt i 5 år. 

Läs mer om nya och gamla amorteringskravet

Se vilken ränta du kan få

Prova vår räknesnurra och se hur låg ränta du kan få! Tänk  på att den amortering som visas i kalkylen är baserad på de nya amorteringskraven. Om du vill flytta ett lån till oss så har du möjlighet att få de gamla kraven, och din amortering kan alltså bli lägre än den som visas.

Räkna ut din ränta i vår boendekalkyl

Ränta ner till 1,35 % *

Din boränta beror på

 • Hur mycket du lånar
 • Bostadens värde
 • Ditt engagemang i Skandia
Belåningsgrad: Lånebelopp: kr

Ge dig själv rabatt!

Hur många av er vill ha vardagspaketet?

Vardagspaketet inkluderar löne- och sparkonto, bankkort samt våra tjänster på nätet och i mobilen. Läs mer om vardagspaketet.

Hur mycket har/tänker ni placera hos oss?

Gäller pengar insatta på:

 • Något av våra konton (Allt i Ett-konto, Skandiakonto, Sparkonto, Fasträntekonto, Rådgivningskonto
 • Värdepappersdepå
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • ISK (Investeringssparkonto)
 • Privat Pensions- eller Kapitalförsäkring

Tänk på att pengarna måste finnas på kontot/i depån efter att du betalat kontantinsatsen. 

Hur mycket kommer ni månadsspara?

Gäller stående överföring till:

 • Sparkonto
 • Värdepappersdepå
 • ISK (Investeringssparkonto)
Din rabatt:

Din rabatt motsvarar kr/år
 • Lånebelopp och belåningsgrad
 • Vardagspaket
 • Månadssparande
 • Sparkapital

Din ränta:

Månadskostnad efter skatteavdrag:

Se hur vi har räknat & lägg till övriga kostnader  
Räntebelopp
Amortering

Vid belåningsgrad över 70 % ska 2 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

Vid belåningsgrad över 50 % upp till och med 70 % ska 1 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

Vid belåningsgrad som högst är 50 % kan amorteringsfrihet beviljas med max 5 år i taget.

Boendekostnad

Fyll i dina övriga boendekostnader, t ex driftskostnader, månadsavgift, fastighetsavgift och tomträttsavgäld. 


 • Total månadskostnad
 • Skatteavdrag
 • Efter skatteavdrag

* Effektiv ränta 1,36 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bolånet och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Vår bästa ränta 1,35 % motsvarar en effektiv ränta på 1,36 %. 


Läs mer om effektiv ränta och se hur vi har räknat

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Skandia tillämpar inga uppläggningsavgifter. Exemplet är baserat på ett bostadspris på 3 000 000 kr och en kontantinsats på 15 %, lånebelopp 2 550 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. 

De vanligaste frågorna om amorteringskravet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om det nya amorteringskravet. Här kan du bland annat läsa om hur mycket du behöver amortera med de nya reglerna, och vad som gäller om du utökar ett befintligt lån. 

Frågor & svar om det nya amorteringskravet

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Finansinspektionens nya amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

 • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
 • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
 • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

Vad gäller hos Skandia?

Du som köper ny bostad
Om du har skrivit under ett köpekontrakt på en ny bostad före den 1 juni så kan du få amortering hos Skandia enligt de gamla reglerna. Det spelar alltså ingen roll när du ansöker om lån eller när du har tillträde till din bostad. 

Du som vill flytta ett lån till Skandia från annan bank
Om du tecknat ett bolån i en annan bank före den 1 juni och inte utökar ditt lån så kan du få amortering enligt de gamla reglerna om du flyttar ditt lån till oss. 

Vilka är Skandias gamla amorteringsregler?

• Om du har lån på 70 % eller mer av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde, vill vi att amortering sker på den del som överstiger 70 % på max 15 år.

• Om du har lån på mindre än 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde har du möjlighet att välja amorteringsfrihet 5 år i taget.

Om du skrivit på ditt köpekontrakt före den 1 juni 2016 kan du få amortering till de gamla reglerna. Detsamma gäller om du flyttar ett bolån tecknat före den 1 juni 2016 till oss från en annan bank, förutsatt att du inte utökar lånet i samband med flytten.

Vilka regler gäller om jag vill flytta mitt lån från en annan bank utan att utöka lånet?

Om du har bolån i en annan bank som tecknats innan det nya amorteringskravet träder i kraft och sedan flyttar ditt lån till Skandia utan att utöka lånet så har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor, efter individuell prövning. 

Vad är ett amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag behövs om du vill flytta ett lån från en annan bank. Det visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om lånet är tecknat den 1 juni 2016 eller senare visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den är giltig.  Amorteringsunderlaget får du från din gamla bank. Din kredithandläggare på Skandia kommer att begära in underlaget från dig när ansökan är genomgången, och du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss.

Påverkas jag som redan har ett bolån i Skandia?

Du som redan har ett bolån hos Skandia amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven.  

När började det nya amorteringskravet att gälla?

Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av bolån antogs i mitten av maj och reglerna började gälla den 1 juni 2016.

Vad gäller om jag har ett bolån med de gamla amorteringsreglerna, och utökar det efter att de nya reglerna trätt i kraft – t ex för att renovera min bostad?

Enligt det ursprungliga förslaget från Finansinspektionen (FI) skulle amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

För vem gäller det nya amorteringskravet?

Det gäller alla som tecknar ett nytt bolån, eller gör en utökning på ett befintligt bolån, efter att amorteringskravet trätt ikraft. 

Vad gäller för nyproduktion?

Enligt de nya reglerna kan bankerna ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken kommer ordinarie regler gälla även för nyproduktion d.v.s:

Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
• Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %
• Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

Spelar det någon roll om jag fått mitt bolånelöfte före den 1 juni 2016?

Det är när ditt köpekontrakt tecknas som styr om de nya amorteringsreglerna gäller eller inte. 

Vilket värde ligger till grund för amorteringstakten?

Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år. 

Hur ofta kan man omvärdera sin bostad för att påverka sin amortering?

Värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan bara göras om vart femte år. 

Vad händer när jag har amorterat ner mitt lån till 70 % av marknadsvärdet, ändras då amorteringstakten automatiskt?

Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss. 

Om marknadsvärdet går upp på min bostad – får jag sänka min amortering då?

Nej, värderingen som amorteringen är baserad på ska ligga fast i fem år innan ny värdering får ske. Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden. Först efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

Vad händer om jag har tillträde till min nya bostad efter den 1 juni 2016?

Om köpekontraktet undertecknas före den 1 juni 2016 så omfattas du av de tidigare reglerna, oavsett när du har tillträde till din nya bostad. Det spelar alltså ingen roll om du inte har tillträde förrän senare. 

Varför införs det nya amorteringskravet?

Det nya kravet ska bidra till en sund amorteringskultur. Det införs för att hushållens skuldsättning, som till största delen består av bolån, utgör risker för den svenska samhällsekonomin. När  relativt högt belånade hushåll amorterar, så minskar de sin belåning på sikt och därmed minskar de personliga och rent makroekonomiska riskerna. 

Våra bolåneräntor

Ränta för villa, fritidshus och bostadsrätt. Räntorna gäller fr.o.m. 2016-12-27. Bästa räntan är ordinarie ränta minus maxrabatten (just nu -0,65 procentenheter). Den effektiva räntan är baserad på vår bästa ränta, ett bostadspris på 3 000 000 kr och egen insats på 15 %, lånebelopp 2 550 000 kr, 50 års återbetalningstid och betalning månadsvis via autogiro (totalt 600 avbetalningar). Effektiv ränta är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året inklusive avgifter. Skandia tillämpar inga uppläggningsavgifter.
BindningstidOrd. räntaBästa räntanBästa räntan –
effektiv ränta
3 mån 2,00 %  1,35 %   1,36 %
1 år 2,00 %  1,35 %   1,36 % 
2 år 2,05 %  1,40 %   1,41 % 
3 år 2,09 %   1,44 %   1,45 % 
5 år 2,49 %   1,84 %   1,86 % 

Frågor om bolån?

kontakta oss 0771-52 50 00

Alla dagar kl. 6–24

Obs! Skandia erbjuder inte rådgivning kring bolån (personliga rekommendationer)

Chatta med oss
Öppnar nytt fönster

Ansök direkt

 • Du slipper förhandla och omförhandla för att få rabatt på räntan
 • Du får alltid bästa möjliga rabatt utifrån bostadens värde och vad mer du har hos oss
 • Räntor ner till 1,35 %  (effektiv ränta 1,36 %)
Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån