Gå till innehåll
Hus

Ränteskillnadsersättning

Om du vill betala av hela eller delar av ett bolån med bunden ränta, eller om du vill flytta ett bolån med bunden ränta, kan du behöva betala ränteskillnadsersättning. Vi reder ut vad ränteskillnadsersättning är och hur du den beräknas.  

Frågetecken

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som banken har rätt till om du vill lösa ett lån i förtid. Syftet med ränteskillnadsersättningen är att täcka den ränteförlust som kan uppstå när lånet löses innan räntebindningstiden gått ut.

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill

Du får göra avdrag i din deklaration för ränteskillnadsersättningen. Det innebär att du får tillbaka en del av kostnaden – upp till 30 %.

Då kan du behöva betala ränteskillnadsersättning

  • Om du vill flytta ett bolån med bunden ränta till en annan bank innan bindningstiden löper ut
  • Om du vill betala av hela eller delar av ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden löper ut

Du behöver inte betala ränteskillnadsersättning om du vill flytta ett bolån som är bundet på tre månader, även om du välljer att lösa det i förtid. 

Så beräknas ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättningen beräknas genom en jämförelse mellan din ränta och en så kallad jämförelseränta (jämförelseräntan baseras på dagsaktuella räntor på bostadsobligationer).

  • Om jämförelseräntan är lägre än din bundna ränta får du betala ränteskillnadsersättning
  • Om jämförelseräntan är högre, eller lika med din ränta, behöver du inte betala ränteskillnadsersättning
Kalkylator

Räkna ut ränteskillnadsersättning

På Konsumenternas webbplats finns en kalkyl som du kan använda om du vill räkna ut ungefär hur mycket ränteskillnadsersättning du behöver betala om du vill lösa ditt lån i förtid.

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentkreditlagen. Ersättningen räknas ut baserat på lånet nuvärde, alltså den skuld som lånet skulle ha haft om du inte hade löst det i förtid.