Gå till innehåll

Ta chansen: "Därför ska du som kund nominera till vårt fullmäktige"

Hur är det att sitta i vårt fullmäktige? Möt Cecilia Sandberg, ny vice ordförande. Här berättar hon vad uppdraget innebär, sina starkaste intryck hittills, vad som är viktiga frågor framåt och vad hon är mest stolt över att de har åstadkommit under 2022. Samt varför du ska nominera en kandidat: "Det är ett unikt tillfälle att göra din röst hörd, som kund och ägare i Skandia."

Hej Cecilia Sandberg, vad betyder det att vara en del av fullmäktige? 

”Uppdraget i fullmäktige är ett unikt och hedervärt uppdrag. Alla invalda ledamöter utgör kundernas röst och fullmäktige är det högsta beslutande organet i Skandia. På bolagsstämman är alla ledamöter med och fattar samtliga formella beslut, till exempel tillsättande av nya styrelsemedlemmar samt beslut om ägarinstruktionen.” 

”Fullmäktiges arbete sker löpande under året och ledamöterna har en blandad bakgrund, där vissa ledamöter är experter inom något område och andra ledamöter är generalister. För att kunna representera Skandias kunder behöver detta speglas i representationen av fullmäktige - det är fullmäktiges samlade kompetens och erfarenhet som är unik, ingen kan göra allt men alla kan göra något.” 

”För att bedriva ett effektivt arbete under året och underlätta för fullmäktiges ledamöter förbereds en del av arbetet i valberedningar. Till exempel kan det handla om rekrytering av nya styrelsemedlemmar samt årlig avstämning med nuvarande styrelse om hur man tycker arbetet i styrelsen fungerar.” 

Vad är du mest stolt över att fullmäktige har åstadkommit under 2022? 

”2022 var ett väldigt speciellt år. När vi kom ut på andra sidan efter Covid-19, och världen började återgå till det normala, startade Ryssland kriget mot Ukraina. Det geopolitiska läget blev snabbt ansträngt med en ökad inflation, något som västvärlden inte upplevt under de senaste 20 åren. Detta har haft en negativ påverkan i form av en skakig börs, skenande el- och matpriser, vilket för många människor är en påfrestande situation. Skandia som bolag red ut stormen på ett bra sätt under 2022 och levererade ett fint resultat till ägare och kunder.  

”Det starkaste intrycket under mitt första år i fullmäktige är öppenheten och transparensen från Skandias VD, ledning och styrelse. Som ledamöter får vi bra insyn i den strategiska agendan för Skandia och vilka fokusområden som är viktiga. Med fullmäktiges samlade kompetens kan vi agera som ett bra bollplank för VD och styrelse. Jag upplever att alla frågor är välkomna från oss ledamöter och vi uppmuntras i allra högsta grad att komma med förslag och inspel.” 

Hur ofta har ni möten och hur mycket tid lägger ledamöterna ner?  

”Fullmäktige sammanträder normalt under fyra heldagar per år. Syftet med sammanträdena är att dela information och öppna upp för dialog, vilket förutsätter att alla ledamöter är pålästa och väl förberedda. Därutöver hålls kortare möten i anslutning till helårs- och halvårsboksluten. Och om det uppstår särskilda händelser eller situationer som kräver uppmärksamhet har fullmäktige extra möten.”  

Vilka frågeställningar ser du kommer vara viktiga under året? 

”Vi lever i en föränderlig värld och Skandia som bolag agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad, vilket påverkar strategier och fokusområden för Skandia. Ledamöterna i fullmäktige har en viktig roll i arbetet och vi behöver ett kontinuerligt informationsflöde för att förstå aktuella utmaningar och fatta rätt beslut på bolagsstämman.” 

”Det finns flera viktiga områden framåt, bland annat Skandias omfattande hållbarhetsagenda och den fortsatta digitaliseringsresan, med kunden i fokus. Skandia har en viktig roll som samhällsdebattör, kapitalförvaltare och investerare. Till styrelsen har vi precis valt in två nya medlemmar vilket känns väldigt bra och spännande, och deras introduktion kommer vi såklart att följa i fullmäktige.” 

Varför ska Skandias röstberättigade kunder nominera kandidater? 

Det är ett unikt tillfälle att göra din röst hörd, som kund och ägare i Skandia. Genom att nominera kandidater får du som kund en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan. Jag vill verkligen uppmana alla kunder att nominera de kandidater man tror kan bidra till Skandias utveckling. Om du inte har nominerat någon kandidat själv, kan du som kund ändå påverka genom att rösta på någon av de nominerade personerna i januari 2024 då röstningen startar. Då ges du en bra möjlighet till att påverka, en möjlighet, som inte ska missas."

Känner du rätt person? Ta chansen: Läs mer och nominera här!

Andra läser om

Se fler nyheter