Gå till innehåll

Minska sjukskrivningar – så kan du som arbetsgivare hjälpa

Allt fler är sjukskrivna för psykisk ohälsa, och att förebygga längre sjukskrivningar kan spara samhället miljarder, visar vår nya rapport. Inte minst minskar det mänskligt lidande, och ökar företags lönsamhet. Och det finns stora möjligheter att lyckas, enligt vår hälsoekonom Jenny Wiener: ”Du som arbetsgivare är otroligt viktig i det här arbetet”. Här är verktygen som hjälper dig, och varningssignalerna att se upp för.

Vår hälsoekonom Jenny Wiener gästade nyligen Nyhetsmorgon.

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt vår nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår notan för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022. 
 
– Men det finns stora möjligheter att göra något åt det här, konstaterade vår hälsoekonom Jenny Wiener när hon nyligen gästade Nyhetsmorgon (se inslaget i TV4 här), och fortsatte: 

Vi har jobbat tillsammans med våra kunder med modeller med tyngdpunkt på det förebyggande. Kvittot är väldigt tydligt: vi har satsat långsiktigt med förebyggande insatser tillsammans med våra kunder och har lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar de senaste 15 åren.

Spara 10 miljarder

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa ökat i Sverige, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022. 

Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor, en stor vinst, särskilt om man ser till varje enskild individ som besparas långt lidande och annars riskerar att hamna i långvarig sjukdom. 

– Här finns väldigt mycket att göra och det handlar om att förstärka det förebyggande arbetet. Arbetsgivaren är otroligt viktig i det här, sa Jenny och tillade: 

– Det ligger ju i arbetsgivares intresse att se till att människor mår bra och blir långsiktigt hållbara och att man därigenom stärker konkurrenskraften. Och, det här är lönsamt. Alla vinner – individen, arbetsgivaren och samhället. 

Förebygg och "friskfaktorer"

Det förebyggande arbetet handlar om att kunna ge akt på tidiga tecken på ohälsa och ha åtgärder på plats för att förhindra att det går så långt som till sjukskrivning. Samt att ha en välfylld verktygslåda om någon mår dåligt, förklarade Jenny.  

– Arbetsplatser behöver ha ”friskfaktorer” på plats och här vet vi att ett gott ledarskap är otroligt viktigt. Man kan börja med att fråga ”Hur är läget?” och stå kvar och vänta på svaret, sa hon. 

Samordna och förenkla

Det handlar om att möta upp både fysisk och psykisk ohälsa oavsett om det rör sig om problem som är privata eller arbetsrelaterade. Kanske det viktigaste av allt är att man har samordning, och följer upp det man gör. Det är även viktigt att förenkla för människor att söka hjälp och stöd. Många väntar alldeles för länge, framhöll Jenny: 

– Det enskilt viktigaste inslaget i Skandias förebyggande hälsoförsäkring är våra dedikerade hälso- och rehabvägledare som koordinerar, anpassar och följer upp insatser före, under och efter sjukskrivning. Detta är en modell med låga trösklar för tidigt stöd som det offentliga kan ta efter, som vissa regioner redan har börjat implementera och som vi vet ger effekt.

Har du koll på varnings­signalerna?

1. Huvudvärk. Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Sömnproblem. En av de första varningssignalerna, enligt överläkaren Anders Hansen. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera. 

3. Glömmer och tappar ord. Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.

4. Spänningar och värk. Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

5. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

6. Oro och ångest. Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

7. Irritation och nedstämdhet. Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

9. Magproblem. Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken.  

10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Upplever du ovanstående tecken på långvarig stress bör du kontakta läkare. Ett uteslutande av annan sjukdom förutsätter en medicinsk undersökning. Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Via Skandias hälsosluss får du och dina medarbetare kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. 8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning. Läs mer om Skandias hälsoförsäkring

Vill du också ha ett friskare företag?

Vi satsar långsiktigt på förebyggande insatser och har tillsammans med våra kunder sänkt antalet sjukskrivningar senaste 15 åren.

Vi kallar det Hälso­kedjan: Hälso­försäkring, Vård­försäkring & Sjuk­försäkring – med möjlighet att lägga till effektiva hälso­tjänster!

Vi hjälper dig!

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet