Gå till innehåll

S&P: Skandia är bästa livförsäkringbolag och Årets fondförsäkringsbolag

Vi är Årets livförsäkringbolag och Årets fondförsäkringsbolag. Det menar Söderberg & Partners, som varje år utser de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram ett så kallat Trafikljussystem för att hjälpa sina kunder att hitta de bästa sparprodukterna. För femte gången de senaste sex åren får Skandia nu alltså utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag.

"God återbäring till kunderna"

– Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag som under 2021 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg, skriver Söderberg & Partners i sin motivering.

Om att Skandia nu också återtar förstaplatsen som Årets fondförsäkringsbolag, skriver Söderberg & Partners vidare:

– Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Skandia tack vare utmärkta betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Skandia har länge haft höga betyg i alla avseenden och i år lyckades Skandia höja sig främst inom selekteringsanalysen och detta resulterar i att de blir årets bästa fondförsäkringsbolag..

Läs mer om S&P:s Trafikljusrapport och motivering

Rekordår 2021

Vi har totalt ca 800 miljarder kronor under förvaltning, varav ca 600 miljarder i Skandia Liv och 200 miljarder i fond- och depåförsäkring inom Skandia Link. Tack vare en fantastisk avkastning 2021 kunde vi fördela* 60 miljarder kronor till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär en genomsnittlig återbäringsränta för dig som sparare på 13,9 procent.

– Vi har senaste åren utvecklat förvaltningen av vår livportfölj och investerat i flera typer av tillgångar för att skapa en robust allvädersportfölj som ska ge en bra avkastning olika typer av börsklimat. Vi har haft toppavkastning över en längre tid, vilket är ett bra bevis på att vi har lyckats, säger vår chef för kapitalförvaltning, Lars-Göran Orrevall.

Läs också: Skandia Liv helår: Bästa på hela 2000-talet!

Offensiva klimatmål

2021 var året när vi utvecklade sjösatte vår offensiva klimatfärdplan och gjorde ett åtagande att investera ytterligare 40 mdr kr i gröna investeringar till 2030 för att bidra till klimatomställningen.

– Detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål. För att lyckas kommer det att krävas mycket stora investeringar i grön energi och teknik. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi skapa god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Lars-Göran Orrevall.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter