Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete – i år igen

Söderberg & Partners har för nionde året i rad släppt rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som betygsätter pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Ännu en gång hamnar Skandia i topp!

Växter och vattenkanna

– Söderberg & Partners gröna betyg är återigen ett positivt kvitto på att vår livportfölj Skandia Liv har en konkurrenskraftig hållbarhetsprofil, säger Per Lindgren, Chef Förvaltarval.

Analysen omfattar 14 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet.

"De svenska pensionsbolagen är stora kapitalägare och har därför ett stort inflytande över bolagen de är investerade i. Därav har de en möjlighet att påverka bolagens incitamentsprogram och huruvida ESG-kriterier bör integreras", skriver Söderberg & Partners i sin rapport.

Läs rapporten här

Vi är i topp

Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet utifrån ett trafikljussystem, där vi på Skandia alltså behåller vår topplacering och gröna ljus från fjolårets granskning.

”Skandia har en egen modell för att bedöma företag ur ett ESG-perspektiv och mer djupgående analyser görs även för utvalda företag. Hållbarhetsanalyserna ligger till grund för respektive förvaltarteams bedömning och förvaltarna får tydliga mål och incitament att integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Bolaget har antagit en klimatfärdplan som innebär att de väljer bort investeringar i företag som de bedömer är dåligt linjerade med Parisavtalet”, står det vidare i rapporten.

Så jobbar dina pengar för en mer hållbar värld

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social and Governance – vilket är ett internationellt samlingsbegrepp för så kallade icke-finansiella frågor som är väsentliga för ett företags verksamhet – miljö, samhälle, arbetsrätt och bolagsstyrning – och hur dessa risker och möjligheter integreras i hållbarhetsarbetet samt finansiell analys.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter