Gå till innehåll

Få en inblick i vårt fullmäktige

Varje år väljer våra ägare och kunder in sju ledamöter till vårt fullmäktige som består av 21 representanter. De kundvalda ledamöterna sitter i fullmäktige i tre år, och ibland längre om de blir omvalda. Men vad gör egentligen de kundvalda representanterna, kanske du undrar? Här berättar Dan Brännström, ordförande i Skandias fullmäktige sedan 2021, om uppdraget.

Dan Brännström

Dan, vad innebär det att vara ordförande i fullmäktige?

Först och främst leder jag fullmäktiges sammanträden. Agendan sätts av fullmäktiges presidium där de två vice ordförandena, Karin Eliasson och Ulf Troedsson, också ingår. En avgörande input till agendan kommer från vår löpande dialog med Skandias styrelseordförande och vd om omvärld, verksamhet och strategi.

Vad är du mest stolt över att fullmäktige har åstadkommit under det gångna året 2021?

Jag är framför allt mycket tillfreds med vad Skandia levererade under 2021 i form av ekonomiska värden till ägare och kunder. Satsningen på hållbarhet och Skandias proaktiva agerande i samhällsdebatten var andra lovvärda inslag. Och jag är övertygad om att fullmäktiges långsiktiga arbete har bidragit till framgångarna. Förutom den konstruktiva dialogen med styrelse och ledning är ägarinstruktionen ett viktigt verktyg. I ägarinstruktionen anger ju fullmäktige den värdegrund och de övergripande principer som är vägledande för Skandias verksamhet.

Vad gör fullmäktige?

Tillsammans utgör vi ägarfunktionen i Skandia. Det är också fullmäktiges ledamöter som beslutar i alla frågor på Skandias bolagsstämma. En central uppgift är att utse en styrelse som på bästa sätt verkar i ägarnas och kundernas intresse. På bolagsstämman fattas även beslut om ägarinstruktionen. Men allt händer inte på bolagsstämman. Löpande under året pågår ett förberedande arbete inom fullmäktige. I detta kan varje ledamot bidra med sin kompetens och erfarenhet. Jag vill också nämna att några av oss är engagerade i de båda valberedningarnas kontinuerliga arbete.

Hur ofta har ni möten och hur mycket tid lägger ledamöterna ner?

Fullmäktige sammanträder normalt under fyra heldagar per år. Sammanträdena är avsedda för information och dialog och förutsätter att alla har läst på och är väl förberedda. Därutöver hålls kortare möten i anslutning till helårs- och halvårsboksluten. Sedan kan det förstås uppstå extraordinära situationer som kräver uppmärksamhet.

Vilka frågeställningar kommer att ta störst plats framöver?

Det handlar om att ytterligare fördjupa förståelsen för Skandias strategi på en föränderlig marknad. Digital affärs- och produktutveckling ingår som viktiga pusselbitar. Ett annat område är Skandias roll som kapitalägare och investerare, något som fullmäktige alltid följer med stort intresse. Här kommer hållbarhetsperspektivet att öka i betydelse. Allt detta syftar till att fullmäktige ska kunna fatta välinformerade beslut på bolagsstämman, inte minst när det gäller valet av styrelse.

Varför tycker du att de röstberättigade i Skandia ska nominera kandidater?

Genom fullmäktige har Skandias ägare och kunder en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan. Jag vill därför uppmana till att nominera personer som kan bidra till ett fortsatt framgångsrikt Skandia. Exempel på önskvärda kompetenser är företagsstyrning och riskhantering. Andra viktiga komponenter är insikter om samhällsekonomi och finansmarknaden liksom erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete.

Dags att nominera kandidat!

Känner du någon med rätt kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper för att kunna bidra i vårt fullmäktige? 

Nomineringsperioden för val till Skandias fullmäktige är öppen till och med den 15 september. Ta chansen
och var med och påverka genom att nominera – nominera här! 

Läs mer om Skandias bolagsstyrning och fullmäktige här