Gå till innehåll

Ett år med diabetesobligationen – här är resultaten!

Visste du att ditt pensionssparande samtidigt kan förebygga diabetes? Sedan ett år tillbaka pågår en världsunik satsning i Region Stockholm. I samarbete med oss på Skandia och SEB har Region Stockholm startat ett hälsoprogram som ska hjälpa personer som riskerar utveckla diabetes. Resultaten hittills är lovande, efter ett år är majoriteten av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

Vi finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor. Satsningen är resultatet av ett samarbete mellan oss, Region Stockholm och SEB, som tagit fram ett nytt sätt att finansiera satsningen. Obligationen är ett pilotprojekt som har potential att växlas upp i större skala och därmed stärka det viktiga förebyggande arbetet mot diabetes.

– Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa har vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vårt hälsoarbete, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning.

Stort intresse

Intresset för hälsoprogrammet har varit stort. Nästan 30 000 personer mellan 50 och 60 år i Stockholm registrerade sitt intresse för att delta i programmet. Efter en evidensbaserad screeningprocess har 925 deltagare som ligger i riskzonen för att drabbas av typ 2-diabetes fått plats i programmet som pågår under fem år.

Vid programstart låg samtliga deltagare inom spannet för prediabetes. Efter sex månader märktes stor skillnad för den första gruppen deltagare; 43% hade förbättrat sina värden och låg inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. Efter tolv månader har hittills drygt 230 deltagare rapporterat resultatet från sitt uppföljande blodprov. 51 procent av de 925 deltagarna inte länge i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes. Deltagare som startade senare rapporterar löpande in resultat.

– Det är fantastiskt att ta del av de här resultaten. Skandia har länge arbetat med förebyggande hälsoarbete, säger Lars-Göran Orrevall.

Under almedalsveckan bjuder Skandia in till ett seminarium om obligationen i samarbete med Region Stockholm och SEB. Läs mer på skandia.se/almedalen

Resultatet i siffror (hittills):

  • 51% befinner sig inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes (HbA1c 41 mmol/mol eller lägre)
  • 66% har förbättrat sitt blodsockervärde (sänkt HbA1c)
  • 23% har försämrat sitt blodsockervärde (höjt HbA1c)
  • 11% har oförändrat blodsockervärde
  • 7% ligger inom spannet för typ 2-diabetes (HbA1c 48 mmol/mol eller högre)
  • Genomsnittlig skillnad i midjemått är -3,25 cm
  • Genomsnittlig skillnad i vikt är -3,54 kg
  • Genomsnittliga förbättringen av BMI, midjemått och HbA1c hos kvinnorna är något bättre i jämförelse med den genomsnittliga förbättringen hos männen.

Så jobbar dina pensionspengar

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.    

Läs mer här  

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter