Gå till innehåll

Få en inblick i Skandias fullmäktige

Varje år väljer våra ägare och kunder in sju ledamöter till vårt fullmäktige som består av 21 representanter. De kundvalda ledamöterna sitter i fullmäktige i tre år, och ibland längre om de blir omvalda. Men vad gör egentligen de kundvalda representanterna, kanske du undrar? Det berättar Marianne Dicander Alexandersson, som suttit i fullmäktige sedan 2015, mer om här.

 Marianne Dicander Alexandersson

Läs mer om Skandias fullmäktige 

Nu är nomineringsperioden till fullmäktigevalet 2022 öppen och pågår till och med den 15 september. Du som är kund och ägare i Skandias livbolag har nu möjlighet att nominera kandidater.
 
Marianne Dicander Alexandersson tycker att uppdraget som ledamot i fullmäktige är roligt och framförallt väldigt viktigt. Till vardags är hon styrelseordförande Saminvest, Sahlgrenska Science Park och IVA Väst. Hon är även styrelseledamot i Recipharm, Praktikertjänst, Enzymatica och Promore samt medlem insynsrådet för myndigheten Tand- och läkemedelsförmånsverket.  

Hur reagerade du när du blev nominerad till fullmäktige? 

– Det var roligt och hedrande att bli nominerad till ett fullmäktige med så många kompetenta och erfarna ledamöter. Men att bli nominerad är bara första steget: du ska också ha en idé om varför just din erfarenhet skulle vara av vikt för Skandias fullmäktige och vad du tycker är viktigt. Det presenteras i en säljpitch som alla ägare får se och bedöma, för att sedan rösta på den eller de kandidater som de tycker ska utöva ägarinflytandet över Skandia. När man blir vald efter en sådan process så tar man uppdraget på allvar. Som ledamot känner jag verkligen att jag representerar Skandias ägare och kunder.  

Vad innebär rollen som ledamot?  

 Vi i fullmäktige sätter riktningen och fastställer värdegrunden i ägarinstruktionen, vilken vi också förfinar varje år. När man läser den så får man en inblick i Skandia som bolag samt vilka värderingar och principer som vägleder verksamheten. Ägarinstruktionen är offentlig och beskriver hur Skandia ska styras efter följande fyra värderingar; Kundnyttan i centrum, Sund öppenhet, Hållbart företagande och Långsiktighet. Bolagsformen ger oss verkligen förutsättningar att vara en ansvarsfull och stabil finansiell partner inom pensions-, hälso- och trygghetsprodukter. 

– Vi i fullmäktige följer också nyckeltal över hur bolaget presterar, utser styrelse och beslutar i samtliga frågor på bolagsstämman. 

Läs mer om Skandias ägarinstruktion 

Vilka frågeställningar kommer att ta störst plats framöver? 

– Hur Skandia jobbar med hållbarhet genom hela verksamheten. Det är också viktigt att jobba med effektivitet på olika sätt så att vi kunder kan få låga avgifter och bra service. Sist men inte minst är kapitalförvaltningens arbete, utveckling av framtida produkterbjudanden och förbättring av kundupplevelsen också i fokus.  

Vad är det roligaste med att vara en del av fullmäktige? 

– Jag blev invald i ett tidigt skede innan fullmäktige var fulltaligt. Det var lärorikt och spännande att vara med i uppbyggnadsfasen av denna nya kundägda bolagsstyrningsstrukturen. 

Vad vill du förmedla till de som är röstberättigade? 

– Den ömsesidiga ägarmodellen, som innebär att kunderna är ägare och att överskottet inte delas ut till aktieägare utan går tillbaka till kunderna, är stark. Så passa på att rösta! Det är viktigt med ett bra fullmäktige och en bra styrning av bolaget. 

Dags att nominera kandidat!

Känner du någon med rätt kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper för att kunna bidra i vårt fullmäktige? 

Nomineringsperioden för val till Skandias fullmäktige är öppen till och med den 15 september. Ta chansen
och var med och påverka genom att rösta – rösta här! 

Läs mer om Skandias bolagsstyrning och fullmäktige här