Gå till innehåll

”Att företag förflyttar sig är stort - att flytta normer är större”

Hur arbetar vi för att värna om mänskliga rättigheter och klimatet? Våra hållbarhetsanalytiker Aurora Samuelsson och Anita Lindberg berättar.

Aurora Samuelsson & Anita Lindberg

På Skandias kapitalförvaltning arbetar ESG*-analytikerna Aurora Samuelsson och Anita Lindberg med bland annat våra investeringar i ett stort antal bolag, både i Sverige och utomlands.

— Som en del i vårt ägararbete bedriver vi påverkan mot en del av de bolag som vi har ägarintresse i, säger Anita Lindberg.

Hon resonerar vidare:

— Påverkar er verksamhet klimatet? Ja, mer eller mindre, skulle nog de flesta företag svara. Gör ni affärer som kränker eller undergräver mänskliga rättigheter? Få företag skulle svara ja på den frågan, men troligtvis inte heller tvärsäkert nej. Med dagens komplexa och globala värdekedjor är det utmanande att hålla koll. På hemmaplan sker strukturomvandling i vissa branscher som leder till ökade människorättsrisker, utan att vi tänker så mycket på det, säger Anita.

— Att enskilda företag förflyttar sig är stort, att flytta normer är större, fyller Aurora i. Samverkan med andra är därför ett av Skandias viktigaste verktyg för att påverka företag.

Skandia är sedan många år med i initiativet Hållbart värdeskapande, ett samarbetsinitiativ mellan de 16 största svenska institutionella investerarna.

— Det är ett samarbete som inleddes 2009 för att vi som ägare i svenska företag ville lyfta vikten av att företag arbetar aktivt, strukturerat och transparent med hållbarhetsfrågor, säger Aurora.

Nya lagkrav kräver mer jobb

Det är 10 år sedan FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) antogs. Principerna har blivit en standard för hur företag ska identifiera, hantera och rapportera risker kopplade till mänskliga rättigheter.

I höst presenterar EU-kommissionen sitt förslag på hur företag genom konsekvensanalyser (Due Diligence) ska få koll på risker kopplade till mänskliga rättigheter i värdekedjan. Stora noterade bolag förväntans enligt ny lagstiftning berätta utförligare om sitt arbete med mänskliga rättigheter i årsredovisningarna för 2023.

 

”Det är tydligt att det finns ett jobb att göra för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras”

 

En ny undersökning som gjorts av kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson visar att även om nära 80 % av de undersökta svenska börsföretagen rapporterar om risker kopplade till mänskliga rättigheter, är det mindre än 15 % som visar att de systematiskt använder Due Diligence för att förhindra och hantera riskerna.

— Det är tydligt att det finns ett jobb att göra för att möta nya lagkrav – och ännu viktigare, för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i alla led av verksamheten, säger Aurora.

 

Vad är ESG?

*ESG står för Environmental, Social and Governance – vilket är ett internationellt samlingsbegrepp för så kallade icke-finansiella frågor som är väsentliga för ett företags verksamhet – miljö, samhälle, arbetsrätt och bolagsstyrning – och hur dessa risker och möjligheter integreras i hållbarhetsarbetet samt finansiell analys.

 

Andra läser om

Fler nyheter