Gå till innehåll

Viktigaste löneförmånen på jobbet – men få pratar om den

Det är den viktigaste löneförmånen, men knappt 2 av 10 pratar om tjänstepension på arbetsintervjun. Det visar en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Tjänstepensionens dag. – Det är med tjänstepension som du verkligen kan påverka din framtida pension, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Biljardtriangel med biljardklot

Få koll på hela din pension – på 15 minuter

Tjänstepension ökar i betydelse. Men trots det är det få arbetsgivare som tar tillfället i akt att prata tjänstepension vid anställningsintervjun. Det är vanligare bland män (19 procent) än kvinnor (12 procent). 

– Att tjänstepensionen ökar i betydelse är en tydlig trend i samhället idag. Förr behövde du knappt göra några egna val, den allmänna pensionen var högre och storleken på din tjänstepension var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetade år, säger Mattias Munter.  

– Men många som är mitt uppe i karriären idag kan räkna med omkring halva slutlönen i allmän pension. Det gör att tjänstepensionen och det egna sparandet blir avgörande för att pensionen ska gå att leva gott på. Att medvetenheten om detta ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid för en bättre pension, fortsätter Mattias.

Viktigt att skaffa överblick

Tjänstepensionen kommer för de flesta att utgöra cirka 25-50 procent av den totala pensionen. Därför kan dina val och placeringar också göra stor skillnad på sikt. Men långt ifrån alla har en bra totalbild över hela sin framtida pension. En orsak är ett arbetsliv under förändring. 

– Generellt har vi fler och kortare anställningar hos olika arbetsgivare som i sin tur också kan ha olika pensionslösningar. Det innebär att tjänstepensionen kan vara spridd på flera olika ställen, säger Mattias. 

För att underlätta överblicken kan man använda flytträtten för att samla sitt tjänstepensions-sparande och det är idag enklare än tidigare att samla ihop sitt pensionskapital för den som vill 

– Du har stor möjlighet att påverka din tjänstepension genom aktiva val. Det handlar både om att välja pensionsbolag och om att välja en lämplig kombination av olika förvaltningsformer som fonder eller traditionell förvaltning, säger Mattias. 

Om du väljer att samla ihop olika försäkringar hos ett enda pensionsbolag kan du med fördel välja försäkringar som har liknande villkor och förvaltningsform. I många fall är din tjänstepension företagsägd, och då behöver du hjälp av din nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att flytta tjänstepensionen. 

Rätt verktyg finns

Mattias Munter menar att det är bra att ta för vana att se över sin framtida pension ungefär en gång per år.  

– Om så bara för att se över om de val som gjorts fortfarande stämmer överens med dina förutsättningar och önskemål. Med rätt verktyg behöver det inte ta mer än en kvart att få bättre koll på pensionen, säger han.  

Smart sparform

Ett smart sätt att spara till pensionen är vår traditionella förvaltning 

– Traditionell förvaltning passar den som inte själv vill vara aktiv och hantera vad som händer på börsen eller löpande justera risknivån på egen hand. Det är en trygg bas för allt långsiktigt sparande som också går utmärkt att kombinera med fonder. Experter sköter förvaltningen åt dig och du är garanterad ett visst belopp när det väl är dags för utbetalning – med möjlighet till mycket merförklarar Mattias. 

Tjänstepension ger dina pengar möjlighet att växa år efter år. Som nöjd tjänstepensionskund hos oss kan du också rabatt på ditt bolån. 

– Det är aldrig för sent att ta tag i sin tjänstepension! avslutar Mattias.  

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter