Gå till innehåll

Vi minskar fossila investeringar med 75 procent

Vi antar en ny offensiv klimatfärdplan för att bidra till tvågradersmålet. Våra innehav i fossila bränslen ska minska med 75 procent fram till 2025, samtidigt som vi storsatsar på hållbara och fossilfria fonder. – Det innebär en fördubbling av våra gröna investeringar, säger chefen för vår kapitalförvaltning, Lars-Göran Orrevall.

Växter och vattenkanna

Som ledande pensionsbolag jobbar vi för att skapa ekonomisk trygghet genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar som ger god avkastning.  

För att möta och bidra till den stora klimatomställning som världen står inför har vi sjösatt en offensiv klimatfärdplan för Skandia Liv och Skandia Link. Målet är att minska innehaven i fossil energi med 75 procent och fördubbla gröna investeringar i Skandia Liv till 2025 och öka andelen fonder med hållbarhetsfokus. 

– Genom att kraftigt minska investeringarna i fossila bränslen på kort tid frigör vi kapital till investeringar i förnyelsebar energi och grön teknikBolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi skapa god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Lars-Göran Orrevall. 

Exkluderar 25 bolag 

Vi har länge haft hållbarhet som ett viktigt villkor för våra investeringar. Skandias nya klimatfärdplan ökar takten i klimatanpassningen, inte minst genom ett aktivt beslut att exkludera 25 bolag inom fossil energi. Bland dessa finns bolag som Exxon Mobil, Chevron och ConocoPhillips. Exkluderingarna gäller både Skandia Liv och Skandia Fonder. 

– Vi har sedan 2016 minskat våra fossila investeringar bland annat genom att välja bort bolag som utvinner kol. Nu tar vi nästa steg och väljer också att exkludera företag som inte visar vilja eller förmåga att ställa om i enlighet med Parisavtalet. Att äga dessa bolag innebär en finansiell risk för oss och dessutom en klimatrisk. Det är två viktiga orsaker att välja bort fossilbolag och istället välja in gröna investeringar, konstaterar Lars-Göran Orrevall. 

Toppar listorna 

Så sent som för tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens tio högst värderade bolag. I dag har de ersatts av bolag inom tekniksektorn. Stephanie Göthman, fondförvaltare på Skandia, ser goda möjligheter att skapa avkastning när fokus mot klimat och hållbarhet stärks. 

– Klimat, miljö och hälsa är viktiga teman där vi letar efter investeringar. Här finns goda möjligheter att hitta bolag som växer och som kan ge god avkastning, säger hon. 

Fler hållbara fonder 

Under de kommande åren kommer vårt samlade fonderbjudande att kompletteras med fler hållbara och fossilfria fonder som tillgodoser kunders olika sparbehov och riskprofiler. Till 2022 är målet att minst 30 egna och externa fonder ska vara hållbara. Klimatfärdplanen innebär en strävan mot att samtliga av Skandias egna fonder ska vara hållbara senast 2023.  

 Låga avgifter i indexnära fonder med hållbarhetsfokus gör att spararna nu inte behöver välja mellan låga avgifter och hållbarhetsäger Lars-Göran Orrevall.   

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter